Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
var_7moi.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
683.91 Кб
Скачать

Варіант б

За цим варіантним сценарієм організації будівництва на 1-му етапі

навантаження місцевого району не буде, тому ВРУ-110 кВ і трансформаторного зв’язку між ВРУ-330 і ВРУ-110 не передбачається. 1-й блок ТЕЦ приєднується до ВРУ-330 кВ через генераторний вимикач ГВ2 та блочний трансформатор Т2 напругою 20/330 кВ. З урахуванням приєднання ПЛ 330 кВ Л6 на ВРУ-330 кВ передбачається 3 комірки з вимикачами.

Рис. 6. Спрощена схема електричних з’єднань на 1-му етапі будівництва для варіанту Б

Капіталовкладення в обладнання на 1-му етапі:

Результат розрахунку капіталовкладень на 1-му етапі занесено до табл.2.

Розрахунок втрат електроенергії в трансформаторі Т1 (ТДЦ-400000/330) (Блок №1):

SmaxТ330 =276,47 МВА– максимальна повна потужність, що перетікає через трансформатор ТДЦ-400000/330.

T=8760 год/рік – час роботи трансформатора/автотрансформатора,;

τ = 4592 год/рік – час максимальних втрат, розрахована раніше,.

ΔWвтрТ330 – втрати електроенергії в трансформаторі ТДЦ-400000/330;

ΔPxхТ330 =300 кВт – втрати активної потужності в трансформаторі

ТДЦ - 400000/330 в режимі холостого ходу;

ΔPкзТ330 =790 кВт – втрати активної потужності в трансформаторі

ТДЦ-400000/330 в режимі короткого замикання;

SномТ330 = 400 МВ·А – номінальна повна потужність трансформатора ТДЦ-

400000/330;

На етапі №2 В останній, 2018, рік даного етапу максимальне прогнозоване

навантаження місцевого району очікується на рівні 100 МВт (117,647 МВА), для забезпечення чого передбачається будівництво від ВРУ 110 кВ ТЕЦ двох ПЛ Л1 і Л2. До ВРУ-330 кВ приєднується блок Г2 і ПЛ Л7. ВРУ-110 матиме

трансформаторний зв'язок з ВРУ- 330 кВ через автотрансформатор АТ-1. Таким

чином до ВРУ-330 кВ на етапі №2 додаються 3 комірки з вимикачами, а збудоване на цьому етапі ВРУ-110 кВ матиме 5 комірок.

Рис. 7. Розвиток схеми електричних з’єднань на 2-му етапі будівництва за варіантом Б

Капіталовкладення на 2-му етапі:

Результати розрахунку капіталовкладень на 2-му етапі занесено до табл. 2.

Сумарні річні втрати електроенергії в трансформаторах ТДЦ-400000/330 (Блок №1,2) і автотрансформаторі АТДЦТН-200000/330/110:

Максимальна прогнозна потужність, що перетікатиме через

автотрансформатор АТДЦТН-200000/330/110 в 2018 році прийнята рівною

максимальному прогнозному повному навантаженню споживачів місцевого

району:

nАТ=1 – кількість паралельно працюючих автотрансформаторів;

nТ330=2– кількість працюючих блочних трансформаторів 330 кВ;

ΔPxхТ330 =300 кВт – втрати активної потужності в трансформаторі

ТДЦ - 400000/330 в режимі холостого ходу;

ΔPкзТ330 =790 кВт – втрати активної потужності в трансформаторі

ТДЦ-400000/330 в режимі короткого замикання;

SномТ330=400 МВ·А – номінальна повна потужність трансформатора

ТДЦ-400000/110;

SmaxТ330 – максимальна повна потужність, що протікає через

трансформатор ТДЦ-400000/330, прийнята 276,47 МВА.

На етапі №3 В останньому, 2020, році даного етапу максимальне

прогнозоване навантаження місцевого району зросте до 180 МВт (211,7 МВА), для забезпечення чого передбачається будівництво додатково двох ПЛ Л3 та Л4. Генераторний блок №1 приєднується до ВРУ-110 кВ з додаванням лінійної комірки.

Капіталовкладення у обладнання на 3-му етапі:

Результат розрахунку капіталовкладень на 3-му етапі занесено до табл. 2.

Втрати електроенергії в блочних трансформаторах Т1,Т2,Т3 і

автотрансформаторному зв'язку АТ-1:

Рис. 8. Розвиток схеми електричних з’єднань на 3-му етапі будівництва за варіантом Б

Максимальна прогнозна потужність , що перетікатиме через автотрансформатор АТДЦТН-200000/330/110 в 2020 році буде мати місце при мінімальних навантаженнях споживачів місцевого району:

де Sрн =0,8·147,06=117,65 МВА– мінімальне прогнозоване навантаження

місцевого району;

На етапі №4 Максимальне прогнозне навантаження місцевого району

зросте до 260 МВт (305,882 МВА), для забезпечення чого передбачається

будівництво ще однієї ПЛ 110 кВ Л5 з відповідним додаванням лінійної комірки з вимикачем. Також встановлюється ще один автотрансформатор АТ-2. До ВРУ-330 кВ приєднуються 4-й блок з генератором Г4 та ПЛ Л8, що вимагає

встановлення ще однієї ланки з трьома вимикачами. Розбудова станції і її

електричної частини завершується.

Рис. 9. Розвиток схеми електричних з'єднань на 4-му етапі будівництва за

Варіантом Б.

Капіталовкладення в обладнання на 4-му етапі:

Результати розрахунку капіталовкладень на 4-му занесені до табл. 2.

Втрати аналогічні етапу №4 Варіанту А, так як їх структурна і

розрахункова схеми ідентичні і складають:

Таблиця 2. Капіталовкладення за етапами реалізації структурної (принципової) схеми електричних з’єднань ТЕЦ.

Етапи будівництва

Рік внесення інвестицій

Варіант А

Варіант Б

тис. у.о.

2014

4280,38

4280,38

2016

5961,22

6528,22

2018

3403,42

2836,42

2020

6059,5

6059,5

Кошторисна вартість

19704,52

19704,52

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]