Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
304.64 Кб
Скачать

Тестові завдання

1. За змістом індексованих величин індекси поділяються на:

а) індекси кількісних показників; б) агрегатні індекси;

в) індекси середніх величин; г) середньозважені індекси.

2. Індивідуальні індекси характеризують зміну:

а) рівнів показника окремих елементів сукупності;

б) рівнів показника окремої частини сукупності;

в) рівнів показника всієї сукупності;

г) однакових показників різних сукупностей.

3. Зведені індекси характеризують зміну:

а) рівнів показника окремих елементів або частини сукупності;

б) рівнів показника окремої частини або всієї сукупності;

в) рівнів показника окремих елементів або всієї сукупності;

г) рівнів показника окремих елементів сукупності або однакових показників різних сукупностей.

4. Індекси характеризують зміну рівня суспільно-економічного явища у:

а) часі, просторі або певному середовищі;

б) просторі, певному середовищі або порівняно зі стандартом;

в) часі, певному середовищі або порівняно зі стандартом;

г) часі, просторі або порівняно зі стандартом.

5. Реальну економію чи перевитрати за рахунок змін ціни дає індекс:

а) середніх величин; б) Ласпейреса;

в) Пааше; г) Фішера.

6. Умовну економію чи перевитрати за рахунок змін ціни дає індекс:

а) середніх величин; б) Ласпейреса;

в) Пааше; г) Фішера.

7. Не мають економічного змісту індекси ціни:

а) Ласпейреса та Пааше; б) Ласпейреса та Фішера;

в) Пааше та Еджворта-Маршалла; г) Фішера та Еджворта-Маршалла.

  1. Економічний зміст мають індекси ціни:

а) Ласпейреса та Пааше; б) Ласпейреса та Фішера;

в) Пааше та Еджворта-Маршалла; г) Фішера та Еджворта-Маршалла.

9. Середньозважені індекси ціни використовуються в тих випадках, коли в розпорядженні дослідника є дані про:

а) ціну на товари за базовий період та індивідуальні індекси цін;

б) ціну на товари за поточний період та індивідуальні індекси цін;

в) ціну на товари за базовий та поточний періоди;

г) товарообіг за базовий період та індивідуальні індекси цін.

10. Індекси середніх величин утворюють систему взаємопов’язаних індексів, яка містить такі індекси:

а) Пааше та Ласпейреса;

б) фіксованого складу та структурних зрушень;

в) Ласпейреса та структурних зрушень;

г) Пааше та змінного складу.

11. Середньозважений індекс за своєю суттю являє собою середній з індивідуальних індексів, зважених на:

а) ціну товару поточного періоду;

б) ціну товару базового періоду;

в) обсяг реалізованої продукції базового періоду;

г) товарообіг базового періоду.

12. Середньозважений індекс за своєю суттю являє собою середній з індивідуальних індексів, зважених на:

а) товарообіг поточного періоду;

б) ціну товару базового періоду;

в) обсяг реалізованої продукції базового періоду;

г) ціну товару поточного періоду.

13. Середня геометрична з двох різнозважених індексів – це індекс ціни:

а) Пааше; б) Ласпейреса;

в) Фішера; г) Еджворта-Маршалла.

14. Обсяг проданих товарів фіксується на рівні базового періоду в індексі ціни:

а) Пааше; б) Ласпейреса;

в) Фішера; г) Еджворта-Маршалла.

15. Обсяг проданих товарів фіксується на рівні поточного періоду в індексі ціни:

а) Пааше; б) Ласпейреса;

в) Фішера; г) Еджворта-Маршалла.

16. Обсяг проданих товарів фіксується на рівні суми обсягів базового та поточного періодів в індексі ціни:

а) Пааше; б) Ласпейреса;

в) Фішера; г) Еджворта-Маршалла.

17. Індекс змінного складу характеризує зміни середньої величини за рахунок змін:

а) ознаки та структури; б) ознаки та частоти;

в) лише ознаки; г) лише структури.

18. Індекс фіксованого складу характеризує зміни середньої величини за рахунок змін:

а) ознаки та структури; б) ознаки та частоти;

в) лише ознаки; г) лише структури.

19. Індекс структурних зрушень характеризує зміни середньої величини за рахунок змін:

а) ознаки та структури; б) ознаки та частоти;

в) лише ознаки; г) лише структури.

20. Зведений індекс ціни характеризує зміни:

а) цін проданих товарів;

б) товарообігу за рахунок змін цін на товари;

в) товарообігу за рахунок змін обсягів товарів;

г) товарообігу в цілому.

21. Якщо індекс товарообігу дорівнює 1,287, а індекс ціни – 1,318, то індекс фізичного обсягу:

а) 1,696; б) 1,024; в) 0,976; г) 0,031.

22. Якщо індекс товарообігу дорівнює 1,453, а індекс фізичного обсягу – 1,029, то індекс ціни:

а) 1,412; б) 1,495; в) 0,708; г) 0,424.

