Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
маркетинг / Zadania_dlya_samostoyatelnoy_raboty.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
99.84 Кб
Скачать

Варіанти завдань модульного контролю 2:

Варіант 0.

Фірма А реалізує товар, який відрізняється від товару конкурента кращім дизайном. Середня ціна на ринку 360 грн. Служба маркетингу має дані щодо опитування споживачів.

Дані опитування споживачів

Товари

Оцінка властивостей товару споживачами, бали

Ресурс

Економічність

Дизайн

Фірма А

Фірма конкурент

7

6

6

9

10

8

Вагомість (важливість) властивостей товару

0,6

0,25

0,15

Розрахуйте ціну пропорційну цінності товару, що сприймається.

Варіант 1.

Фірма " Альфа " виробляє товар А. Обсяг ринку товару А дорівнює 1 млн. виробів. Частка ринку фірми "Альфа" дорівнює 10%.

Вихідні дані

Змінні витрати на один виріб, грн.

120

Сукупні постійні витрати, тис. грн.

15000

Рівень рентабельності, що очікується, %

10

Інвестований капітал, тис. грн.

145000

Розрахуйте цільову ціну.

Варіант 2.

Підприємство виробляє товар А. Змінні витрати на одиницю товару складають 32 грн. Коефіцієнт еластичності попиту -2,8. Розрахуйте ціну що дозволяє отримати максимальний прибуток.

Варіант 3.

Ціна товару знизилася з 20 грн. до 18 грн. Обсяг продажів зріс з 6500 од. до 7800 од. Визначте вид попиту (еластичний чи нееластичний).

Варіант 4.

Побудуйте графік і визначте точку беззбитковості для ситуації: сукупні постійні витрати – 20 тис. грн., змінні витрати при обсязі виробництва 200 од. – 15 тис. грн., при 800 од. – 60 тис. грн. Ціна одиниці продукції 250 грн.

Варіант 5.

Визначте конкурентоспроможність товару А по відношенню к товарам В і С. Коефіцієнт важливості параметрів – К.

Параметри

К

А

В

С

Надійність, ресурс/тис. годин

Економічність, кВт годин

Дизайн, бал

Матеріаломісткість, кг

0,40

0,25

0,15

0,20

130

1,1

6

60

140

0,9

5

55

135

1,3

5

55

Вартісні показники

Ціна, грн.

Сумарні витрати споживача за весь термін експлуатації , грн.

0,4

0,6

1450

6700

1700

6000

1400

6600

Варіант 6.

Визначте в якій стадії життєвого циклу знаходяться товари А, В, С в 2011 році.

Товар

Обсяги продажу, млн. од.

1998

2003

2008

2011

А

54,3

46,8

22,1

17,1

В

14

35,9

58,6

64,8

С

 

 

4,2

24,7

Варіант 7.

Фірма " Бета" виробляє товар А. Обсяг ринку товару А дорівнює 500 тис. виробів. Частка ринку фірми "Бета" дорівнює 10%.

Вихідні дані

Змінні витрати на один виріб, грн.

30

Сукупні постійні витрати, тис. грн.

500

Цільова ціна, грн.

50

Визначте граничну ціну і ціну беззбитковості. Розрахуйте беззбитковий обсяг продажу.

Варіант 8

Ціна товару зросла з 12 грн. до 18 грн. Обсяг продаж скоротився з 7500 од. до 6800 од. Визначте вид попиту (еластичний чи нееластичний). Чи доцільно було підвищувати ціну.

Варіант 9.

Визначити оптимальну ціну продаж товару А, що максимізує прибуток і рівень рентабельності. Змінні витрати на одиницю товару складають 30 грн., постійні витрати на одиницю продукції складають 10 грн. Коефіцієнт еластичності попиту -2,6.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке маркетинг