Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КУРСОВЕ ТА ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БУРОВИХ РОБІТ

.pdf
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.41 Mб
Скачать

Таблиця 64 Технічна характеристика мітчиків для бурильних, колонкових та обсадних труб по ГОСТ 8483-81

Тип

 

 

Розміри, мм

Діаметр свердловини,

Діаметр

Довжина

Діапазон внутрішніх

мітчика

 

 

діаметрів захоплю-

не менше

 

 

 

ємих механізмів

36

А1

33

250

13-28

А2

44

280

15-32

46

Б1

42

160

29-37

46

Б2

55

160

42-50

59

В1

108

500

20-57

112

В2

128

500

20-57

132

В3

148

500

20-57

151

Д1

71

220

51-64

76

Д2

87

190

71-82

93

Д3

105

200

89-100

112

Д4

125

200

108-120

132

Д5

144

200

126-139

151

К1

58

215

43-53

76

В умовних позначеннях вказуються тип мітчика і з’єднувальної різьби, ГОСТ, для лівих різьб до шифру добавляється буква Л.

Наприклад, А1-28x6,35 ГОСТ8483-81, Б2-Л33x8 ГОСТ 8483-81.

Технічна характеристика мітчиків-коронок

Таблиця 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця

 

 

 

 

Шифр

 

Найменування параметра

 

виміру

 

МК-46

 

 

МК-59

 

МК-76

 

 

 

 

 

 

Зн

ачення парамет

ра

 

Діаметри

 

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

а) зовнішній корпуса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мітчика

 

 

 

 

44

 

 

57

 

 

73

коронки

 

 

 

 

28

 

 

38,5

 

 

55

б) внутрішній коронки

 

 

 

 

12

 

 

18,5

 

 

27

в) з’єднувальної різьби до ко-

 

 

 

 

44

 

 

57

 

 

73

лонкової труби (ніпельного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з’єднання) по ГОСТ 6238-77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довжина

 

мм

 

165,5

 

 

190

 

 

200

 

Технічна характеристика ВНД

Таблиця 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

 

 

 

 

 

Типи відхилювачів

 

 

 

 

 

 

ТЗ-3

 

 

СБС

 

"Кедр"

Діаметр буріння, мм

 

 

 

59,76,93

 

46,59,76

 

 

59,76

Діаметр корпуса, мм

 

 

 

57,73,89

 

44,57,73

 

 

57,73

Діапазон регулювання інтенсивності,

 

0,5-2

 

0,2-1,5

 

 

0,2-1,5

град/м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальний діаметр розкріплення, мм

 

83,103,128

 

55,70,90

 

 

71,91

Осьове навантаження, кН

 

 

 

8-30

 

15,20,25

 

 

до 30

Частота обертання, об/хв

 

 

 

180-500

 

300

 

 

до 600

Таблиця 67

Технічна характеристика колоколів ловильних геологорозвідувальних по ГОСТ 8565-81

Тип

 

 

Розміри, мм

 

 

 

 

Діаметри

 

 

 

Діапазон зовні-

 

 

 

 

 

 

 

шніх

колоколу

Колокола

 

З’єдну-

Свердлови-

Діаметрів

 

 

 

 

 

 

ни,

 

 

Зовнішній

Внутрішній

Ворон-

вальної

 

не менш

Захоплюємих

 

 

(вхідні)

ки

різьби

 

 

елементів

А1

57

46

--

46

 

59

32-44

А2

74

67

--

67

 

76

41-66

Б1

76

60

90

68

 

92

40-59

Б2

76

60

110

68

 

112

40-59

Б3

76

60

130

68

 

132

40-59

Б4

108

86

130

84

 

132

48-85

Б5

108

86

150

84

 

152

48-85

 

Технічна характеристика труболовників

 

 

 

Таблиця 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр

Одиниця

 

Шифр труболовника

 

 

 

 

виміру

ТГССК-46

ТГССК-59

ТГССК-76

 

ТГ-59

ТГ-76

Зовнішній діаметр

мм

32,0

43,5

 

58,5

 

47,0

 

63,0

Діаметр приєднува-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

льної різьби до бу-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рильних

 

