Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 'Алгоритмізація розрахунків в хімічній технології'

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
875.32 Кб
Скачать

21

Лабораторна робота № 3 ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДПРОГРАМ

Ціль – навчитися розбивати алгоритм на окремі логічно завершені частини і оформляти їх у вигляді підпрограм; складати програми, які містять підпрограми-функції і підпрограми-процедури як з формальними параметрами, так і без них.

Завдання:

- скласти три варіанти алгоритму розв’язання задачі (три блоксхеми і відповідні їм три програми):

-

перший варіант

без використання підпрограм;

-

другий варіант

з використанням підпрограм-функцій і під-

 

програм-процедур, які не мають параметрів;

-третій варіант – з використанням підпрограм-функцій і під- програм-процедур, які мають параметри-значення, параметриконстанти і параметри-змінні;

-організувати в програмах файлове введення вихідних даних і файлове виведення результатів.

1ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКУ

1.Дана матриця А розміром m×n. Дописати в матрицю знизу спочатку один рядок, кожний елемент якого дорівнює сумі додатних елементів відповідних стовпчиків матриці, потім – ще один рядок, кожний елемент якого дорівнює сумі додатних елементів відповідних стовпчиків вже зміненої матриці. Упорядкувати елементи двох нових рядків матриці в порядку убування. Знайти максимальні елементи вихідної і перетвореної матриці А.

- 5

8.6

7

1.9

 

 

 

 

 

 

 

А

4.2

1.5

3.7

- 4

 

 

9.6

- 2

- 0.5

 

 

 

0.2

2. Задані матриця А розміром m×n і вектор В, що складається з n-2 елементів. Знайти максимальні елементи першого і останнього рядків матриці А та їх індекси. Дописати ці елементи в вектор В, поставивши їх на перше и друге місця. Дописати в матрицю А знизу ще два рядка. В якості одного рядка взяти вектор В, в якості другого рядка – упорядкований в порядку зростання вектор В.

В=(17; 65.6; -64.9)

 

 

 

22

 

 

 

 

25

84

4.7

87

- 9

 

 

- 7

-12

- 4.1

- 20

1.6

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

- 29

- 6.4

0.6

- 53

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2.33

5.4

110

5.3

- 7.2

 

 

 

3. Задані два вектори А і В, що складаються з n елементів кожний. Сформувати матрицю С, записавши упорядковані в порядку зростання вектора А і В в перший і другий рядки матриці. Кожний елемент третього рядка матриці С повинен дорівнювати сумі елементів першого і другого рядків відповідних стовпчиків матриці. Кожний елемент четвертого рядка матриці С повинен дорівнювати сумі елементів першого, другого і третього рядків відповідних стовпчиків матриці. Знайти максимальні за модулем елементи векторів А і В та їх індекси.

А=(-7; 14; 6.5; 9.7; -5; -41.7; -5; 45; 32; 4.3)

В=(-15; -6.5; -2; -3.4; 55; 44.3; 6; 5.6; 4; 4.9)

4. Задані дві матриці А і В розміром m×n. Сформувати з них вектор С, кожний елемент якого дорівнює сумі додатних елементів відповідних стовпчиків матриць А і В. Дописати вектор С знизу в матрицю А. Сформувати вектор D, кожний елемент якого дорівнює сумі додатних елементів відповідних стовпчиків матриць А і В. Дописати вектор D знизу в матрицю В. Дописати в матриці А і В справа по одному стовпчику, кожний елемент якого дорівнює максимальному елементу відповідних рядків матриці. Упорядкувати перші рядки матриць А і В в порядку зростання.

 

34

36

5.7

- 2

 

- 8.8

14

- 6.5

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

3.2

- 0.5

- 9.7

2

 

В

7.1

4.7

5.8

- 3

 

 

- 3.6

5

6

 

 

 

3

- 9

2.5

4.4

 

 

5.2

 

 

5. Задані два вектори Х і Y, що складаються з n елементів кожний. Сформувати вектор Z, записавши в нього спочатку три останніх від’ємних елемента вектора Y, а потім – три останніх від’ємних елемента вектора X. Упорядкувати по убуванню модуля вектора X і Z. Знайти передостанні додатні елементи векторів Х і Y і їх порядкові номери. Дописати ці елементи в вектор Z на перше і друге місця.

