Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 'Алгоритмізація розрахунків в хімічній технології'

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
875.32 Кб
Скачать

11

стовпчиків матриці. Упорядкувати всі елементи вектора С крім першого в порядку убування їх модуля. Знайти максимальний елемент матриці з елементів, що стоять по її периметру і по головній діагоналі.

 

3.2

-78

1.689

- 4.5

 

 

9.06

8.3

- 6.74

- 5.7

 

 

 

В

- 48

-56

60.9

5.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3.2

-1.5

0.17

 

1.15

 

5. Дана матриця Х розміром m×m. Знайти суму елементів матриці, що стоять вище головної діагоналі, и добуток від’ємних елементів, що стоять нижче головної діагоналі. Сформувати з елементів, що стоять на обох діагоналях, вектор Y. Упорядкувати три останніх елемента вектора Y в порядку убування їх модулів.

 

1.2

-98

4.59

- 55

 

 

306

813

- 67

- 2.3

 

 

 

Х

-11

-5.4

- 44

3.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6.2

- 7.34

8.14

 

155

 

6. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати з неї вектор В, кожний елемент якого дорівнює середньому арифметичному елементів відповідного рядка матриці, і вектор С, кожний елемент якого дорівнює середньому геометричному елементів відповідного стовпчика матриці. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку елементи вектора С в зворотному порядку, а потім два найбільших елемента вектора В.

 

33.1

67

3.56

44

 

 

 

 

 

 

 

А

5.8

7.12

737

0.5

 

 

0.45

568

99.3

38

 

 

 

7. Дана матриця В розміром m×n. Перетворити матрицю таким чином, щоб рядки її стали стовпчиками. Сформувати з додатних елементів першого і останнього стовпчиків матриці вектор С. Упорядкувати парні елементи вектора С в порядку зростання.

 

467

234

- 345

-13

 

 

 

 

 

 

 

В

33

- 87

584

0.6

 

 

- 74

600

995

43

 

 

 

8. Дан вектор Х, що складається з n елементів. Записати 5 перших додатних елементів вектора в перший стовпчик матриці Y и 5 останніх від’ємних елементів вектора в другий стовпчик цієї матриці. Елементи

12

третього стовпчика матриці Y повинні дорівнювати сумі елементів першого и другого стовпчиків відповідного рядка. Елементи четвертого стовпчика матриці Y повинні дорівнювати найбільшому з елементів відповідного рядка матриці. Упорядкувати елементи рядків матриці Y в порядку зростання їх модулів.

Х=(1.16; -4; -128; -5; -14; 4; 5; 3.02; 4.66; 121; -842; -34; -9; 23)

9. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати вектор В з додатних елементів, що стоять по периметру матриці. Знайти суму і додаток елементів матриці, які не стоять по периметру. Упорядкувати елементи першої строки матриці в порядку зростання їх модулів. Дописати в вектор В максимальний елемент матриці А на першу позицію.

 

7

45

1.45 -14

 

 

 

 

 

 

 

А

- 2 - 4.67

54

45

 

 

- 7.4

67

9.5

5

 

 

 

10. Дана матриця А розміром m×m. Сформувати з від’ємних діагональних елементів вектор В. Сформувати з додатних елементів, що стоять вище головної діагоналі, вектор С. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку вектор С в зворотному порядку, а потім вектор В в зворотному порядку. Упорядкувати елементи вектора D і першого рядка матриці А в порядку зростання їх модуля.

- 4.1

3

- 7.5

1

 

 

0.8 4.6

5.8

34

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

8.4

7

- 6

2

 

 

 

 

 

 

 

3.2

9

0.1

5.5

 

 

 

11. Дана матриця А розміром m×n. Дописати в матрицю ще один рядок, кожний елемент якого дорівнює сумі елементів відповідних стовпчиків матриці. Після цього дописати в матрицю ще один стовпчик, кожний елемент якого дорівнює добутку додатних елементів відповідних рядків матриці. Упорядкувати елементи двох останніх рядків матриці в порядку убування.

