Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раздел 1.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
67.79 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦІЇ

Дипломна робота «Стан фармацевтичної допомоги хворим на урологічні захворювання»

Виконав: студент 5 курсу, групи 9

напряму підготовки (спеціальності)

7.110201 Фармація

Метковський Євген Олегович

Керівник : доцент каф. ОЕФ, к. фарм. н.,

Подколзіна М.В

Рецензент:

Харків – 2015

Зміст:

ВСТУП……………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ І…………………………………………………………………………...6

1.1. Основні етапи розвитку урології……………………………………..6

1.2. Класифікація урологічних захворювань……………………………11

2. Етіологія, патогенез та перебіг урологічних захворювань…………..14

2.1. Пієлонефріт…………………………………………………….14

2.2. Гломерулонефрит……………………………………………...22

2.3. Цистит………………………………………………………….25

2.4. Уретрит………………………………………………………...27

2.5. Простатит………………………………………………………30

Список скорочень

МКХ-10 - Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду

ХП - Хронічний пієлонефріт

ШКФ - Швидкість клубочкової фільтрації

ГН- Гломерулонефрит

ГГН – Гострий гломерулонефрит

ХГН - Хронічний гломерулонефрит

ЛЗ – Лікарський засіб

АТ – Артеріальний тиск

ЕКГ – Електрокардіографія

АПФ - Ангіотензинперетворюючий фермент

НПЗЗ – Нестероїдні протизапальні засоби

УЗД – Ультразвукове дослідження

ДНК -Дезоксирибонуклеїнова кислота

ПСА – Простатичний специфічний антиген

ЗПСО - Загальний периферичний судинний опір

ВСТУП

У складних екологічних умовах сьогодення питома вага запальних захворювань урологічного профілю у багатьох країнах світу має тенденцію до зростання. У структурі захворюваності число пацієнтів які хворіють на урологічні захворювання займає перші місця не тільки в Україні, але і у всьому світі. Хворих більше, так як при стертих формах нерідко до лікаря не звертаються. Зростання числа у всіх країнах світу є наслідком посиленої міграції населення, зміни статевої поведінки молоді, порушення екології і зниження імунітету. Одночасно із показником захворюваності зросли витрати на діагностику та лікування.

Пієлонефрит по своїй частоті перевершує всі ниркові хвороби разом узяті: на 10 тис. населення захворює 9,4% людей. З яких страждають 7-10% населення молодого і середнього віку, 15-23% осіб похилого та старечого віку. Гломерулонефритом хворіє 1.27% на 10 тис. населення. Цистит займає 11-21% з усіх випадків ураження сечового міхура. А простатит становить 8% від усіх урологічних захворювань і 1% від причин первинного звернення до лікаря [2].

На сучасному етапі провести кількісну оцінку захворюваності дуже важко у зв'язку з тим, що в багатьох країнах статистична інформація базується в основному на даних, отриманих зі стаціонарів, в той час як багато пацієнтів лікуються амбулаторно, а також за рахунок великого поширення малосимптомних форм захворювання, особливо в індустріально розвинених країнах. Проте відомо, що за останні 10 років за даними ВООЗ число пацієнтів збільшилося в 1,5 рази, і з тих пір істотного зниження захворюваності відзначено не було.

Метою дослідженнястав стан фармацевтичної допомоги хворим на урологічні захворювання за умов значного підвищення цін на ЛЗ в Україні.

Об'єкт даної дипломної роботи – Асортимент та цінова політика препаратів для лікування урологічних хвороб в одній з аптек Харкова.

Предмет дослідження - стан фармацевтичного забезпечення (допомоги) хворим на урологічні хвороби на прикладі однієї з аптек Харкова.

Вихідною інформацією служили відомості з принципів лікування урологічних хвороб; дані державної реєстрації ЛЗ; відомості про торгівельно-комерційні пропозиції одніеї з аптек Харкова.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.