33,5

42,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

Труб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішній діаметр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витягаємих труб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурильних

 

33,4

45,4

 

60,4

 

-

 

-

Колонкових (обсад-

 

35,0

45,0

 

60

 

49,5

 

65,5

них)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальний робо-

МПа

0,7

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

чий тиск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустиме зусилля

кН

80

70

 

70

 

100

 

150

витягу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна довжина

мм

1130

535

 

690

 

605

 

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 69

 

 

Технічна характеристика труборізів гідравлічних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр

 

 

 

 

Параметр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРГ-

 

ТРГ-59

ТРГ-76

ТРГ-

ТРГ-112

ТРГ-ССК-

ТРГ-ССК-

ТРГ-

 

 

46

 

 

 

93

 

46

59

ССК-76

 

Діаметри, мм:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрізаємих труб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зовнішній / внут-

44/37

 

57/49.5

73/65.5

89/81

108/99.5

44/35

56/45

73/60

 

рішній)

 

 

-колонкових і

-

 

-

-

-

-

43/33.4

55/45.4

70/60.4

 

обсадних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-бурильних ССК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зовнішній корпуса

36

 

47

63

77

95

32

43.5

58.5

 

Приєднувальних

33.5

 

42

50

50

50

33.5

42

50

 

різьб до буриль-

 

 

них труб (внутрі-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шніх)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальний

0.5

 

0.5

0.5

0.5

0.5

1.2

0.7

0.7

 

робочий тиск

 

 

промивальної рі-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дини, МПа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довжина, мм

300

 

330

430

465

520

249

343

430

 

Таблиця 70 Значення коефіцієнтів для розрахунку витрат потужності на руйнування породи

Спосіб буріння

 

 

 

Категорія порід по буримості

 

 

 

V-VІ

 

 

VІІ-VІІІ

 

 

ІX-X

 

І тип

коронки

µ0

 

A

 

µ0

 

A

µ0

 

A

 

Обертальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алмазна одношарова

0.2

 

0.4

 

0.1

 

1.81

0.07

 

1.94

 

Алмазна імпрегнована

-

 

-

 

0.32

 

0.83

0.12

 

3.30

 

Твердосплавна

 

 

0.1

 

2.0

 

0.15

 

2.2

-

 

-

 

Ударно-обертальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердосплавна стандартна

-

 

-

 

0.17

 

0.4

-

 

-

 

Алмазна одношарова

-

 

-

 

0.08

 

1.6

0.03

 

1.6

 

Твердосплавна спеціальна

-

 

-

 

-

 

-

0.04

 

0.32

 

 

Середня величина заглиблення за 1 оберт, мм (∆V)

 

 

Таблиця 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударно-обертальне буріння

 

Категорії

Алмазне буріння

 

Твердо-

 

 

Порід

Одношарові

 

імпрегновані

 

сплавне

 

алмазні

 

Спеціальні

 

 

 

 

 

 

 

буріння

 

 

 

твердосплавні

 

V - Vl

0.1

 

-

 

 

0.2

 

-

 

 

-

 

Vll - Vlll

0.07

 

0.06

 

 

0.125

 

0.11

 

 

-

 

lX - X

0.05

 

0.05

 

 

-

 

-

 

 

0.65

 

Таблиця 72

Значення коефіцієнта розробки ствола свердловини

Тип порід

Кр

У м’яких нестійких породах

1.08-1.15

У породах середньої твердості

1.05-1.08

У міцних породах

1.03-1.05

 

 

 

Таблиця 73

Значення коефіцієнтів при розрахунку витрат потужності на обертання колони бурильних труб

 

 

 

 

 

 

Середнє значення

0,65

Ксм

 

При застосуванні емульсій з концентрацією 1-3%

0,6-0,4

 

 

При промиванні глинястим розчином

1,1

 

 

При промиванні водою

1,0

 

 

У нормальних геологічних розрізах

1-1,4

Кскв

 

У кавернозних і різко викривлених свердловинах

1,5-1,2

 

 

У обсадних трубах

0,55

 

 

