Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / МЕТОДИЧН_ РЕКОМЕНДАЦ_Ї до розробки програм навч. дисципл_н_18.03.13.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
117.25 Кб
Скачать

Тема 6. Внутрішньоорганізаційні аспекти лідерства

Формування образу (бачення) майбутнього та стратегічне лідерство. Сутність поняття «стратегічне лідерство». Сфера стратегічного лідерства. Сутність поняття «образ майбутнього». Різниця понять «образ майбутнього» і «стратегія». Модель прийняття стратегічних рішень. Типи лідерів в залежності від орієнтації на образ майбутнього і практичну діяльність.

Формування корпоративної культури і цінності. Сутність поняття «корпоративна культура». Роль культури. Типи корпоративної культури. Етапи формування корпоративної культури.

Формування організації, яка навчається. Еволюція лідерства. Сутність поняття «навчання». Цикл адаптивного навчання. Моделі раціональної і організації, яка навчається. Підходи до формування організації, яка навчається.

Інноваційне лідерство. Характеристики інноваційних лідерів. Динаміка індивідуальних змін. Динаміка змін організації. Етапи змін організації та їх характеристика. Опір змінам. Причини опору змінам. Засоби подолання опору змінам. Модель проведення великих змін. Стратегії повсякденних змін. Методи керівництва у період скорочення персоналу. Керівництво організацією у період впровадження інновацій. Концептуальні блоки. Модель розвитку креативних (творчих) здібностей.

Модуль іі

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ).

3. Рекомендована література

Основна література

 1. Бойетт Джозеф Г., Бойетт Джиммі Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЗАО «Олмп-Бизнес», 2004. – 416 с.

 2. Дафт Р.Л. Уроки лидерства / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2006. – 480 с.

 3. Дэвид А., Вэттен, Ким С. Камерон. Развитие навыков менеджмента. 5-е изд. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 672 с.

 4. Комарова Е.В., Редина Н.И., Шмелева С.А. Лидерство: Учебное пособие для студентов вузов. – Днепропетровск: ДГФА, 2008. – 286 с.

 5. Коэн Аллен Р. Курс МВА по менеджменту / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 507 с.

 6. Лидерство / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 258 с. – (Серия «Классика Harvard Business Review»).

Додаткова література

  1. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 1999. – 700 c.

  2. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800 с.

  3. Стивен П. Роббинс, Коултер М. Менеджмент. – 6-е изд. / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 880 с.

  4. Bennis W. On Becoming a Leader. – New York: Addison Wesly, 1989/1994. –Р.39-42.

  5. Blank W. The Nine Natural Laws of Leadership. – New York: AMACOM, 1995. - Р.23-24.

  6. Bordas J. Power and Passion: Finding Personal Purpose / Reflections on Leadership / Ed. Spears L.C. – New York: John Wiley and Sons, 1995.

  7. Carder I. On Leadership. – New York: Free Press, 1990. – Р. 48-53.

  8. Collins J.C., Porras J.I. Building Your Company’s Vision / Harvard Business Review, 1996, September-October.

  9. Covey S.R. Principle - Centered Leadership. – New York: Summit, 1991. – Р. 33-39.

  10. Covey S.R. The Seven Habits of Haghly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. – New York: Fireside, 1990. – Р. 63-309.

  11. DePree M. Leadership Jazz: The Art of Conducting Business through Ledership, Folloship, Teamwork, Touch, Voice. – New York: Dell, 1993. – Р. 222-225.

  12. Nanus B. The Leader′s Edge: The Seven Keys of Leadership in a Turbulent World. – New York: Contemporary Books, 1989. – Р. 81-87.

  13. Nanus B. Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization. San Francisco: Jossey-Bass, 1992.

  14. O′Toole I. Leading Change: The Argument for Values - Based Leadership. – New York: Ballantine, 1996. – Р. 23-24.

  15. Wheatley M.J. Leadership and the New Science: Learning about Organizations from an Orderly Universe. – San Francisco: Berrett-Koehler, 1994.

Періодичні видання

 1. «Вопросы экономики».

 2. «Економіка України».

 3. «Искусство управления».

 4. «Менеджмент в России и за рубежом».

 5. «Менеджмент сегодня».

 6. «Отдел кадров».

 7. «Персонал».

 8. «Проблемы теории и практики управления».

 9. «Российский экономический журнал».

 10. «Справочник кадровика».

 11. «США: Экономика, политика, идеология».

 12. «Финансовый менеджмент».