Х=(133; 44.6; 1.36; -149; 4.2; 2545; -6; 558.7; -4.67; -13; 5.5; -9)

Y =(4.6; -5; 0.4;-18; -3.87;23;-9;-4; 98;0.9;-8;10)

23

6. Дана матриця Х розміром m×n. Сформувати матрицю Y, зробивши рядки матриці Х стовпчиками. Дописати в матрицю Y знизу рядок, кожний елемент якого дорівнює добутку від’ємних елементів відповідних стовпчиків матриці. Знайти максимальні за модулем елементи матриць X і Y та їх індекси. Знайти суми додатних елементів, що стоять по периметру матриць X і Y. Упорядкувати елементи останніх рядків матриць X і Y в порядку зростання.

 

4.3

- 5.6

2.9

- 2.1

 

 

 

 

 

 

Х

3.02 - 4.2

4.01

- 6.5

 

 

6.6

3.4

5.7

 

 

 

- 9.2

7. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати з неї матрицю В, упорядкувавши рядки матриці А в порядку убування їх модуля. Сформувати вектор С з матриці А і вектор D з матриці В так, щоб кожний елемент вектора дорівнював добутку від’ємних елементів відповідних стовпчиків матриці. Зайти мінімальні елементи векторів С і D і їх індекси. Упорядкувати вектори С і D в порядку зростання.

- 7.3

- 6.6

9.2

- 5.3

 

 

 

 

 

 

 

А

3.67 5.2

- 81

- 5

 

 

- 5.6

- 6.4

8.7

 

 

 

- 0.2

8. Дана матриця В розміром m×n. Сформувати з неї вектор С, кожний елемент якого дорівнює добутку від’ємних елементів відповідних стовпчиків матриці. Сформувати матрицю А, дописавши в матрицю В знизу в якості рядка вектор С. Сформувати з матриці А вектор D, кожний елемент якого дорівнює добутку від’ємних елементів відповідних стовпчиків матриці. Упорядкувати три останні елементи векторів С и D в порядку убування їх модуля. Знайти максимальні елементи матриць А і В з елементів, що стоять по периметру.

- 3.3

-1.6

5.7

- 4.3

 

 

 

 

 

 

В

7.6

15.2

- 9.1

- 3

 

 

- 8.6

- 3.7

1.3

 

 

 

- 0.1

9. Дана матриця Х розміром m×m. Сформувати з неї матрицю Y, упорядкувавши стовпчики матриці Х в порядку убування модуля. Упорядкувати діагональні елементи матриць Х і Y в порядку зростання, окрім тих, що стоять в першому рядку. Сформувати з від’ємних елементів, що стоять по периметру матриць Х і Y, відповідно вектора А і В Сформувати вектор С, записавши в нього спочатку вектор А в зворотному порядку, а потім – вектор В в зворотному порядку.

 

 

24

 

 

 

- 32

15

-12

5

 

 

- 8.7

6.5

27

- 2

 

 

 

А

-1.6

3.9 - 5.3 - 7.1

 

 

 

 

 

 

 

- 7.2

5

23

-14

 

 

 

10. Задані два вектори Х і Y, які складаються з n елементів кожний. Упорядкувати елементи векторів Х і Y в порядку зростання їх модуля і записати відповідно в перший і другий стовпчики матриці Z. Дописати в матрицю Z справа третій стовпчик, кожний елемент якого дорівнює сумі елементів відповідних рядків матриці. Дописати в матрицю Z справа четвертий стовпчик, кожний елемент якого дорівнює сумі елементів відповідних рядків матриці. Знайти максимальний елемент вихідної матриці Z з двома стовпчиками і максимальний елемент кінцевої матриці Z з чотирма стовпчиками.

