Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4.Основи теплопередач.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
18.91 Mб
Скачать

Основи теплопередачі

Теплопередача – це наука,що вивчає закони переносу тепла як в середині однорідного тіла, так і між різними тілами.

Перенос тепла від одного тіла до другого називається теплообміном.

Тіла, що беруть участь в теплообміні, називаються теплоносіями.

Перенос тепла здійснюється різними способами.

 • Теплопровідність – перенос тепла мікрочастинками, що хаотично рухаються або коливаються (мікроперенос).

В газах і рідинах носіями тепла є молекули, в металах – вільні електрони, в кришталевих тілах – атоми в вузлах кришталевої решітки.

 • Конвекція – перенос тепла рідинами(газами), що рухаються, в тому числі турбулентними вихорами (мікрочастинками рідини).

Існує два види конвекції:

 • Природна(вільна) конвекція, якщо рух рідини обумовлений різницею густини в різних точках системи(із – за різниці складів або температур).

 • Вимушена конвекція, якщо рух рідини відбувається під дією різниці тисків в різних точках системи або під дією мішалки.

 • Теплове випромінювання – перенос тепла енергії(тепла) електромагнітними хвилями випромінюваними нагрітими тілами. Всі тіла здатні випромінювати енергію і поглинати енергію, випромінювану іншими тілами. В реальних умовах перенос тепла може здійснюватись декількома способами одночасно.

Наприклад при теплообміні між стінкою і газовим потоком тепло передається одночасно теплопровідністю(молекулами), конвекцією(мікрочастинками) і випромінюванням. Такий процес називається тепловіддачею.

Теплообмін між двома рідинами через стінку, що їх розділяє, називається теплопередачею.

 1. Т

  QT1

  QК1

  QT3

  QК3

  QT2

  еплопровідність

  1. Закон Фурє

Р

0

qt

t=const

t+t=const

n

озглянемо нерухоме тіло, в якому перенос тепла здійснюється тільки молекулярним механізмом. Виділимо в тілі множину точок з однаковою температурою t=const (ізотермічна поверхня).

На деякій відстані n маємо другу ізотермічну поверхню з температурою t+t=const. Між цими поверхнями температура зростає найбільш стрімко в напрямку нормалі . В точці О

– зміна температури на одиницю відстані вздовж нормалі до ізотермічної поверхні (скалярна величина).

– градієнт температури в точці О. Це вектор, направлений по нормалі до ізотермічної поверхні в сторону зростання температури, абсолютна величина якого становить .

Перенос тепла в точці О відбувається в напрямі, протилежному напряму градієнту температур.

Вектор щільності потоку тепла при молекулярному механізмі переносу пропорційний градієнту температур в даній точці і має протилежний напрям (Закон Фур’є).

,

де  - коефіцієнт теплопровідності.

Фізичний сенс і розмірність коефіцієнта теплопровідності витікають із вираження:

при = 1  = qТ, тобто  - це щільність потоку тепла при = 1 .

Коефіцієнт теплопровідності залежить від властивостей речовин. Його значення приведені в довідниках (мідь – 380; ст-3 – 40; рідини – 0,1 – 0,2; повітря – 0,027).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]