Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
звіт.docx
Скачиваний:
64
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
120.39 Кб
Скачать

3.2 Аналіз стану показників фінансової стійкості

Таблиця 3.5 Показники фінансової стійкості ТОВ завод «Пожспецмаш»

Показники

На 01.01.12

На 01.01.13

На 01.01.14

Абс. відх. (+;-)

2013/2012

2014/2013

1. Коефіцієнт фінансової залежності

1,2489

1,3165

1,4819

0,0676

0,1654

2. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4. Коефіцієнт структури залученого капіталу

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,1276

0,1721

0,2771

0,0444

0,1050

6. Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,3548

0,6179

0,7197

0,2631

0,1018

7. Коефіцієнт автономії

0,4900

0,9700

0,5830

0,4800

-0,3870

8. Коефіцієнт нагромадження власного капіталу

0,8011

1,1279

1,0584

0,3268

-0,0695

9. Коефіцієнт співвідношення короткотермінових зобов`язань і перманентного капіталу

0,1463

0,2078

0,3832

0,0615

0,1754

Отримані результати проілюструємо на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Показники фінансової стійкості ТОВ завод «Пожспецмаш»

В цілому, представлені результати говорять про те, що загальний рівень стійкості досліджуваного підприємства має задовільне значення.

Не зважаючи на те, що рівень коефіцієнту автономії впав на протязі 2013-2014 рр. з 0,97 до 0,58, його рівень залишається достатнім для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Рівень концентрації залученого капіталу залишається невисоким, та складає станом на 2014 рік 0,277.

Як позитивний фактор, слід розглядати підвищення коефіцієнту співвідношення оборотних і необоротних активів підприємства, з 0,35 у 2012 році, до 0,719 у 2014 році.

Короткострокові зобов’язання, відносно перманентного капіталу, також мають цілком припустиме значення, та складають 38,32%.

Далі, проведемо аналіз показників ліквідності та платоспроможності ТОВ завод «Пожспецмаш».

Показники ліквідності та платоспроможності ТОВ завод «Пожспецмаш» представимо в табл. 2.6 та їх динаміку проілюструємо на рис. 3.2 та 3.3.

3.3 Аналіз стану показників ліквідності та платоспроможності.

Таблиця 3.6 Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ТОВ завод «Пожспецмаш» у 2012-2014 рр.

Показники

На 01.01.12

На 01.01.13

На 01.01.14

Абс. відх. (+;-)

2013/2012

2014/2013

1. Маневреність власних ОА

0,55901

0,44846

0,49788

-0,1106

0,04942

2. Питома вага оборотних активів в загальних активах

0,26183

0,38168

0,41796

0,11985

0,03628

3. Питома вага власних оборотних коштів в покритті запасів

0,87163

1,67115

0,64307

0,79952

-1,0281

4. Коеф. абсолютної ліквідності

0,27382

0,36823

0,1667

0,09441

-0,2015

5. Коеф. швидкої ліквідності

0,282

0,482

0,476

0,2

-0,006

6. Коеф. поточної ліквідності

1,45

2,063

0,966

0,613

-1,097

7. Коеф. загальної платоспроможності

5,0172

1,55367

1,71839

-3,4635

0,16472

8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,07808

0,18599

0,13747

0,10791

-0,0485

9. Коефіцієнт автономії джерел формування ОА

0,06252

0,14127

0,09276

0,07876

-0,0485

10. Коефіцієнт забезпеченості власними ОА

0,23877

0,37014

0,22194

0,13137

-0,1482

Рис. 3.2 Динаміка показників ліквідності ТОВ завод «Пожспецмаш» у 2009 - 2011 рр.

Рис. 3.4 Динаміка показників платоспроможності ТОВ завод «Пожспецмаш» у 2012 - 2014 рр.

Отримані в результаті аналізу дані є неоднозначними.

З одного боку, підвищився рівень маневреності власних оборотних засобів, а також збільшилася питома вага оборотних активів в загальної сумі активів.

З іншого боку, в період 2013-2014 більш ніж удвічі впало значення коефіцієнту абсолютної ліквідності, з 0,368 до 0,1667.

Коефіцієнт швидкої ліквідності стрімко зріс з 0,27 до 0,48 у 2012-2014 роках, але у 2009 році дещо знизився до 0,47.

Коефіцієнт поточної ліквідності після зростання у 2013 р. з 1,45 до 2,06 впав у 2014 році до величини 0,966.

Коефіцієнт загальної платоспроможності має позитивні тенденції: у 2013 році він впав з величини 5,01 (що є надлишковим значенням) до 1,55, а у 2014 році дещо зріс, до рівня 1,71.

Для більш повного розкриття рівня платоспроможності та ліквідності, проаналізуємо показники ділової активності підприємства (табл. 3.7).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.