Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Д│лов│ папери.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.19 Mб
Скачать

Тема 8. Обліково-фінансові документи Доручення

Доручення – це документ, що видається організацією чи приватною особою і надає право іншій особі від її імені виконувати певні дії.

Доручення поділяють на офіційні (видаються представникові організації, установи тощо для виконання дії від її імені) та особисті (видаються однією особою іншій).

Офіційне доручення оформляють на спеціальному бланку А4 або А5.

Реквізити офіційного доручення:

 • назва виду документа;

 • дата (записують словесно-цифровим способом);

 • місце складання чи видання;

 • текст (записують, яка організація, кому, де і що доручає;

 • паспортні дані того, кому доручають);

 • зразок підпису того, кому видано доручення; термін дії доручення;

 • підпис керівника установи;

 • печатка.

Офіційні доручення поділяються на: разові, спеціальні, загальні.

Особисті доручення оформляють від руки чи машинописним способом на чистому аркуші паперу; їх засвідчує нотаріус або вповноважена особа підприємства, де працює чи вчиться довіритель; їх реквізити: назва виду документа; текст; дата; підпис особи, яка склала доручення; засвідчення підпису.

Разове доручення видається для виконання певної одноразової дії (на отримання товарно-матеріальних цінностей тощо).

Спеціальне доручення – це документ, що надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків (здійснення певних транспортних, господарських чи банківських операцій, представництва у суді на перший період часу) Термін дії такого доручення обов’язково зазначають.

Загальне доручення видається на право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном.

Доручення

17 Квітня 2012 р. № 12

Правління приватного підприємства «Нива» Долинського району Кіровоградської області доручає головному інженерові Бузніку Володимиру Панасовичу виступити громадським захисником при слуханні в Долинському районному суді справи у звинуваченні Поліська Володимира Олексійовича і Бойка Миколи Петровича у здійсненні ними дорожньо-транспортної аварії.

Голова правління

ПП «Нива» (підпис) О. М. Собко

Доручення

Я, Ткачова Надія Володимирівна, доручаю Шевченко Наталії Анатоліївні одержати у старости групи АТР 10а належну мені стипендію за вересень 2012 року.

Доручення дійсне до 2 листопада 2012 року.

24.10.12 (підпис) Ткачова Н. В.

Підпис студентки Ткачової Н. В.

засвідчую:

Декан факультету АТР (підпис) Цокур В. Г.

Розписка

Розписка – це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., засвідчений підписом одержувача. Розписку складають у довільній формі від руки чи машинописним способом.

Реквізити розписки:

 • назва виду документа;

 • посада автора розписки;

 • прізвище, ім’я, по батькові того, хто дає розписку;

 • текст (у чому конкретно її дано: в отриманні матеріальних цінностей, предметів, інструментів);

 • дата отримання документа (словесно-цифровим способом);

 • підпис автора.

Якщо у розписці мова йде про отримання грошей, то їх суму потрібно записати цифрами, а в дужках – розшифрувати словами. У розписку часто вносяться відомості про того, хто одержує значну суму грошей або товари великої цінності (указують його адресу, номер і серію паспорта). У документі не можна робити будь-які виправлення чи стирання. Іноді в розписці зазначають свідків (осіб, які були присутні при отриманні чогось). Вони повинні засвідчити цей документ своїми підписами.

Розписка

Я, Ігнатенко Роман Сергійович, одержав від головного інженера приватного підприємства «Мрія» Удовенка Дмитра Карповича 1 (один) холодильник «Nord» для лабораторії фірми.

21 травня 2009 року Підпис