Х =(-55.5; 65; 72; 5; -8; -33; -1.2; -5; 97; 9; 433)

Y=(-32; -576; -6.4; 45.1; 3; 56; 44; -10; 3.34; 4.66;879)

11.Заданий вектор А, що складається з n елементів. Сформувати з нього вектор С, розташувавши елементи вектора А в зворотному порядку. Записати 5 перших від’ємних елементів спочатку вектора А в вектор В, а потім вектора С в вектор В. Знайти суми додатних елементів векторів А, В і С і дописати їх у відповідні вектори на перші місця. Упорядкувати елементи векторів А, В і С в порядку убування їх модуля.

А =(2; 4; -5; -6.1; -7.3; 79; 35; 5.3; -5; -68; 1.8; 53; -3; -9; 5.1; 3)

12. Заданий вектор А, що складається з n елементів. Записати від’ємні елементи вектора А в вектор В. Записати перші 5 елементів по модулю >1 спочатку вектора А, а потім вектора В в вектор С. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку упорядкований в порядку зростання вектор С, а потім – упорядкований в порядку зростання вектор В. Знайти максимальні елементи векторів В і D і їх індекси.

А =(-3; -5; -6.3; 0; 55; 7; 8; 9; 0.8; -9; -54; -8.3; 97; 64; 13; -74, 2)

13. Дана матриця А розміром m×m. Упорядкувати елементи першого і останнього стовпчиків матриці в порядку убування їх модуля і сформувати з них вектор D. Сформувати з додатних елементів, що стоять по периметру матриці вектор В. Дописати в матрицю А справа стовпчик, кожний елемент якого дорівнює модулю діагонального елемента відповідного рядка матриці. Сформувати з додатних елементів, що стоять по периметру матриці А вектор С. Знайти мінімальні додатні елементи векторів С і D.

 

 

25

 

 

 

 

72

1

- 3

11

 

 

27

- 5

2

-19

 

 

 

А

65

5.3

6

8.3

 

 

 

 

 

 

 

- 7

- 4

44

63

 

 

 

14. Дана матриця А розміром m×n. Упорядкувати перший і другий рядки матриці в порядку зростання. Сформувати вектор В, кожний елемент якого дорівнює максимальному по модулю елементу відповідного рядка матриці А. Дописати вектор В зліва в матрицю А. Упорядкувати перший і другий рядки перетвореної матриці А в порядку зростання.

12.3

- 5.6

2

5

 

 

 

 

 

 

 

А

37

1.3

- 8

- 45

 

 

6

- 0.4

5.7

 

 

 

9.2

15. Дана матриця Х розміром m×m. Упорядкувати діагональні елементи матриці в порядку убування їх модуля. Дописати в матрицю Х справа стовпчик, кожний елемент якого дорівнює сумі додатних елементів відповідних рядків матриці. Дописати в матрицю Х знизу рядок, кожний елемент якого дорівнює добутку від’ємних елементів відповідних стовпчиків матриці. Упорядкувати діагональні елементи перетвореної матриці Х в порядку убування їх модуля. Знайти максимальний елемент та його індекси для вихідної і перетвореної матриць.

 

3.2

-1

6.8

- 24

 

 

66

- 32

22

-1.8

 

 

 

Х

- 4.5

5.3

61

43.3

 

 

 

 

 

 

 

- 7

3

- 2.23

6.7

 

 

 

16. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати з неї вектор В, кожний елемент якого дорівнює середньому арифметичному елементів відповідного рядка матриці, і вектор С, кожний елемент якого дорівнює середньому геометричному елементів відповідного стовпчика матриці. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку вектор С в зворотному порядку, а потім – вектор В в зворотному порядку. Упорядкувати вектори В, С, D в порядку зростання модуля.

