Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
157.18 Кб
Скачать

Журнал реєстрації господарських операцій

з\п

Зміст операції

Дт

Кт

Сума,

грн

1

2

3

4

5

1

Отримано верстат від постачальника

152

631

20000

2

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

631

4000

3

Списані будівельні матеріали

152

205

250

4

Списана сировина і матеріали

152

201

150

5

Списані мастильні матеріали

152

203

12

5

Нараховано заробітну плату

152

661

2500

6

Нараховано єдиний внесок на соціальне страх.

152

65

948

7

Введено верстат в експлуатацією за первісною вартістю

104

152

23860

При рішенні завдання 8.2 студенти повинні набути вміння з обліку надходження малоцінних необоротних матеріальних активів. Їх первісна вартість також формується по дебету рахунку 15 "Капітальні інвестиції" на субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів". На цьому рахунку вони обліковуються до моменту видачі їх в роботу.

На момент видачі їх у роботу сформована первісна вартість списується на субрахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", а розрахована за прийнятим на підприємстві методом сума зносу, в залежності від місця і цілі використання МНМА, відноситься на відповідний рахунок витрат.

Рішення завдань 8.2 і 8.3 вимагає знань порядку відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів, зокрема на ремонт з метою поліпшення основного засобу і підтримки його в робочому стані.

1. При поліпшенні об’єкта основного засобу (модернізації, модифікації, добудови, реконструкції, дообладнання тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід первісна вартість об’єкта збільшується на суму поліпшення.. Витрати на ремонт призводять до збільшення капітальних інвестицій вкладених в основний засіб і відображаються в обліку такими записами:

Дт 15 Кт 20 - на вартість використаних виробничих запасів;

Дт 15 Кт 13 - на суму нарахованої амортизації використаних основних засобів чи зносу використаних малоцінних необоротних матеріальних активів;

Дт 15 Кт 631, 685 - на вартість послуг сторонніх підприємств і організацій;

Дт 15 Кт 66, 65 - на суму нарахованої зарплати і нарахувань на неї робітникам власного підприємства, що виконували ремонтні роботи тощо.

Після закінчення ремонту на підставі акту списується всі витрати на ремонт:

Дт 10 Кт 15 - на всю суму витрат на ремонт, що накопичилась по даному об'єкту по Дт рахунку 15.

2. Після ремонту, що здійснюється для підтримки засобу у робочому стані, первісна вартість основного засобу не змінюється . Під час такого ремонту об'єкт не виводиться з експлуатації, нарахування амортизації не припиняється. Витрати на ремонт відносяться до витрат поточного періоду в залежності від функціонального призначення об’єкту; (Дт 92, 93, 94 Кт 20, 13, 63, 66, 65 тощо – на суми витрат по ремонту).

Порядок нарахування амортизаційних відрахувань визначено у П (с)БО 7 “Основні засоби” і П(с)БО 8 "Нематеріальні активи".

Нарахування амортизації здійснюється щомісяця протягом терміну корисного використання об’єкта, починаючи з наступного місяця після введення його в експлуатацію (призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови тощо), припиняється з місяця наступного після вибуття активу.

Амортизації підлягає вартість об’єкту, що амортизується. Вона визначається як різниця між первісною та ліквідаційною вартістю об’єкту.

Вартість,

що амортизується = Первісна вартість - Ліквідаційна вартість

На суму нарахованої амортизації здійснюється запис по кредиту контрактивного рахунку 13 "Знос необоротних активів", відповідного субрахунку, на якому вона накопичується протягом терміну використання необоротних активів та відображається у балансі на дату його складання. Кореспондує рахунок 13 з дебетом рахунків витрат 23, 91, 92, 93, 94 тощо, що залежить від функціонального призначення активу.

Для рішення завдань 8.5 – 8.8 необхідно знати сутність різних методів нарахування амортизації та порядок визначення основних показників, які застосовуються для її розрахунку.

Для нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) застосовується один з методів:

  1. Прямолінійний;

  2. Виробничий;

  3. 50% або 100% нарахування зносу при видачі об’єктів у роботу.

Для нарахування зносу бібліотечних фондів застосовується тільки прямолінійний метод.

Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів (НА) визначено у П(с)БО 8 "Нематеріальні активи".