- 6

- 4.3

9

7.2

 

 

 

 

 

 

 

А

- 2

6.1

7.2

4

 

 

- 0.8

3

5

 

 

 

- 6.1

12. Задані два вектори А і В, які складаються з n елементів кожний. Сформувати вектор С, кожний елемент якого дорівнює максимальному

13

за модулем з відповідних елементів векторів А и В. Сформувати матрицю D, записавши в перший стовпчик у зворотному порядку вектор А, в другий добутки відповідних елементів векторів А,В і С. Знайти максимальний за модулем елемент матриці D і його індекси. Упорядкувати рядки матриці D в порядку убування.

А=(-6; 12; 4.7; 8.1; -3; -11.5; -6; 28; 14; 3.5) В=(-12; -3.8; -6; -8.1; 18; 21.2; 8; 2.7; 1; 0.2)

13. Задані дві матриці А і В розміром m×n. Сформувати з них вектор С, кожний елемент якого дорівнює сумі елементів відповідних рядків матриць А і В. Сформувати вектор D, кожний елемент якого дорівнює максимальному з елементів відповідних стовпчиків матриць А і В. Дописати в матрицю А справа стовпчик, в якості якого взяти вектор С Упорядкувати останній рядок матриці А в порядку зростання.

 

28

153

9.5

- 7

 

- 6

- 5

- 49

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

- 5

6

- 7.5

41

 

В

- 52

3.15

6.7

- 8

 

 

 

- 3

15

 

 

 

- 5.1

- 6.5

0.2

14

 

12.8

3.1

 

 

14. Задані матриця А розміром m×n і вектор В, що складається з n –1 елементів. Знайти максимальний за модулем елемент матриці А і його індекси. Записати цій елемент в вектор В, поставивши його на перше місце. Дописати в матрицю А знизу ще один рядок, в якості якого взяти вектор В. Упорядкувати рядки матриці А в порядку убування модуля.

В=(24; 40.1; -8.9; -15.9)

 

25

13

49

17

- 5

 

 

- 66

-13 - 61 - 3 - 2

 

 

 

А

-13

4

4.5

4.7

- 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.52

11

5.68 7.6

-14

 

 

 

15. Дана матриця Х розміром m×m. Упорядкувати діагональні елементи матриці, окрім тих, що стоять в першій і останній строках, в порядку зростання їх модуля. Сформувати з від’ємних елементів, що стоять по периметру матриці, вектор Y. Знайти мінімальний елемент матриці та його індекси. Дописати цей елемент на першу позицію вектора

Y.

 

 

14

 

 

 

 

23

17

4

7

 

 

- 6

-14

27

- 4

 

 

 

Х

- 0.7 -1.9 - 7.3

- 6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

32

15

61

6.6

 

 

 

16. Задані два вектора Х и Y, що складаються з n елементів кожний. Упорядкувати вектор Х в порядку зростання і записати в перший стовпчик матриці Z. Упорядкувати вектор Y в порядку убування модуля і записати в другий стовпчик матриці Z. Упорядкувати вектор Х в порядку зростання модуля і записати в третій стовпчик матриці Z. Знайти суму додатних елементів матриці Z, що стоять по периметру.

Х =(-24.5; 16; 20; 1; -7; -14; -3.2; -8; 81; 65; 14)

Y=(-7; -22; -3.9; 4.1; 8; 7; 51; -10; 0.2; 3.1; 7)

17.Заданий вектор А, що складається з n елементів. Записати 5 перших від’ємних елементів вектора А в вектор В. Після них в вектор В записати 5 останніх додатних елементів вектора А. Упорядкувати елементи вектора В в порядку убування їх модуля. Знайти мінімальний додатний елемент вектора А і його індекс.

А=(6; 8; -7; -2.1; -0.3; 82; 14; 3.3; -6; -17; 2.8; 13; -8; -6; 2.7)

18.Заданий вектор А, що складається з n елементів. Записати 3 останні від’ємні елементи вектора А в вектор В, а перші 5 додатних елементів вектора А в вектор С. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку вектор С, а потім вектор В. Упорядкувати елементи вектора D

впорядку зростання їх модуля. Знайти максимальний елемент вектора D і його індекс.

А=(-5; -3; -2.5; 0; 18; 6; 4; 3; 2.8; -6; -28; -3.3; 77; 18; 24; -52)

19.Дана матриця А розміром m×m. Упорядкувати діагональні елементи матриці в порядку убування їх модуля. Сформувати з додатних елементів першого і останнього рядків матриці вектор В. Знайти максимальний від’ємний елемент, що стоїть по периметру матриці, і його індекси. Знайти суму і додаток елементів, які не стоять по периметру матриці.