 

22.1

5

0.8

34

 

 

 

 

 

 

 

А

5.6

1.43

18

6.8

 

 

0.6

3.4

4

 

 

 

2.2

26

17. Дана матриця В розміром m×n. Сформувати матрицю А таким чином, щоб її рядки були ідентичні стовпчикам матриці В. Сформувати вектор С, кожний елемент якого дорівнює сумі додатних елементів відповідних стовпчиків матриці В. Сформувати вектор D, кожний елемент якого дорівнює сумі додатних елементів відповідних стовпчиків матриці А. Сформувати вектор F, записавши в нього спочатку 3 останні елементи вектора С, а потім 3 останні елементи вектора D. Упорядкувати елементи векторів С, D і F в порядку убування.

 

22

34

1.2

8

- 3.5

 

 

7

-1.5

4.6

- 24

0.6

 

 

 

В

- 2.8

6.1

0.1

- 5

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

- 5.1

10

8.3

- 9.2

 

 

 

18. Задані вектори Х і Y, які складаються з n елементів кожний. Записати 5 перших додатних елементів вектора Х в перший стовпчик матриці А, а 5 перших додатних елементів вектора Y в другий стовпчик матриці А. Записати 5 останніх від’ємних елементів вектора Х в третій стовпчик матриці А, а 5 останніх від’ємних елементів вектора Y в четвертий стовпчик матриці А. Дописати в матрицю А справа стовпчик, кожний елемент якого дорівнює максимальному за модулем елементу відповідного рядка матриці. Упорядкувати елементи 1, 2 і 4 стовпчиків матриці А в порядку убування їх модулів.

Х=(1.7; -5; -15; 1; -19; 2; 90; -5.1; -4.7; 18; -88; 74; -7; 6.3)

Y=(-32; -57; 0; 45; -3.2; -56; 4; 10; 1.4; 5.9; 8; -33; 56; -4)

19.Дана матриця А розміром m×n. Сформувати вектор В з додатних елементів, що стоять по периметру матриці. Знайти суму елементів матриці, які не стоять по периметру. Дописати в матрицю А знизу рядок, склавши його з n перших елементів вектора В. Знайти тепер суму елементів матриці, які не стоять по периметру. Упорядкувати рядки матриці А в порядку зростання модуля. Сформувати вектор С з додатних елементів, що стоять по периметру матриці. Дописати в матрицю А знизу рядок, склавши його з n перших елементів вектора С.

 

8

45

44.8

2.7

 

 

 

 

 

 

 

А

- 6

-1.9

-18

6

 

 

-1.3

- 79

9.7

3

 

 

 

20. Дана матриця А розміром m×m. Сформувати з від’ємних елементів головної діагоналі вектор В. Сформувати з елементів побічної діагоналі вектор С. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку

27

вектор В в зворотному порядку, а потім – вектор С в зворотному порядку. Упорядкувати елементи векторів В, С і D в порядку зростання їх модулів. Дописати зліва в матрицю А стовпчик, в якості якого взяти вектор С.

- 3.7

- 5

6

- 20

 

 

6

- 2

7.1

8

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

8.5

33

- 6.8

4

 

 

 

 

 

 

 

4.1

1

- 0.2

7.7

 

 

 

21. Задані три вектори А, В і С, які складаються з m, m+1 і m+2 елементів відповідно. Сформувати матрицю D, записавши m елементів векторів А, В і С відповідно в перший, другий і третій рядки матриці. Упорядкувати стовпчики матриці в порядку убування модуля. Сформувати вектор F з додатних елементів, що стоять по периметру матриці D. Упорядкувати 5 останніх елементів векторів В, С і F в порядку зростання.

А=(2.4; 56; -7.3; 6.1; -5; 749) В=(1; 9; 5; -2; -4; 90.64; 0)

С=(250; 307; 77; -47; -98; 328; 905; -551)

22. Дана матриця А розміром m×m. Сформувати вектор В, записавши в нього спочатку упорядковані по убуванню елементи першого рядка матриці, потім – упорядковані в порядку зростання модуля елементи другого рядка матриці. Сформувати вектор С, записавши в нього спочатку упорядковані по убуванню елементи третього рядка матриці, потім

– упорядковані в порядку зростання модуля елементи четвертого рядка матриці. Дописати в матрицю А зверху рядок, кожний елемент якого дорівнює максимальному від’ємному елементу відповідного стовпчика матриці.

