Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСіТ - Запуск системи Project Expert.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
882.18 Кб
Скачать

2. Створення моделі фірми за вибраним за своїм бажанням напрямом діяльності

Після засвоєння технології створення машинної моделі фірми на еталонному прикладі кожному студентові пропонується вибрати на свій розсуд любий вид діяльності фірми, розробити , наприклад, модель виробництва виробів із борошна, торгівлі мобільними телефонами або продукцією військово - промислового комплексу, страхової діяльності та інше.

Модель фірми представити у текстовому вигляді, ввести її у систему Project Expert, виконати розрахунки та призвести аналіз вихідних бухгалтерських документів. При цьому модель повинна бути більш складною по відношенню до еталонної і враховувала би наступні побажання:

- фірма повинна випускати не більше двох видів готової продукції;

- стартовий баланс повинен мати більшу кількість статей з ненульовими значеннями;

- план виробництва (збуту) повинен мати різну кількість виготовленої продукції на окремих інтервалах моделювання діяльності фірми;

- план виробництва та збуту не повинні співпадати між собою. Це призведе до появи запасів готової продукції та вибору різної методики їх розрахунків із реалізованих в системі (FIFO, LIFO, по-середньому);

- під час моделювання ввести показники інфляції в цілому на продукцію або по окремим видам її складових (збуту, прямим витратам, заробітній платі, нерухомості та інші);

- встановити не нульове значення дисконтної ставки, облікової ставки, зменшити значення та види податків, які враховуються під час розрахунку проекту;

- врахувати в моделі любі два види фінансування із 8, які дозволяє реалізувати етап “Финансирование” системи Project Expert.

Слід відзначити, що поставлену задачу складно виконати не тільки студентові , але і фахівцю з відповідної предметної області. Однак, при наявності такої потужної системи як Project Expert у складі якої реалізована універсальна модель фірми, параметри якої розміщуються на формах системи, розробнику моделі з тієї чи іншої предметної області необхідно тільки вибрати потрібні параметри і визначити їх значення, а не вигадувати за якими параметрами описувати модель фірми і це значно спрощує проблему розв’язання поставленої задачі і стає можливим вирішувати її навіть не фахівцю з заданої предметної області.

3. Оформлення звіту

Звіт готується на листах формату А4, який необхідно зшити в один том. Звіт складається з титульного листа, двох розділів та списку літератури.

Першій розділ присвячений еталонній моделі (виробництву та продажу пральних машин) і включає в себе: описання моделі представлене у вигляді таблиць (до чотирьох), вихідні документи (прибутки / збитки та Кеш-фло) та розрахунки виконані в системі Excel.

Другий розділ присвячений моделі фірми вибраного напряму діяльності і включає в себе: описання моделі представлене в текстовому вигляді та 3 вихідні документи (Баланс, Прибутки / збитки, Кеш-фло).

4. Контрольні запитання

  1. Дайте визначення термінів “тренінг” та “комп’ютерна тренінгова система”.

  2. На яких методах активного навчання побудовані тренінги наведені в методичних вказівках?

  3. Яка модель компанії реалізована в системі Project Expert та з яких елементів вона складається?

  4. Які методи розрахунку матеріальних запасів реалізовані в системі Project Expert та в чому полягає їх різниця?

  5. Дайте описання моделі фірми з виробництва та продажу пральних машин.

  6. Сформулюйте самостійно 4 – 5 запитань по разміщенню даних в тій чи інший формі та дайте на них відповіді. Наприклад, у який формі визначається роздрібна ціна пральної машини?

  7. Які вихідні бухгалтерські документи розраховує система Project Expert ?

  8. Яка різниця між документами “Прибутки / збмитки” та “Кєш-фло”?

  9. За яким алгоритм розраховуються податки на додану вартість в системі Project Expert?

11. За якими ознаками відрізняється Ваша модель від етелонної?

7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.