Для труб 1 групи підвищеної якості з кривизною до 0,9 мм на метр

1.0

Кк

 

Для труб 2 групи СБТМ і ЛБТН з кривизною до 1.2 мм на метр

1.3

 

 

Для труб 3 групи СБТМ з кривизною до 1,5 мм на метр (нарізка в геолого-

 

 

 

розвідувальних організаціях)

1.6

 

 

Для сталевих труб

1,0

Км

 

Для легкосплавних труб

0,75

 

 

Для муфто-замкових з’єднань

1,3

Кс

 

Для ніпельних з’єднань

1,0

 

 

 

Таблиця 74

 

Величина складової витрат потужності, що ураховує вплив маси та жорсткості труб

Тип труби

 

 

 

q

 

Тип труби

 

 

 

 

q

 

 

( 1000EJ)0.16

 

 

 

 

 

( 1000EJ)0.16

 

СБТМ-63,5

 

 

 

0,53

 

ЛБТМ-54

 

 

0,26

 

СБТМ-50

 

 

 

0,42

 

ЛБТН-68

 

 

0,32

 

СБТМ-42

 

 

 

0,35

 

ЛБТН-54

 

 

0,31

 

СБТН-68

 

 

 

0,46

 

ЛБТН-42

 

 

0,24

 

СБТН-54

 

 

 

0,39

 

ТБС-70Р

 

 

0,44

 

СБТН-42(8)

 

 

 

0,33

 

ТБС-70П

 

 

0,39

 

СБТН-42(6,35)

 

 

 

0,34

 

ССК-70

 

 

0,40

 

УБТ-Р-73

 

 

 

1,11

 

ССК-55

 

 

0,35

 

УБТ-РПУ-89

 

 

 

1,43

 

ССК-43

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 75

 

 

Довідкові дані по матеріалам бурильних колон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механічні

 

 

 

 

 

Сталь

 

 

 

 

Сплав

Властивості

 

 

К, 36Г2С

 

Е

 

М

 

 

Д16Т

Границя міцності σв, МПа

 

 

700

 

750

 

879

 

450

Границя текучості при розтягнен-

500

 

550

 

773

 

300

ні σт, МПа

 

 

244

 

268

 

385

 

 

170

Границя текучості при крученні

 

 

 

τт, МПа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 76

Значення коефіцієнтів до розрахунку труб на витривалість Значення ефективних коефіцієнтів концентрацій напруження в залежності від σтв

σтв

 

 

 

0.55-0.6

 

 

 

 

0.7-0.75

 

 

 

0.8-0.85

 

Кσ

 

 

 

2.7

 

 

 

 

3.4

 

 

 

3.9

 

Кτ

 

 

 

1.7

 

 

 

 

2.0

 

 

 

3.0

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнти впливу абсолютних розмірів

Легкі сплави

 

Діаметр

 

 

Вуглецеві сталі

 

 

 

Легіровані сталі

 

 

 

Труб, мм

 

 

εσ

 

 

ετ

 

 

εσ

 

 

ετ

 

 

εσ

 

 

ετ

 

30 - 40

 

 

0.87

 

 

0.81

 

 

0.74

 

0.80

 

0.69

 

 

0.79

 

40 - 50

 

 

0.84

 

 

0.78

 

 

0.72

 

0.78

 

0.66

 

 

0.76

 

50 - 60

 

 

0.81

 

 

0.76

 

 

0.70

 

0.76

 

0.63

 

 

0.73

 

60 - 70

 

 

0.78

 

 

0.74

 

 

0.68

 

0.74

 

0.60

 

 

0.70

 

 

 

 

 

Значення величини

Ψ в залежності від σв

 

 

 

 

Вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σв, МПа

 

 

 

 

 

 

 

Деформації

 

 

 

450-700

 

 

700-1000

 

1000-1200

1200-1400

 

Згин та розтягнення, Ψσ

 

0.08

 

 

0.15

 

 

 

0.03

 

0.35

 

Кручення, Ψτ

 

 

 

0.04

 

 

0.08

 

 

 

0.15

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Канати сталеві

 

 

 

 

 

Таблиця 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркіровочна група, МПа (кгс/мм2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаметр

 

1568(160)

 

1666(170)

 

1764(180)

 

1862(190)

 

1960(200)

 

Канату, мм

 

 

 

 

 

Розривне зусилля каната у цілому, кН, не менше

 

 

 

 

 

 

 

Тип ЛК-Р конструкції 6х19 [ 1+6+6/6]+1 о.с. ГОСТ 2688-80

 

 

 

 

11.0

 

 

62.9

 

 

66.8

 

 

 

68.8

 

72.0

 

75.2

 

12.0

 

 

71.8

 

 

76.2

 

 

 

78.6

 

81.9

 

85.8

 

13.0

 

 

81.3

 

 

86.3

 

 

 

89.0

 

92.8

 

97.0

 

14.0

 

 

98.9

 

 

105.0

 

 

108.0

 

112.5

 

118.0

 

15.0

 

 

114.5

 

 

122.0

 

 

125.5

 

131.0

 

137.0

 

16.5

 

 

139.0

 

 

147.5

 

 

152.0

 

159.0

 

166.0

 

18.0

 

 

166.0

 

 

176.0

 

 

181.5

 

189.5

 

198.0

 

19.5

 

 

191.0

 

 

203.0

 

 

209.0

 

218.5

 

228.0

 

21.0

 

 

222.0

 

 

236.0

 

 

243.5

 

254.0

 

265.5

 

 

 

 

Тип ТЛК-О

конструкції 6х37 [

1+6+15+15]+1 о.с. ГОСТ 3079-80

 

 

 

 

11.5

 

 

62.6

 

 

66.5

 

 

 

68.8

 

71.7

 

74.6

 

13.5

 

 

88.7

 

 

94.2

 

 

 

97.1

 

100.5

 

105.5

 

15.5

 

 

113.5

 

 

121.0

 

 

24.0

 

130.0

 

136.0

 

17.0

 

 

142.0

 

 

151.0

 

 

55.5

 

162.5

 

170.0

 

19.5

 

 

180.0

 

 

191.5

 

 

197.0

 

206.5

 

215.5

 

21.5

 

 

222.5

 

 

237.0

 

 

244.5

 

255.5

 

266.5

 

 

 

 

Тип ЛК-О

конструкції 6х19 [

1+9+9]+7х7[1+6] ГОСТ 3081-80

 

 

 

 

12.5

 

 

94.4

 

 

99.9

 

 

 

103.0

 

107.5

 

112.5

 

14.0

 

 

113.5

 

 

120.5

 

 

124.0

 

129.5

 

135.5

 

15.0

 

 

134.5

 

 

143.0

 

 

147.0

 

153.5

 

160.5

 

16.5

 

 

157.0

 

 

167.5

 

 

172.0

 

180.0

 

188.5

 

17.5

 

 

182.5

 

 

193.5

 

 

199.0

 

208.0

 

217.5

 

19.0

 

 

215.0

 

 

228.5

 

 

235.5

 

246.0

 

257.0

 

20.5

 

 

244.0

 

 

259.0

 

 

267.0

 

279.0

 

291.5

 

21.5

 

 

274.0

 

 

291.0

 

 

300.0

 

314.0

 

327.0

 

22.5

 

 

306.5

 

 

325.5

 

 

 

336.0

 

351.0

 

366.5

 

 

 

 

Тип ЛК-В конструкції 6х19 [ 1+6+6/6]+ 7х7[1+6] ГОСТ 14954-80

 

 

 

 

12.5

 

 

94.5

 

 

99.9

 

 

103.0

 

107.5

 

112.5

 

14.0

 

 

114.5

 

 

122.0

 

 

125.5

 

131.0

 

137.0

 

15.0

 

 

133.5

 

 

142.0

 

 

146.5

 

153.0

 

159.5

 

16.5

 

 

161.0

 

 

171.5

 

 

176.5

 

184.5

 

193.0

 

18.0

 

 

191.5

 

 

203.5

 

 

209.5

 

219.5

 

228.5

 

19.0

 

 

220.5

 

 

204.0

 

 

241.5

 

252.5

 

263.5

 

20.5

 

 

255.5

 

 

271.5

 

 

280.0

 

293.0

 

305.5

 

22.0

 

 

289.0

 

 

307.0

 

 

316.5

 

331.0

 

345.0

 

Таблиця 78 Розміри частинок породи (шламу) при твердосплавному та алмазному бурінні

Породи

Категорія по

 

 

Спосіб буріння

 

Заглиблення за 1 оберт, мм

 

 

буримості

 

 

і тип коронки

 

мінім.

