Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
143.36 Кб
Скачать

3. Рекомендації щодо використання технічних засобів навчання

Перші проекційні апарати називалися кодоскопами, що розшифровувалося як “класна оптична дошка”. Пізніше їх замінили діапроектори, епіпроектори та графопроектори. Діапроектори призначені для проектування на екран напівпрозорих об’єктів – діапозитивів, епіпроектори - для демонстрації на екрані непрозорих плоских зображень, рисунків, схем, сторінок рукопису.

Призначення графопроекторів – демонстрація на екрані графічних зображень, виконаних на прозорій основі (плівці, склі та ін.). У графопроекторі використовується принцип діапроекції – світловий потік проходить крізь прозорий об'єкт і проектує його зображення на екран.

Розрізняють три основних групи графопроекторів - стаціонарні (для використання в невеличких аудиторіях), портативні (переносні) і високої потужності (для роботи у великих залах, аудиторіях).

Технічні можливості графопроектора дозволяють встановити його на близькій до екрана відстані (наприклад, робочому столі викладача або на кафедрі лектора). Таке розташування проектора дає можливість викладачу під час викладання нового матеріалу стояти біля апарата і не тільки легко змінювати слайди, а й змінювати об'єкт у процесі демонстрування, поступово відкриваючи або закриваючи його складові частини.

Електронний (мультимедійний) проектор – пристрій, за допомогою якого можна спроеціювати зображення, які рухаються, з комп'ютера на великий екран. Ці зображення можна підготувати на комп'ютері за допомогою стандартних програм системи Miсrosoft Windows – Word, Excel, Power Point.

Найбільш зручною формою для підготовки мультимедійних навчальних посібників є презентація. Презентація складається з електронних слайдів, які доповнюють повідомлення доповідача, і автоматичних слайдів-шоу, до складу яких входять мультимедіякомпоненти: звук, відео, анімація.

Дидактичні вимоги до слайдів як носіїв інформації

 1. Інформація, що розташована на слайді, повинна відповідати останнім досягненням науки.

 2. При виготовленні слайда необхідно використовувати такі форми зображення об’єкта, котрі були б більш виразними, ніж інші наочні посібники.

 3. Форма надання інформації повинна відповідати рівню знань студентів.

 4. Наочні посібники повинні зображувати найбільш складні для сприйняття частини навчального матеріалу.

 5. Розташування інформації на слайді повинно бути таким, щоб дозволило демонструвати як весь слайд, так і його складові окремо.

Сучасні технічні засоби дозволяють розташувати інформацію як у горизонтальному, так і вертикальному форматі, однак горизонтальне розташування краще для сприйняття. Для кращого сприйняття необхідно також додержуватись єдиного формату слайдів, використовувати однаковий шрифт та кольорову гаму.

Розмір шрифту повинен бути таким, щоб текст розбірливо читався з останнього ряду в аудиторії. Не рекомендується використовувати шрифт менше 5 мм. Якщо для підготовки слайдів Ви користуєтеся редактором MicrosoftWord, то таким вимогам відповідає шрифт 16 мм.

Рекомендується на слайдах розташовувати один об’єкт, тому що він запам’ятається краще, ніж у групі з іншими. Два об’єкта доцільно розташувати разом тільки у випадку, коли викладач з початку відкриває і пояснює їх по черзі, а потім проводить їх порівняльну характеристику.

Не слід намагатися розташовувати багато інформації поруч (особливо це стосується таблиць), вона погано сприймається. Краще поділити її на декілька логічно завершені частини і демонструвати їх окремо.

Слайд – це не самостійний засіб навчання, його демонстрування повинно завжди супроводжуватись коментарями, тому необхідно уникати зайвих надписів та текстових доповнень, котрі дублюють слова викладача і відвертають увагу студентів.

Коли автор все ж таки вважає за потрібне надати текстові коментарі, необхідно розмістити їх на слайді так, щоб, при необхідності, їх можна було закрити.

При розміщенні текстової інформації необхідно пам’ятати, що людина сприймає зорову інформацію в такій послідовності:

 • зліва направо;

 • зверху вниз.

Особливості роботи зі слайдами

 1. Слайд не є самостійним джерелом інформації, тому зображення на ньому не може бути засвоєне без пояснень викладача.

 2. При підготовці до лекції необхідно визначити послідовність демонстрації слайдів, а також вирішити, які пояснення будуть супроводжувати кожний слайд.

 3. Для сприйняття будь-якого, навіть найпростішого, зображення потрібен час. Внаслідок того, що основним органом сприйняття людини є зір, при показі слайда студент настільки поглинений його сприйняттям, що не сприймає інформацію на слух. Тому після демонстрації кожного слайда та перед початком пояснень викладач повинен робити паузу.

 4. При роботі зі слайдом необхідно максимально повно використовувати можливість швидкої заміни. Зображення на екрані повинно з'являтися тільки в той момент, коли воно необхідно, а якщо необхідності в цьому немає, проектор варто виключати.

Графічний редактор для створення слайдів

При підготовці слайдів на комп'ютері найзручніше використовувати програму Power Point, що працює в середовищі MS Windows. Програма Power Point дозволяє:

 • створювати слайди на попередньо розмічених полях;

 • розміщувати слайди в зручному для демонстрації порядку;

 • демонструвати слайди по команді миші, клавіатури й у заданому користувачем автоматичному режимі;

 • вставляти в слайди інформацію, зроблену в інших програмах - наприклад, таблиці з MS Word або діаграми з MS Excel;

 • добавляти слайди графічними зображеннями, наявними в стандартній бібліотеці Power Point;

 • створювати різноманітні спецефекти з елементами анімації.