 

6

47

0

- 6

 

 

23

-1

- 8

-12

 

 

 

А

45

3.5

- 7

8.6

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- 2

9

35

 

 

 

15

20. Дана матриця А розміром m×n. Упорядкувати перший рядок матриці в порядку зростання, а останній – в порядку убування модуля. Сформувати вектор В таким, щоб кожний елемент його дорівнював максимальному з елементів відповідних стовпчиків матриці. Сформувати вектор С таким, щоб кожний елемент його дорівнював сумі від’ємних елементів відповідних рядків матриці.

- 23

- 4

11

- 2.5

- 67

 

 

33

-17

- 34 - 3.5

2

 

 

 

А

- 25

- 99

- 7.4

77.6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3

5

- 5.3

27

-1.2

 

 

 

21. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати вектор В, кожний елемент якого дорівнює сумі додатних елементів відповідних рядків матриці. Сформувати вектор С, кожний елемент якого дорівнює максимальному елементу відповідного стовпчика матриці. Упорядкувати вектор С в порядку убування, а вектор В – в порядку зростання модуля елементів.

 

257

14

- 51

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- 7.1

34 - 5.4

6.22

А

 

 

 

 

 

 

 

14

- 9

- 27.1

7.4

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

-1

- 25

15.8

73

92

 

 

 

22. Задані два вектори А і В, які складаються з n елементів кожний. Сформувати матрицю С, записавши в перший рядок упорядкований по убуванню вектор А, в другий – упорядкований по зростанню вектор В, в третій – максимальні елементи відповідних стовпчиків матриці, в четвертий – суми додатних елементів відповідних стовпчиків матриці. Знайти серед елементів, що стоять по периметру матриці С, мінімальний додатний елемент і його індекси.

А =(127; 848; -66.7; -6; 0; 256; 14; 1.1)

B =(14.5; 13; -77; 81; -66; -55; 11.3; 333)

23. Задані дві матриці А і В розміром m×m. Упорядкувати діагональні елементи обох матриць в порядку убування, після чого записати їх в вектор С: спочатку елементи матриці В, а потім елементи матриці А. Сформувати вектор D таким, щоб кожний елемент його дорівнював сумі максимальних елементів відповідних рядків матриць А і В.

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

18

157

- 5

29

 

- 36

15

145

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6

11

- 77

48

 

 

- 58

10.1

- 7 -1.1

А

-1.8

43

- 55

0.1

В

3.4

69

882

- 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

4.6

- 37

29

 

 

8.4

2.5

- 9.4

105

 

 

 

 

 

24. Задані два вектори А і В, що складаються з n елементів кожний. Сформувати з чотирьох перших від’ємних елементів вектора А і трьох останніх додатних елементів вектора В вектор С. Упорядкувати елементи вектора С в порядку убування їх модуля. Знайти суму і добуток додатних елементів векторів А і В і дописати їх на перше і друге місця в вектор С.

А =(147; -61; -3.2; 14; -0.9; 15; -11; -7; 0; 24)

B=(-18; -24; -0.3; 8; 73; -20; -6.6; 72; 19; 4.5)

25.Дана матриця А розміром m×n. Упорядкувати стовпчики матриці в порядку убування. Знайти максимальні елементи рядків матриці і записати їх в вектор В. Знайти суму і добуток від’ємних елементів, що стоять по периметру матриці і дописати їх в вектор В: суму – на першу позицію, добуток – на останню.

 

27

33

-11

5.6

- 2

 

 

19 - 5.14

55

2.4

- 7.9

 

 

 

А

- 30

- 6

2.01

67

- 80.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3

25.9

1.8

7.3

- 93

 

 

 

26. Дана матриця А розміром m×n. Упорядкувати елементи першого рядка матриці в порядку убування і сформувати з них вектор В. Упорядкувати елементи останнього стовпчика матриці в порядку зростання і сформувати з них вектор С. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку додатні елементи векторів В і С, а потім – від’ємні.