 

Максим.

середня

Малої твердості

 

 

V - VІ

 

Обертальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одношарові

 

 

0.030

 

0.17

 

 

0.100

 

 

 

 

 

Твердосплавні

 

 

0.100

 

0.35

 

 

0.200

Середньої твердості

 

VІІ-VІІІ

 

Обертальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одношарові

 

 

0.025

 

0.18

 

 

0.070

 

 

 

 

 

Імпрегновані

 

 

0.020

 

0.12

 

 

0.060

 

 

 

 

 

Твердосплавні

 

 

0.030

 

0.22

 

 

0.125

 

 

 

 

 

Ударно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обертальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високочастотний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одношарові

 

 

0.030

 

0.20

 

 

0.115

Тверді

 

 

ІX-X

 

Обертальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одношарові

 

 

0.010

 

0.12

 

 

0.060

 

 

 

 

 

Імпрегновані

 

 

0.010

 

0.10

 

 

0.050

 

 

 

 

 

Ударно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обертальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньочастотний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальні твердо-

 

0.15

 

1.10

 

 

0.650

 

 

 

 

 

сплавні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміри частинок породи при бурінні шарошечними долотами

 

 

Таблиця 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механічна швидкість буріння, м/год

 

 

2.8

 

 

1.2

 

0.7

 

0.6

 

0.3

 

0.1

Середня товщина частинок, мм

 

 

5.6

 

 

4.0

 

1.9

 

1.9

 

1.4

 

1.2

Основні нормативи системи техобслуговування та ремонту обладнання

Таблиця 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування, модель,

 

Використання

 

Структура

 

Тривалість, маш.-год

Тип обладнання

 

 

по машин-

 

по робочому

 

ремонтного

Ремонтного

 

міжремонт-

 

 

 

ному часу

 

 

часу

 

циклу

 

 

циклу

 

ного періоду

Бурові насоси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НБ2-63/40

 

 

0.48

 

 

0.75

 

 

К-3Т-К

 

 

4800

 

 

 

1200

НБ3-120/40

 

 

0.48

 

 

0.75

 

 

К-4Т-К

 

 

6000

 

 

 

1200

НБ4-320/63

 

 

0.48

 

 

0.75

 

 

К-4Т-К

 

 

6000

 

 

 

1200

НБ5-320/100

 

 

0.48

 

 

0.75

 

 

К-4Т-К

 

 

6000

 

 

 

1200

НБ-32

 

 

0.48

 

 

0.86

 

 

К-5Т-К

 

 

5760

 

 

 

960

АНБ-22

 

 

0.48

 

 

0.86

 

 

К-9Т-К

 

 

9600

 

 

 

960

Бурові верстати,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегати, установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БСК-2РП

 

 

0.56

 

 

0.80

 

 

К-3Т-К

 

 

4800

 

 

 

1200

СКБ-4

 

 

0.63

 

 

0.85

 

 

К-5Т-К

 

 

7200

 

 

 

1200

СКБ-5

 

 

0.65

 

 

0.80

 

 

К-4Т-К

 

 

9000

 

 

 

1800

 

 

Коефіцієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування, модель,

 

Використання

Структура

 

Тривалість, маш.-год

Тип обладнання

 

по машин-

по робочому

ремонтного

Ремонтного

 

міжремонт-

 

 

ному часу

 

часу

циклу

 

циклу

 

ного періоду

ЗИФ-1200МР

 

0.67

0.85

 

К-3Т-К

8640

 

 

 

2160

СКБ-7

 

0.60

0.80

 

К-4Т-К

9600

 

 

 

1920

1БА-15Н (1БА-15В)

 

