Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
992.77 Кб
Скачать

12.8. Збагачення брухту кольорових металів

Сортування брухту і відходів кольорових металів є однією з трудомістких операцій первинної обробки. Вона полягає у візуальному розділенні брухту на однорідні метали по розходженню їх металічної основи і іншим відмітних ознаках.

Механізація сортування полягає у застосуванні сортувальних столів або конвеєрів, грохотів, важкосередовищних установок, пневматичних, магнітних або електростатичних сепараторів.

Механізованому сортуванню у важкосередовищній установці (рис. 12.49) може піддаватися алюмінієвий брухт після двостадійного дроблення в щоковій і роторній дробарках до крупності 150 мм.

Для відділення чорних металів дроблений продукт на кожній стадії піддається магнітній сепарації. Після відділення заліза дроблений продукт надходить на мокре грохочення, де він розділяється на класи 10 – 150; 0,2 – 10 і 0 – 0,2 мм. Клас 0 – 0,2 мм (землисте засмічення) направляється у відвал, клас 0,2 – 10 мм – на переробку разом зі стружкою, клас 10 –150 мм на переробку важкосередовищною сепарацією в декілька стадій. Суспензія з максимальною необхідною густиною 3,2 т/м3 приготовляється з суміші феросиліцію і магнетиту. На першій стадії важкосередовищної сепарації при густині суспензії 3,2 т/м3 в легку фракцію виділяють суміш алюмінієвих сплавів, а у важку – важкі кольорові метали, які направляють на переробку разом з аналогічною сировиною. При послідовному розділенні алюмінієвих сплавів у суспензіях з густиною 2,8; 2,7 і 2,55 т/м3 одержують алюмінієво-цинкові, алюмінієво-мідні, алюмінієво-кременисті і алюмінієво-магнієві продукти.

Технологія переробки брухту свинцевих акумуляторів включає двостадійне дроблення в щоковій і роторній дробарках, магнітну сепарацію для відділення залізних компонентів, класифікацію дробленого до 10 мм продукту на три класи 3 – 10; 0,5 – 3; 0 – 0,5 мм і збагачення класів 3 – 10 і 0,5 – 3 мм у вихрових важкосередовищних гідроциклонах (рис. 12.50).

Розділення вихідного матеріалу на свинець і органічну масу у вихрових важкосередовищних гідроциклонах здійснюється у свинцевій суспензії, для приготування якої використовується клас 0 – 0,5 мм.

Розроблена технологія (рис. 12.51) переробки брухту броньованого кабелю, що передбачає дроблення до 20 мм, відділення феромагнітних домішок магнітною сепарацією і ізоляційних матеріалів пневмосепарацією.

Розділення алюмінієво-свинцевого продукту здійснюється ферогідростатичною сепарацією в сепараторі ФГС-70 при ефективній густині феромагнітної рідини 3 т/м3. При цьому отримують: алюмінієвий продукт, що не містить свинцю, і свинцевий продукт із вмістом алюмінію до 0,2 %.

При розділенні брухту мідно-свинцевого кабелю за допомогою цієї технології отримані: чистий мідний продукт і свинцевий продукт, що містить 0,3 % міді. Ефективна густина феромагнітної рідини при ФГС-сепарації в даному випадку складає 9 т/м3.

Продукти ФГС-сепарації – алюмінієвий, мідний і свинцевий – придатні для виплавки марочних сплавів.

Змішану стружку алюмінієвих сплавів також можна розділити з використанням ФГС-сепарації (рис.12.52).

Алюмінієва стружка після дроблення до 20 мм направляється на три стадії ФГС-сепарації. Стружка сплавів системи Al-Mg спливає при ефективній густині феромагнітної рідини 2,50 – 2,65 т/м3, системи Al-Cu-Si – при 2,65 – 2,75 т/м3, системи Al-Zn – при 2,70 – 2,95 т/м3. Отримані продукти розділення придатні для виплавки якісних алюмінієвих сплавів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ГРАВІТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