Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
157.18 Кб
Скачать

Вихідні дані для обліку ремонту

Інформація для обліку ремонту приміщення

Сума, грн.

1

2

Приміщення цеху не виводилось з експлуатації

- первісна вартість приміщення цеху

- сума зносу на момент початку ремонту

178500,00

85600,00

1.Списана вартість будівельних матеріалів використаних на ремонт

5450,00

2. Списана вартість сировини і матеріалів використаних на ремонт

3900,00

3.. Нарахована заробітна плата ремонтникам

6700,00

4. Нарахований єдиний внесок на фонд зарплати ремонтників

256,00

5.Списана вартість МШП використаних на ремонт

136,00

6. Нарахована амортизація будівельних механізмів використаних для ремонту

27,00

Неолбхідно:

  1. Скласти кореспонденцію рахунків.

  2. Пояснити порядок обліку витрат на ремонт приміщення.

Завдання 8.4

Підприємство придбало у ТОВ "Ранг"калькулятори в кількості 10 шт. на суму 480 грн (вкл. ПДВ 20%). 5 шт. видано в роботу у відділ збуту готової продукції та відповідальність за їх зберігання закріплено за начальником відділу збуту. Решта залишились на складі. (Метод нарахування зносу - 50% при видачі їх в роботу).

Необхідно:

1. Скласти бухгалтерські записи на придбання і видачу у роботу калькуляторів.

Завдання 8.5

Первісна вартість приміщення складу готової прдукції ПП “Вектор”складає 245000 грн , ліквідаційна вартість – 4500 грн, термін корисного використання - 30 років. Для будівель і споруд на підприємстві встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації.

На підставі наявної інформації необхідно виконати такі завдання:

  1. Розрахувати місячну норму амортизації.

  2. Скласти кореспонденцію рахунків по нарахуванню амортизації за місяць

Завдання 8.6

ВАТ “Парус” використовує для основного виду діяльності (надання послуг з транспортування) катер і двигун до нього. В обліку вони обліковуються як окремі обєкти основних засобів.

Таблиця 3.36

Дані для розрахунку і обліку амортизації

Показники для розрахунку амортизації

Один.

вимір

Види основних засобів

катер

двигун

1

2

3

4

1. Первісна вартість

грн.

264000,00

94000,00

2. Ліквідаційна вартість

грн.

5500,00

980,00

3. Термін корисного використання

років

12

15

4. Запланований обсяг діяльності за термін корисного використання

км

-

1000000

5.Метод нарахування амортизації

х

прямолінійний

виробничий

6. Фактичний обсяг робіт за місяць

км

8000

8000

На підставі наведеної інформації необхідно виконати такі завдання:

  1. Визначити амортизацію катера і двигуна у поточному місяці.

  2. Скласти бухгалтерські проводки по нарахуванню амортизації.

Завдання 8.7

Підприємство “Конус” придбало у постачальника комп’ютор для використання в управлінні підприємством. Первісна вартість комп’ютора – 9000,00 грн., ліквідаційна –150,00 грн., термін корисного використання 5 років.

За наведеними даними необхідно виконати такі завдання:

  1. Розрахувати суми місячної амортизації комп’ютора кумулятивним методом на кожний запланований рік корисної експлуатації.

  2. Скласти бухгалтерські проводки по нарахуванню амортизації.

Завдання 8.8

Консервний завод придбав від постачальника і ввів в експлуатацію автоклав для стерилізації соків. Витрати на придбання, монтаж, установку та налагодження склали (таблиця 3.37).

Таблиця 3.37