0.58

0.80

 

К-4Т-К

6000

 

 

 

1200

УКБ-12/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(УКБ-12/25С)

 

0.40

0.74

 

К-3Т-К

3840

 

 

 

960

УРБ-2А2

 

0.54

0.74

 

К-4Т-К

4800

 

 

 

960

УРБ-2.5А

 

0.52

0.74

 

К-4Т-К

5600

 

 

 

1120

УКБ-200/300С

 

0.54

0.74

 

К-3Т-К

5120

 

 

 

1280

УКБ-500С

 

0.60

0.74

 

К-5Т-К

6480

 

 

 

1080

УРБ-3АМ

 

0.59

0.74

 

К-4Т-К

6000

 

 

 

1200

УГБ-50М(УГБ-1ВС)

 

0.50

0.74

 

К-3Т-К

4900

 

 

 

1200

УГБ-3УК(УГБ-4УК)

 

0.55

0.74

 

К-5Т-К

5760

 

 

 

960

АВБ-2М

 

0.45

0.74

 

К-4Т-К

4800

 

 

 

960

Ел.двигуни потужністю до

 

-

-

 

К-11Т-К

 

108 міс

 

 

9 міс.

200 кВт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 81

Норми витрат технологічного бурового інструменту на 100 верстато-змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування

 

 

Одиниця

 

 

Група свердловин по глибині

 

 

 

 

Виміру

 

300

 

500

 

700

 

1000

 

1500

Труби бурильні сталеві

 

 

М

 

26

 

43

 

60

 

88

 

112

Труби бурильні легкосплавні

 

м

 

33

 

55

 

77

 

111

 

166

Труби бурильні обважені

 

 

м

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Труба ведуча

 

 

шт

 

0,3

 

0,4

 

0,5

 

0,6

 

0,7

Труби бурильні скорочені для нарощу-

 

м

 

9

 

11

 

13

 

15

 

17

вання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труби колонкові

 

 

м

 

17

 

20

 

24

 

28

 

32

Труби колонкові подвійні

 

 

шт

 

0,4

 

0,4

 

0,4

 

0,4

 

0,4

Труби шламові

 

 

м

 

3

 

4

 

5

 

5

 

5

Труби комплексу КССК

 

 

м

 

25

 

42

 

59

 

84

 

126

Труби комплексу ССК

 

 

м

 

62

 

103

 

144

 

203

 

310

Замкові з’єднання

 

 

шт

 

3

 

7

 

8

 

11

 

13

Муфти бурильних труб

 

 

шт

 

6

 

14

 

16

 

22

 

26

Замки труб КССК

 

 

шт

 

4

 

7

 

10

 

14

 

21

Муфти труб КССК

 

 

шт

 

7

 

11

 

15

 

21

 

32

Ніпелі бурильних труб

 

 

шт

 

6

 

10

 

14

 

20

 

30

Перехідники з колонкових на бурильні

 

шт

 

3,7

 

3,6

 

3,5

 

3,4

 

3,3

труби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перехідники різні

 

 

шт

 

1,1

 

1,1

 

1,1

 

1,0

 

1,0

Від’єднувальний перехідник

 

 

шт

 

1,3

 

1,3

 

1,3

 

1,3

 

1,3

Корпус кернвідривача

 

 

шт

 

1,7

 

1,9

 

2,1

 

2,5

 

2,9

Керновідривальне кільце

 

 

шт

 

20

 

19

 

18

 

17

 

16

Таблиця 82 Норми витрат допоміжного та аварійного бурового інструменту в шт. на 100 верстато-змін

Найменування

 

Норма

 

(для усіх груп свердловин)

