Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / конспект / Р_9_Регулювання трудової діяльності персоналу.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
88.58 Кб
Скачать

Розділ іх. Регулювання трудової діяльності персоналу

Схема взаємодії лінійних і функціональних підрозділів

З обслуговування та оперативного регулювання виробництва

Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності виконується для порівняння фактично виконаної роботи з плановими показниками, визначення кращих трудових колективів, керівників і працівників, організації матеріального й морального заохочення, а також для вдосконалення планування й організації виробництва та трудових процесів.

Розділ іх. Регулювання трудової діяльності персоналу

Процедури і заходи:

 • планування,

 • облік,

 • контроль,

 • економічний аналіз,

 • оцінювання персоналу по заслугах,

 • мотивація та стимулювання.

Методи управління персоналом

Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи засновані на владних, розпорядчих, наказових способах впливу на персонал

Економічні методи управління засновані на врахуванні й використанні інтересів індивідуальних, групових, колективних

Соціально-психологічні методиуправління грунтуються на врахуванні та використанні соціальних потреб та інтересів індивідів і колективів

Правові методи управління базуються на розподілі, регламентуванні та використанні прав, обов’язків і відповідальності структурних підрозділів організації та посадових осіб

Засоби:

 • накази,

 • розпорядження,

 • інструкції,

 • положення,

 • стандарти,

 • правила.

Процедури і заходи:

 • виробничі наради,

 • інструктажі,

 • співбесіди,

 • атестації,

 • контрольні перевірки,

 • звіти.

Засоби:

 • накази,

 • розпорядження,

 • інструкції,

 • положення,

 • стандарти,

 • правила.

Засоби:

 • накази,

 • розпорядження,

 • інструкції,

 • положення,

 • стандарти,

 • правила.

Засоби:

 • плани та графіки виконаних робіт,

 • нормативи,

 • норми й ліміти витрачання ресурсів,

 • калькуляції та ціни,

 • кошториси витрат,

 • економічні стимули й санкції.

Спираються на чинні нормативно-правові акти держави та керівництва організації:

 • закони,

 • постанови,

 • укази,

 • накази,

 • статути,

 • угоди,

 • положення про структурні підрозділи,

 • посадові інструкції,

 • регламенти.

Засоби:

 • навчання та виховання,

 • соціальне планування,

 • соціальний захист персоналу

Спираються на поведінкову психологію людей у сфері спільної праці

Методи регулювання трудової діяльності розрізняють також за характером впливу на трудову поведінку людей у сфері спільної праці.

 • Методи стимулювання засновані на задоволенні актуальних потреб працівників і спрямовані на посилення мотивації ефективної діяльності персоналу.

 • Методи інформування сприяють тому, щоб працівники, маючи необхідну інформацію, самостійно та свідомо регулювали свою трудову поведінку.

 • Методи переконання використовуються для коригування неадекватної поведінки окремих працівників.

 • Методи адміністративного примусу можуть застосуватись тимчасово, локально в екстремальних ситуаціях.

РОЗДІЛ ІХ. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ –

це процес чіткого визначення та документального закріплення переліку обов'язкових для виконання працівником функцій і завдань, а також прав та відповідальності.

Воно базується на поділі й кооперуванні праці в організації та сприяє:

 • ефективному добору, розстановці та використанню персоналу;

 • зміцненню виконавської дисципліни;

 • створенню організаційно-правової бази діяльності працівників;

 • підвищенню відповідальності працівників за результати діяльності;

 • забезпеченню об'єктивності під час атестації працівників, заохочення або застосування дисциплінарних стягнень;

 • запобіганню трудових спорів;

 • підвищенню ефективності діяльності організації.