Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСД-12 ОСИ / Рабочая_програма ОСІ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
88.58 Кб
Скачать

7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний технічний університет

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Робоча навчальна програма

дисципліни циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу

Обробка сигналів і зображень

для студентів спеціальності 091503 „Спеціалізовані комп’ютерні системи”

Спеціалізація ”Комп’ютерні системи медичної та технічної діагностики”

Напрям підготовки „Комп’ютерна інженерія”

Курс – 3-й, семестр 5-й

Загальний обсяг навчального навантаження з дисципліни – 108 годин,

у тому числі: аудиторне – 48 годин;

СРС – 60 годин.

Розробив Розглянуто на засіданні кафедри

доц., к.т.н. М. О. Ярошенко автоматизованих систем управління

___ ____________ 2005 р. ____ ____________ 2005 р., протокол №___

Завідувач кафедри, проф. д.т.н.

________________ Ю.О.Скобцов

Затверджено на засіданні навчально-мето-

дичної комісії зі спеціальності

091503 „Спеціалізовані комп’ютерні системи ”

Голова комісії, проф. д.т.н.

________________ Ю.О. Скобцов

Донецьк, 2005 р.

Лист перезатвердження робочої навчальної програми

дисципліни „Обробка сигналів і зображень”

Вніс зміни до програми Розглянуто на засіданні кафедри

________________________ автоматизованих систем управління

___ ____________ 20______р. ____ ____________ 20__ р., протокол №___

Завідувач кафедри, _______________

________________ ________________

Затверджено на засіданні навчально-мето-

дичної комісії зі спеціальності

091503 „Спеціалізовані комп’ютерні системи”

____ ____________ 20___р., протокол №____

Голова комісії, _______________

________________ ________________

Вніс зміни до програми Розглянуто на засіданні кафедри

________________________ автоматизованих систем управління

___ ____________ 20______р. ____ ____________ 20__ р., протокол №___

Завідувач кафедри, _______________

________________ _______________

Затверджено на засіданні навчально-мето-

дичної комісії зі спеціальності

091503„Спеціалізовані комп’ютерні системи ”

____ ____________ 20___р., протокол №____

Голова комісії, ________________

________________ _____________

Вніс зміни до програми Розглянуто на засіданні кафедри

________________________ автоматизованих систем управління

___ ____________ 20______р. ____ ____________ 20___ р., протокол №___

Завідувач кафедри, _______________

________________ ________________

Затверджено на засіданні навчально-мето-

дичної комісії зі спеціальності

091503 „Спеціалізовані комп’ютерні системи ”

____ ____________ 20___р., протокол №____

Голова комісії, _______________

________________ ________________

І. РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

дисципліни „ Обробка сигналів і зображень”

Види навчальних занять

Всього

Семестри

Годин

Кре-дитів

ECTS

5-й

Загальний обсяг дисципліни

108

3

108

1. Аудиторні заняття

48

48

З них:

1.1. Лекції

32

32

1.2. Лабораторні заняття

16

16

1.3. Практичні заняття

0

0

1.4. Семінарські заняття

0

0

2. Самостійна робота

60

60

З них:

2.1. Опрацювання лекційного матеріалу.

8

8

2.2. Підготовка до лабораторних робіт.

16

16

2.3. Підготовка до практичних занять.

0

0

2.4. Підготовка до семінарів.

0

0

2.5. СРС у модульні тижні

(підготовка до модульного контролю та його складання).

18

18

2.6. Підготовка до заліків, які проводяться під час занять.

-

-

2.7. Виконання курсового проекту.

-

-

2.8. Виконання курсової роботи.

0

0

2.9.Виконання індивідуальних домашніх завдань.

18

18

2.10. Самостійне опрацювання розділів навчальної програми, які не викладаються на лекціях, але обов’язково виносяться на модульний контроль та екзамен.

0

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке КСД-12 ОСИ