 

5.4

6.8

-1

60

 

 

3.3

- 4

- 5

38

 

 

 

А

- 9.5

- 3

0

- 4

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6.1

- 5.4

88

- 25

 

 

 

23. Задані дві матриці А і В розміром m×m. Сформувати матрицю С, кожний елемент першого рядка якої дорівнює сумі елементів відповідних стовпчиків матриці А, кожний елемент другого рядка якої дорівнює сумі елементів відповідних стовпчиків матриці В, кожний елемент третього рядка якої дорівнює добутку елементів відповідних рядків матриці А, кожний елемент четвертого рядка якої дорівнює добутку елементів

28

відповідних рядків матриці В. Сформувати вектор D, записавши в нього порядково елементи матриці С. Сформувати вектор Е, записавши в нього порядково елементи матриці В. Упорядкувати елементи головних діагоналей матриць А і В в порядку зростання.

 

1

45

0.7

 

- 2

1.9

- 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

0.2

3.5

-1.7

 

В

4.1

5

5.1

 

 

- 5.2

1.5

3

 

 

0

- 9

3.3

 

 

 

 

 

24. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати матрицю В, записавши в перший стовпчик упорядкований в порядку зростання перший рядок матриці А, в другий стовпчик – упорядкований в порядку убування останній рядок матриці А, в третій стовпчик упорядкований в порядку зростання другий рядок матриці А, в четвертий стовпчик – упорядкований в порядку убування передостанній рядок матриці А. Знайти максимальні за модулем елементи матриць А і В і їх індекси.

 

5

6.8

-1

54

 

 

- 3.3

41

- 9

3.7

 

 

 

А

- 9

- 32

0 -14

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

- 5.1 8

- 21

 

 

- 7

38

 

 

 

 

66 - 8.4

25. Дана матриця А розміром m×n. Знайти суму елементів, що стоять по периметру матриці А.Упорядкувати всі стовпчики матриці окрім першого і останнього в порядку зростання. Сформувати вектор В з максимальних елементів рядків матриці і вектор С з мінімальних додатних елементів стовпчиків матриці. Упорядкувати вектори В і С в порядку убування. Знайти суму елементів, що стоять по периметру перетвореної матриці А.

13

2.8

- 81

77

 

 

 

 

 

 

 

А

3

9.1

23

8.4

 

 

0.5

56

4

 

 

 

6.2

26. Дана матриця А розміром m×m. Знайти максимальний елемент по периметру матриці і його індекси. Сформувати вектор В з додатних елементів першого і останнього стовпчиків матриці. Упорядкувати елементи першого і останнього рядків матриці в порядку зростання, а елементи інших рядків – в порядку убування. Сформувати вектор С з додатних елементів першого і останнього стовпчиків упорядкованої матриці А. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку вектор С в зворо-

29

тному порядку, а потім – вектор В в зворотному порядку. Знайти максимальний елемент по периметру упорядкованої матриці А і його індекси.

 

24

66

- 5

97

 

 

 

 

 

 

 

 

3

23

71

3.3

А

- 7

11

20

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

32

-15

26

 

 

 

27. Задані дві матриці А і В розміром m×m. Сформувати вектор С з від’ємних діагональних елементів матриць А і В. Сформувати вектор D з додатних елементів, що стоять по периметру матриць А і В. Упорядкувати перші і останні стовпчики матриць А і В в порядку зростання. Знайти максимальні по модулю елементи упорядкованих матриць А і В і їх індекси.

