Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 'Алгоритмізація розрахунків в хімічній технології'

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
875.32 Кб
Скачать

51

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Петров А.В., Алексеев В.Е., Ваулин А.С. и др. Вычислительная техника и программирование. – М.: Высшая школа, 1990. – 479 с.

2.Епанешников А.М., Епанешников В.А. Программирование в среде Turbo

Pascal 7.0. – М.: "Диалог–МИФИ", 1998. – 367 с.

3.Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я. Обчислювальна математика та програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», ТОВ «Фірма «Періодика», 2004. – 220 с.

4.Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языке Бейсик, Фортран и Паскаль. – Томск: м.п. “Раско”, 1993. – 272 с.

5.Турчак Л.И., Плотников П.В. Основы численных методов. – М.:

ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 304 с.

6.Эберт К., Эдерер Х. Компьютеры. Применение в химии. – М.: Мир,

1988. – 416 с.

7.Калиткин Н.Н. Численные методы. – М.: Наука, 1978. – 512 с.

8.Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование на Фортране. – М.: Мир, 1977. – 584 с.

9.Данилина Н.И., Дубровская Н.С., Кваша О.П., Смирнов Г.Л. Вычислительная математика. – М.: Высш. школа, 1985. – 472 с.

52

ДОДАТОК А

ПЕРЕЛІК, НАЙМЕНУВАННЯ І ПОЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ І ФУНКЦІЇ, ЯКІ ВОНИ ВІДОБРАЖАЮТЬ

Перелік, найменування, позначення і розміри основних обов’язкових

ірекомендованих символів і функції, які вони відображають в алгоритмі

іпрограмі обробки даних, повинні відповідати вказаним в таблиці.

Найменування

1

1. Процес

Позначення і розміри

вмм

2

2.Рішення

3.Модифікація

4.Зумовлений

процес

Функція

3

Виконання операцій або груп операцій, в результаті яких змінюється значення, форма представлення або розташування даних

Вибір напрямку виконання алгоритму або програми в залежності від деяких змінних умов

Виконання операцій, які змінюють команди або групу команд, що змінюють програму

Використання раніше створених і окремо описаних алгоритмів або програм

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перетворення даних в фо-

 

 

5. Введення-

 

 

рму, яка придатна для об-

 

 

 

 

робки (введення) або відо-

 

 

виведення

 

 

 

 

 

 

браження

результатів

об-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робки (виведення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Документ

 

 

Введення-виведення да-

 

 

 

 

них, носієм яких є папір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Лінія потоку

 

 

Вказівка послідовності

 

 

 

 

між символами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказівка зв’язку між пере-

 

 

8. З’єднувач

 

 

рваними

лініями

потоку,

 

 

 

 

 

які зв’язують символи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок, кінець, перери-

 

 

9. Пуск - зупинка

 

 

вання

процесу

обробки

 

 

 

 

даних або виконання про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Коментар

 

 

Зв’язок між елементом

 

 

 

 

схеми і поясненням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказівка

зв’язку

між

 

 

11. Межсторінковий

 

 

роз’єднаними частинами

 

 

 

 

схем

алгоритмів

і

про-

 

 

з’єднувач

 

 

 

 

 

 

грам, розташованих на рі-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зних листах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Розмір a повинен вибиратися з ряду 10, 15, 20 мм. Допускається збільшувати розмір a на число, кратне 5. Розмір b дорівнює 1,5a. При ручному виконанні схем алгоритмів і програм допускається встановлювати b рівним 2a.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.