Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
var_7moi.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
683.91 Кб
Скачать

Сумарні дисконтовані затрати

Зведемо дані капіталовкладень і витрат по роках в таблицю 4 і проведемо

розрахунок сумарних дисконтованих затрат за формулою:

де Е=0,1 – норма дисконту,

t – порядковий номер року;

Кt – капіталовкладення (інвестиції) t-го року;

Вt – повні витрати t-го року, які мають враховувати:

Таблиця 4. Дисконтовані затрати реалізації структурної схеми електричної частини ТЕЦ.

Варіант А

Варіант Б

Порядковий номер року

Рік

Кt, тис.у.о.

Вt, тис.у.о.

Зδt, тис.у.о.

Кt, тис.у.о.

Вt, тис.у.о.

Зδt, тис.у.о.

0

2014

4280,38

4280,38

4280,38

4280,38

1

2015

0

0

2

2016

5961,22

4926,63

6528,22

5395,22

3

2017

523,09

393,01

523,09

393,01

4

2018

3403,42

523,09

2681,86

2836,42

523,09

2294,59

5

2019

1342,58

833,64

1312,96

815,245

6

2020

6059,5

1342,58

4178,28

6059,5

1312,96

4161,56

7

2021

1764,305

905,37

1764,305

905,37

8

2022

1764,305

823,06

1764,305

823,06

9

2023

2419,993

1026,31

2419,993

1026,31

Всього

20048,54

20094,75

Найменші сумарні дисконтовані затрати має варіант А. Отже приймаємо його для реалізації.

Висновки

В даній роботі був визначений інтегральний показник "сумарні дисконтовані затрати" (за розрахунковий період, що дорівнює девяти рокам ) для двох варіантних сценаріїв поетапної реалізації схеми електричної частини ТЕЦ:

Цей показник є затратною частиною комплексного показника "інтегральний ефект". На підставі розрахунку був визначений найкращий варіант (за найменшим значенням критерію) яким виявився варіант А. За цим сценарієм черговість будівництва і приєднання блоків ТЕЦ до РУ наступна:

1 черга – Г1 (приєднується до ВРУ 330 кВ);

2 черга – Г2 (приєднується до ВРУ 110 кВ);

3 черга – Г3 (приєднується до ВРУ 330 кВ);

4 черга – Г4 (приєднується до ВРУ 330 кВ).

Слід зазначити, що Варіант організації будівництва Б відрізняється від

рекомендованого менш ніж на 0,1 %, тобто вони є рівноекономічними.

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Кафедра електричних станцій

Розрахункова робота

з дисципліни

«Основи проектування ЕС»

на тему

«Вибір оптимального варіанту черговості

реалізації структурної схеми електричної частини

ТЕЦ»

Виконав:

групи ЕТ-12

Корецький В.Є.

Варіант №12

Перевірив:

Вожаков Р.В.

Київ-2015

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]