Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
31
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Особливості писемного мовлення

Писемне мовлення – це завжди оброблена й обдумана фіксація мови з метою наступного відтворення написаного. Характерною особливістю писемного мовлення є відсутність співрозмовника в момент висловлення думки. Писемна форма – це перш за все дистантне спілкування, яке відбувається у формі монологу і розраховане на невизначену кількість аудиторії. У зв’язку з відсутністю співрозмовника, укладач тексту повинен передати інформацію чітко, точно, в логічно послідовній формі. Відбір мовних засобів, синтаксичних конструкцій, порядок слів у реченні – все це підпорядковане тим законам, які діють у межах того чи іншого типу мовлення. Так, у текстах ділового листування превалює стандартизована форма викладу інформації – вживання готових форм висловлення, термінів, етикетних конструкцій.

Писемна форма мовлення вторинна порівняно до усної форми, оскільки виникла значно пізніше, і спирається на усну як на своє джерело. Писемне мовлення відтворюється графічними матеріальними знаками, серед яких літери, математичні знаки, різні символи, малюнки, схеми, креслення.

Писемна форма орієнтована на сприйняття зором, тому людина, яка користується цим жанром мовлення, має можливість повернутися неодноразово до створеного тексту, обдумати і зрозуміти прочитане. На відміну від усного писемне мовлення зберігається у просторі і часі. Завдяки цій особливості людина має можливість: а) закріпити за допомогою матеріальних знаків інформацію; б) сприймати зором не тільки те, що зафіксоване в писемності сьогодення, а також і те, що закріплено в писемності минулих років, століть, тисячоліть.

Одиницею писемного мовлення є текст, який складається з речень, об’єднаних темою і комунікативною установкою. До речі, слово “текст” з латинської мови перекладається як “тканина, сплетіння, з’єднання”. До загальновизнаних ознак тексту відносять цілісність, зв’язність, завершеність, структурну організацію.

Створюючи писемний текст, укладач має більше часу і можливостей для його укладання. Тому писемний варіант відрізняється від усного варіанту більшою нормативністю мовних засобів, ретельним їх добором, особливою логічною виразністю тексту, дотримуванням загальнообов’язкових норм графіки, орфографії та пунктуації. Тексти у писемному мовленні розрізняються більшою диференціацією за сферами спілкування. У писемній формі відсутні жести, міміка, інтонація, які компенсуються суворою регламентацією мовних одиниць.

ЗАВДАННЯ 4. Дайте відповіді на запитання:

  1. Як ви розумієте фразу: "Писемний варіант відрізняється від усного більшою нормативністю мовних засобів"?

  2. Що таке текст?

  3. Яка з форм мовлення (усна чи писемна) є багатшою і важливішою в житті людини? Аргументуйте свою думку.

ЗАВДАННЯ 5. Зробіть порівняльний аналіз усного і писемного мовлення на основі прочитаних текстів у вигляді конспекту.

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Знайдіть помилки, відредагуйте речення.

  1. Самою характерною особливістю усного мовлення є наявність як мінімум двох співрозмовників.

  2. Найбільш яскравіше характерні особливості сучасної української мови проявляються у фонетиці.

  3. Звіт відправлен на адресу головного підприємства.

  4. Нема нічого в світі дорожче матері та рідної землі.

  5. Карпати вище Кримських гір.

ВПРАВА 2. Перекладіть з російської мови на українську фрагмент тексту усного повідомлення на міжнародній науковій конференції «Геология и магматизм докембрия Украинского щита»( 30 мая -1 июня 2000г.).

Ю.Н. Ахкозов (НИГРИ, Кривой Рог)

Было представлено большое количество интересных докладов. В качестве примера хочу отметить интересный доклад Степанюка Л.М.. На основе изучения самарий-неодимовых соотношений он пришёл к выводу, что их нужно рассматривать как коровые образования. Большинство из присутствующих, по-видимому, не согласится с этим. Но в том-то и дело, что никаких противоположных фактов у них нет, а всё остальное – это чисто кабинетные разработки.

***

И последняя проблема – моделирование процессов рудогенеза и, в частности, золотонакопления. Был доклад, в котором говорилось о связи золота с гранитами. Никогда оно с гранитами не было связано; золото связано с флюидными системами этих гранитов, а к самим гранитам никакого отношения не имеет. Если мы и находим золото в граните, то это не говорит о том, что гранит золотоносный.

ВПРАВА 3. Зверніть увагу на виділені словосполучення (ВПРАВА 2), характерні для усного повідомлення. Порівняйте їх способи вираження в російській і українській мовах.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст "Телефонна розмова". Назвіть, з яких композиційних компонентів складається Ваш телефонний діалог про працевлаштування (завдання 2.). Проаналізуйте, що не враховано Вами? Яких помилок Ви припустилися?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Украинский_язык