23. Як зміниться товарообіг, якщо ціни на товари збільшилися на 10 %, а обсяги проданих товарів знизились на 2 %:

а) зросте на 7,8 %; б) зросте на 8 %;

в) зросте на 12,2 %; г) зменшиться на 10 %.

24. Як зміниться товарообіг, якщо ціни на товари збільшилися в 1,248 разів, а обсяги проданих товарів знизились на 5 %:

а) зросте в 1,314 разів; б) зросте на 19,8 %; в) зросте в 1,186 разів

г) зменшиться і становитиме 0,761 від товарообігу базового періоду.

25. Якщо індекс ціни обчислюється за формулою Ласпейреса, то індекс фізичного обсягу обчислюється за індексом:

а) Ласпейреса; б) Пааше;

в) Фішера; г) Еджворта-Маршалла.

26. Якщо індекс ціни обчислюється за формулою Пааше, то індекс фізичного обсягу обчислюється за індексом:

а) Ласпейреса; б) Пааше;

в) Фішера; г) Еджворта-Маршалла.

27. Якщо індекс ціни Ласпейреса дорівнює 1,248, а індекс ціни Пааше дорівнює 1,318, то індекс ціни Фішера:

а) 1,645; б) 1,281; в) 1,283; г) 1,056.

28. Якщо індекс ціни Ласпейреса дорівнює 1,132, а індекс ціни Пааше дорівнює 1,879, то індекс ціни Фішера:

а) 2,127; б) 1,506; в) 1,660; г) 1,458.

29. Як зміниться середня ціна на товари, якщо за рахунок зміни ціни на окремі товари вона зросла на 120 %, а за рахунок змін у структурі товарів в 1,015:

а) зросла в 1,218; б) зросла в 2,233; в) зросла в 2,167;

г) знизилась і становить 0,846 від середньої ціни за базовий період.

30. Як зміниться середня ціна на товари за рахунок зміни цін на окремі товари, якщо в цілому вона зросла в 1,256 разів, а за рахунок змін у структурі товарів на 15 %:

а) зросла в 1,092; б) зросла в 1,444; в) зросла в 2,406;

г) знизилась і становить 0,916 від середньої ціни за базовий період.

31. Якщо індекс товарообігу дорівнює 1,025, а індекс ціни – 1,956, то індекс фізичного обсягу:

а) 2,005; б) 1,908; в) 0931; г) 0,524.

32. Якщо індекс товарообігу дорівнює 1,633, а індекс фізичного обсягу – 1,214, то індекс ціни:

а) 1,345; б) 1,982; в) 0,743; г) 0,419.

33. Як зміниться товарообіг, якщо ціни на товари збільшилися на 32,5 %, а обсяги проданих товарів знизились на 2,4 %:

а) зросте на 35,8 %; б) зросте на 29,3 %;

в) зросте на 30,1 %; г) зменшиться на 26,3 %.

34. Як зміниться товарообіг, якщо ціни на товари збільшилися в 1,752 рази, а обсяги проданих товарів знизились на 12,5 %:

а) зросте в 1,533 рази; б) зросте на 100,2 %;

в) зросте в 2,002 рази;

г) зменшиться і становитиме 0,499 від товарообігу базового періоду.

35. Якщо індекс ціни Ласпейреса дорівнює 2,187 а індекс ціни Пааше дорівнює 1,456, то індекс ціни Фішера:

а) 1,822; б) 1,226; в) 1,784; г) 1,907.

36. Якщо індекс ціни Ласпейреса дорівнює 1,498, а індекс ціни Пааше дорівнює 1,112, то індекс ціни Фішера:

а) 1,616; б) 1,506; в) 1,660; г) 1,291.

37. Як зміниться середня ціна на товари, якщо за рахунок зміни ціни на окремі товари вона зросла на 154 %, а за рахунок змін у структурі товарів в 1,005:

а) зросла в 1,218; б) зросла в 2,553; в) зросла в 2,167;

г) знизилась і становить 0,396 від середньої ціни за базовий період.

38. Як зміниться середня ціна на товари за рахунок зміни цін на окремі товари, якщо в цілому вона зросла в 3,467 разів, а за рахунок змін у структурі товарів знизилась на 15 %:

а) зросла на 307,9 %; б) зросла в 3,079;

в) зросла в 2,947; г) зросла в 2,617.

39. Якщо індекс ціни Ласпейреса дорівнює 3,468, а індекс ціни Пааше дорівнює 3,014, то індекс ціни Фішера:

а) 3,241; б) 1,800; в) 3,233; г) 1,151.

40. Якщо індекс ціни Ласпейреса дорівнює 1,796, а індекс ціни Пааше дорівнює 1,879, то індекс ціни Фішера:

а) 1,837; б) 1,838; в) 1,917; г) 1,046.

Бібліографічний список до теми: [5 - 11; 15 - 20]

Змістовий модуль 4. Методи аналізу взаємозв’язків та подання статистичних даних