Сальник промивальний

0,15

Сальник-вертлюг

0,2

Вертлюг-пробка

0,3

Вертлюг-амортизатор

0,1

Серга підйомна

0,12

Блок талевий

0,05

Фарштуль

0,1

Коуші

0,15

Затискачі для троса

0,4

Елеватор

0,3

Елеватор полуавтоматичний

0,2

Наголовники при глибині 0-300

0,8

0-500

1,4

0-700

1,9

0-1000

2,7

0-1500

4,1

Труботримачі до обсадних труб

0,1

Хомути до обсадних труб

0,05

Труботримач до бурильних труб

0,3

Хомут шарнірний

0,12

Ключі шарнірні до бурильних труб

0,7

Ключі шарнірні до обсадних і колонкових труб

0,5

Ключі відбійні

0,3

Ключі до алмазних коронок

0,4

Вилка підкладна

0,2

Вилка відбійна

0,3

Колокол ловильний

0,6

Мітчик ловильний

0,5

Труболовник гідравлічний

0,08

Вібратор забійний

0,14

 

 

Таблиця 83

Норми допоміжного інструмента і малоцінного інвентарю при бурінні свердловин

(у % на 100 верстато-змін)

 

 

 

 

Норма

Найменування інструмента

 

СЛЮСАРНИЙ ІНСТРУМЕНТ

 

 

Борідки слюсарні

 

18

Зубила слюсарні

 

26

Дрилі ручні

 

7

Ключі гайкові різні

 

35

Ключі розвідні

 

18

Кронциркуль

 

7

Кувалди

 

13

Метри сталеві складані

 

3

Метри дерев’яні

 

10

Молотки слюсарні

 

16

Набір ключів з знімними головками

 

18

Напилки різні

 

200

Нутроміри

 

7

Найменування інструмента

Норма

Викрутки різні

13

Плоскогубці

10

Полотна ножівкові

330

Свердла по металу

330

Верстати ножівкові ручні

5

Лещата слюсарні

5

Рівні

4

Точило ручне

5

Штангенциркулі

9

Лещата ручні

4

ТЕСЛЯРСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ

 

Пилки поперечні

3

Сокири

33

МАЛОЦІННИЙ ИНВЕНТАР

 

Бідони

9

Бочки залізні 200 л

10

Відра залізні

70

Воронки залізні

9

Кайла

18

Лабораторії для випробувань глинястих розчинів

9

Лампи переносні

18

Ломи

4

Лопати залізні

33

Манометри

15

Маслянки

7

Сітки запобіжні для електроламп

35

Ліхтарі акумуляторні

4

Вмивальники

15

Тази

10

Таблиця 84

Обсереднені норми витрат породоруйнуючого інструмента

Категорія порід

 

Витрати алмазів, у каратах на 1 м

 

по буримості

46

 

59

 

76

VІІІ

0,37

 

0,44

 

0,53

ІX

0,50

 

0,61

 

0,76

X

0,62

 

0,78

 

1,03

0,85

 

0,98

 

1,22

XІІ

1,02

 

1,43

 

1,70

Витрати твердосплавних коронок та шарошечних долот

Інтервал глибин

Коронки твердосплавні

Долота шарошечні

 

шт./100 верст.зм.

шт./100 верст.зм.

0-500

38

4.9

0-700

35

3.1

0-1000

32

2.0

0-1500

23

1.4

Таблиця 85

Норми витрат матеріалів (на 100 верстато-змін)

Найменування

Одиниця

Н о р м а

 

виміру

(для усіх груп свердловин)

Прокат чорних металів

кг

6

Канат сталевий

м

29

Болти з гайками

кг

0.8

Цвяхи

кг

2.2

Дріт

кг

2.0

Пиломатеріали

М3

0.2

Крівля м’яка

М2

5

Фарба

Кг

2.5

Набивка сальникова

Кг

1.9

Паси клинові

Шт.

1.8

Рукав напірний

М

2.6

Рукав всмоктуючий

М

2.4

Гума прокладна

Кг

0.6

Стрічка ізоляційна

Кг

0.1

Масло машинне

Кг

57

Масло веретенне

Кг

35

Солідол і консистенте мастило

Кг

13

Обтиральний матеріал

Кг

13

Шпагат

Кг

0.2

Електролампи

Шт.

10

Кабель

м

2

Запобіжники

Шт.

3

Папір наждачний

Лист

2.3

Круги карборундові

Шт

1.0

Цемент тампонажний

Кг

130

Глина

Т

3.0

Вугілля (для опалення)

т

1.5

Дрова (для опалення)

М3

4.5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.