 

32

5.3

- 6

 

 

11

98

7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

7

- 3

81

 

В

4.9 - 58

- 31

 

 

- 5

6.5

- 2.7

 

 

 

44

101

 

 

 

13.8

 

28. Заданий вектор А, який складається з n елементів. Записати 5 перших додатних і 5 останніх від’ємних елементів вектора А в вектор В. Упорядкувати елементи вектора В в порядку убування їх модуля. Записати 3 перші додатні і 3 останні від’ємні елементи вектора В в вектор С. Упорядкувати елементи вектора С в порядку убування їх модуля. Сформувати вектор D, записавши в нього спочатку вектор В в зворотному порядку, а потім – вектор С в зворотному порядку. Знайти мінімальні елементи векторів В, С і D і їх індекси.

А =(-35.5; 15; 47; -7; -0.7; 8; 123; 41; 97; -5.4; -6.54; 43.4; -6.7; -2)

29. Задані вектор А, який складається з n елементів, і вектор В, який складається з m елементів. Записати 3 перших від’ємних елемента вектора А в перший стовпчик матриці С, 3 останніх додатних елемента вектора В – в другий стовпчик матриці С, 3 перших від’ємних елемента вектора В – в третій стовпчик матриці С, 3 останніх додатних елемента вектора А – в четвертий стовпчик матриці С. Сформувати з елементів першого і останнього рядків матриці С вектор D. Упорядкувати рядки матриці А в порядку зростання модуля. Знайти суму елементів, що стоять по периметру матриці А.

А =(15.7; -0.5; -33; -8; -26.3; 5.1; -85; -1; 1.6, 7.9) B =(4.03; 7.8; -4; -77; -3.6; 14; 2.7; 9; 34; -10, 4.67)

30

30. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати вектор В, кожний елемент якого дорівнює мінімальному елементу відповідних рядків матриці А. Додати зліва до матриці А стовпчик, в якості якого взяти вектор В. Упорядкувати стовпчики матриці А в порядку зростання модуля. Сформувати вектор С, кожний елемент якого дорівнює мінімальному елементу відповідних рядків матриці А. Додати зліва до матриці А стовпчик, в якості якого взяти вектор С. Знайти мінімальний елемент перетвореної матриці А і його індекси.

 

28

75

2

38

60

 

 

- 45

-15

- 9

- 22

- 0.6

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

1.8

5.4

- 6.1

5

3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7 - 0.1

10

7.3

0.2

 

 

 

31. Дана матриця А розміром m×n. Сформувати вектор В, кожний елемент якого дорівнює добутку від’ємних елементів відповідних рядків матриці. Сформувати вектор С, кожний елемент якого дорівнює мінімальному елементу відповідного стовпчика матриці. Дописати вектор В справа в матрицю А. Дописати вектор С знизу в матрицю А. Упорядкувати рядки матриці в порядку убування модуля елементів. Сформувати вектор D, кожний елемент якого дорівнює добутку від’ємних елементів відповідних рядків матриці. Дописати вектор D справа в матрицю

А.

 

1

- 2.3

- 8

7.3

 

 

 

 

 

 

 

А

13

- 9

2

1.4

 

 

- 0.4

5

- 7

 

 

 

5.2

32. Задані дві матриці А і В розміром m×m. Упорядкувати елементи головних діагоналей матриць в порядку зростання, після чого записати їх в вектор С. Сформувати вектор D так, щоб кожний елемент його дорівнював сумі мінімальних елементів відповідних стовпчиків матриць А і В. Сформувати вектор Е, записавши в нього спочатку вектор D в зворотному порядку, а потім – вектор С в зворотному порядку.

 

22

2.3 -1

 

 

6.6

9

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

5

- 3 8

 

В

- 4 - 5

31

 

 

- 6

 

 

 

1.8

4

10

 

 

7.5 -1.9

 

 

33. Задані два вектори А і В, які складаються з n елементів кожний. Сформувати матрицю С, записавши в перший рядок упорядкований по убуванню вектор А, в другий – упорядкований по зростанню вектор В, в