 

2.7

- 3.6

-1.5

576

-12

 

 

1.34

- 5

5.01

3.8

-13.6

 

 

 

А

- 7.4

- 8.9

- 2.6

56

- 8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2.1

- 5.4

-1

11.3

- 723

 

 

 

27. Задані дві матриці А і В розміром m×n. Сформувати матрицю С, кожний елемент першого стовпчика якої дорівнює сумі елементів відповідних рядків матриць А і В, кожний елемент другого стовпчика – добутку від’ємних елементів відповідних рядків матриць А і В, а кож-

17

ний елемент третього стовпчика – максимальному елементу відповідних рядків матриці А. Упорядкувати рядки матриці С в порядку зростання.

 

2.1

- 3.1

- 4

2

 

- 3.8

4

6.5

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

8.2 -11.5

- 0.7

4

 

В

- 5.1 1.1

- 5

- 3.1

 

 

-1.6

- 3

- 5.5

 

 

 

3.4

9

2.5

- 6.4

 

 

0.12

 

 

28. Дана матриця А розміром m×m. Сформувати вектор В з додатних елементів, що стоять вище головної діагоналі, і вектор С з від’ємних елементів, що стоять на другій діагоналі. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку 5 останніх елементів вектора В, а потім – 3 останніх додатних елемента першого рядка матриці. Упорядкувати 5 останніх елементів вектора D в порядку зростання їх модуля.

 

7

3

-15

56

84

 

 

6

- 8

4.7

0.8

-1.1

 

 

 

А

4

- 9

- 7.1

33

8.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- 6.4

- 5

1.3

63

 

 

- 9

- 4.5

- 2

13

 

 

 

- 0.8

29. Дана матриця А розміром m×n. Упорядкувати елементи першого рядка матриці в порядку зростання, а останнього стовпчика матриці – в порядку убування модуля. Сформувати вектор В, кожний елемент якого дорівнює максимальному елементу відповідного рядка матриці. Дописати в вектор В максимальний елемент матриці на першу позицію.

- 6.8

- 7

3.9

 

 

- 5

- 4

4.8

 

 

 

А

 

 

 

 

 

3

- 4.3

0.7

 

 

 

 

 

 

26

-11

 

 

 

2.2

30. Задані два вектори А і В, які складаються з n елементів кожний. Сформувати вектор С з парних елементів векторів А і В, а вектор D – з від’ємних непарних елементів вектора А. Сформувати вектор F з трьох останніх від’ємних елементів вектора А і чотирьох перших додатних елементів вектора В. Упорядкувати вектор F в порядку зростання модуля, а вектор D – в порядку убування.

А =(-3.7; -8; -12; 4; 0; 25; -1; 6; -7.2; 12)

B=(2; -4; 8; 156; 17; -2; -3.3; -18.8; 177; 44)

31.Дана матриця А розміром m×m. Упорядкувати стовпчики матриці в порядку зростання. Дописати в матрицю зліва стовпчик, кожний

18

елемент якого дорівнює максимальному елементу відповідного рядка матриці. Знайти суму і додаток від’ємних елементів, що стоять по периметру матриці, і записати ці елементи в вектор В.

 

18

15.7

- 5

29

 

 

- 6

34

- 77

- 4

 

 

 

А

- 4.8

0.3

- 55

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

36

4.6

- 3.7

 

 

 

4.5

32. Задані дві матриці А і В розміром m×m. Сформувати вектор С з від’ємних діагональних елементів матриць А і В. Сформувати вектор D з двох останніх елементів вектора С і двох останніх додатних елементів другої строки матриці А. Упорядкувати елементи вектора D і першої строки матриці В в порядку зростання їх модуля.

- 2.1

- 3.1

-15

0

 

- 3.8

4

1.5

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

1.5

- 0.7

6

 

 

- 5.1

1.7

- 5 - 3.1

А

-1.6

- 3

- 5.5

0.12

В

3.4

9

2.5

- 6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3.4

54

23

-17

 

 

5

- 4.7

12

- 6.3

 

 

 

 

 

33.Заданий вектор А, що складається з n елементів. Записати 5 перших додатних и 3 останні від’ємні елементи вектора А в вектор В. Упорядкувати елементи вектора В в порядку убування їх модуля. Знайти мінімальний додатний елемент вектора В і його індекс. Дописати зліва вектор В в вектор А.

