Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
304.64 Кб
Скачать

Тема 11. Вибірковий метод спостереження

Мета роботи: засвоєння, поглиблення та систематизація знань про особливості вибіркового методу спостереження

План вивчення теми

  1. Сутність та переваги вибіркового методу спостереження, причини й умови його застосування

  2. Основні способи формування вибіркових сукупностей, що забезпечують репрезентативність вибіркових оцінок

  3. Стандартна похибка як міра точності вибіркових даних. Довірчі межі середньої і частки

  4. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки

Методичні рекомендації

Вибірковий метод - це система наукових принципів випадкового відбору певної частини сукупності, яка представляла б усю сукупність і характеристики якої слугували б надійною основою статистичного висновку. Сукупність, з якої відбираються елементи для обстеження, називають генеральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують, - вибірковою. Статистичні характеристики вибіркової сукупності розглядаються як оцінки відповідних характеристик генеральної сукупності. Оскільки вибіркова сукупність не точно відтворює структуру генеральної, то вибіркові оцінки також не збігаються з характеристиками генеральної сукупності. Розбіжності між ними називають похибками репрезентативності. За причинами виникнення похибки поділяються на систематичні (тенденційні) та випадкові. Систематичні похибки виникають за умови, що під час формування вибіркової сукупності порушується принцип випадковості відбору (упереджений відбір елементів, недосконала основа вибірки тощо). Випадкові похибки - це наслідок випадковості відбору елементів сукупності для обстеження.

При організації вибіркового обстеження важливо запобігти виникненню систематичних похибок. Що стосується випадкових похибок, то уникнути їх неможливо, проте на основі теорії вибіркового методу можна визначити їх розмір і по можливості регулювати.

Для засвоєння теми необхідно закріпити та систематизувати знання із програмних питань теми № 11 "Вибірковий метод спостереження", зрозуміти і запам’ятати основні поняття та категорії. Вивчаючи питання теми, слід більш детально розглянути основні способи формування вибіркових сукупностей, що забезпечують репрезентативність вибіркових оцінок.

Для забезпечення репрезентативності відбору одиниць із генеральної сукупності у вибіркову використовують різні способи відбору. Від основи вибірки залежить спосіб відбору елементів сукупності для обстеження. Найчастіше використовують такі способи формування вибіркової сукупності: простий випадковий, систематичний (або механічний), розшарований (або районований, або типологічний) та серійний.

Залежно від мети дослідження організація формування вибіркової сукупності може бути проведена будь-яким способом або їх комбінацією у поєднанні з однією зі схем.

Кожному способу відбору одиниць сукупності відповідає певна формула розрахунку граничних похибок. Слід зрозуміти і чітко засвоїти методику визначення стандартної похибки вибірки і побудови довірчих меж для середньої і частки; мінімально достатнього обсягу вибірки, знати способи поширенням вибіркових характеристик на всю сукупність.

Більш детально основні питання теми розглянуто у [5, тема 12; 6, розділ 6; 9, глава 5; 13, розділ 5; 16, розділ 12; 17, розділ 6; 18, розділ 3; 19, глава 12; 20, розділ 6].