А=(-7.8; 18; 25; -3; -0.1; 5; 79; 25; 13; -4.8; -1.9; 18.9; -5.3)

34.Задані вектор А, що складається з n елементів, і вектор В, що складається з m елементів. Записати 5 перших від’ємних елементів вектора А в перший стовпчик матриці С, а 5 останніх додатних елементів вектора В − в другий стовпчик матриці С. В третій стовпчик матриці С записати суми елементів відповідних рядків матриці. Сформувати з елементів першого і останнього рядків матриці С вектор D. Упорядкувати елементи вектора D в порядку зростання їх модуля.

А =(13.5; -4.8; -6; -2; -1.7; 7.7; -88; -66; 3.2)

B =(4.98; 5.26; -7; -85; -14; 11; 10; 1; 87; -65; 6.4)

35. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати вектор В, кожний елемент якого дорівнює максимальному елементу відповідних рядків матриці А. Упорядкувати елементи вектора В в порядку зростання їх модуля. Дописати зліва в матрицю А ще один стовпчик, в якості якого

19

взяти вектор В. Знайти на периметрі матриці А мінімальний елемент і його індекси.

 

257

- 36

1.7

46

18

 

 

- 71

-132

- 5.1

306

- 3.6

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

8.4

- 6.9

- 7.6

526

- 8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

- 5.4

-1 0

1.3

- 72

 

 

 

36. Задані три вектори А, В і С, що складаються з m, m+1 і m+2 елементів відповідно. Сформувати матрицю D, записавши m елементів векторів А, В і С відповідно в перший, другий і третій стовпчики матриці. Сформувати вектор F з елементів, які не попали в матрицю, а також з додатних елементів, що стоять по периметру матриці D. Упорядкувати рядки матриці D і 5 останніх елементів вектора F в порядку убування.

А=(3.2; 18; -6.1; -1.2; -7; 124) В=(2; 6; 4; -3; -9; -18.05; 0)

С=(104; 108; -66; -27; -88; 118; 205; -301)

37. Задана матриця А розміром m×m. Сформувати вектор В, записавши в нього спочатку упорядковані в порядку зростання діагональні елементи, а потім − упорядковані в порядку убування модуля елементи останнього стовпчика матриці. Знайти на периметрі матриці максимальний від’ємний елемент і його індекси. Дописати цей елемент в вектор В на перше місце.

 

3.1

4.1

12

7

 

 

8.7

4.5

-1.7

62

 

 

 

А

-1.7

- 3.9

5.5

- 0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7.4

541

263

-147

 

 

 

38. Задані дві матриці А і В розміром m×m. Сформувати матрицю С, кожний елемент першого стовпчика якої дорівнює сумі елементів відповідних рядків матриць А і В, кожний елемент другого стовпчика – добутку елементів відповідних стовпчиків матриць А і В, кожний елемент третього стовпчика – максимальному елементу відповідних рядків матриці А. Сформувати вектор D, записавши в нього порядково елементи матриці С. Упорядкувати 4 останніх елемента вектора D в порядку убування модуля.

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

2.1

- 3.1

- 4.6

 

-1.8

4

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

8.2

1.5

0.7

 

В

- 7.1

1.1

- 5

 

 

-1.6

- 3.4

 

 

 

3.7

1

3.5

 

 

- 5.2

 

 

39. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати матрицю В, записавши в перший стовпчик упорядкований за зростанням перший рядок матриці А, в другий стовпчик – упорядкований за убуванням останній рядок матриці А, в третій стовпчик – суми від’ємних елементів відповідних стовпчиків матриці А, в четвертий стовпчик – максимальні елементи відповідних стовпчиків матриці А. Знайти максимальний за модулем елемент матриці В і його індекси.

 

27

- 36

4 .7

45

18

 

 

- 71

-12

- 5.1

- 30

- 3.6

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

- 8.1

- 6.9

- 7.6 - 526

- 8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

- 5.4

-10

1.3

72

 

 

 

40. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати вектор В з максимальних елементів рядків матриці і вектор С з мінімальних додатних елементів стовпчиків матриці. Сформувати вектор D, записавши в нього вектор С в зворотному порядку, а потім – вектор В в зворотному порядку. Упорядкувати елементи вектора D в порядку убування їх модуля.

 

5.1

8.1

- 4

2.5

 

 

 

 

 

 

 

А

8.2

10.5

3.7

- 4

 

 

- 3.6

- 3

0.5

 

 

 

0.2