Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kobylyakova.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
228.45 Кб
Скачать

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік

Напрямки видатків

тис. грн.

%

Адміністративні та судові видатки

25958653,1

8,06

Соціально-економічні

215 392 172,80

66,91

Освіта і культура

27 270 600,00

8,47

Витрати на оборону

22 951 322,10

7,13

Інші

30 348 102,30

9,43

Всього

321 920 850,3

100

Видатки в більшій частині мали соціально-економічний напрямок. Видатки на інші напрямки розподілені приблизно однаково – приблизно 7-9% від загальної кількості. Графічно це продемонстровано на рис. 12.

рис.12

Доходи Державного бюджету України на 2012 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно

Всього

Структура

з класифікацією доходів бюджету

% від заг. кількості

% в розрізі розділу

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

334 033 297,60

 

 

10000000

Податкові надходження

288 641 431,80

86,41

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

60 223 655,20

 

20,86

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

7 397 655,20

 

2,56

11020000

Податок на прибуток підприємств

52 826 000,00

 

18,30

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

2 131 312,20

 

0,74

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

88 862,50

 

0,03

13020000

Збір за спеціальне використання води

571 592,90

 

0,20

13030000

Плата за користування надрами

1 470 856,80

 

0,51

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

190 066 000,00

 

65,85

14010000

Податок на додану вартість

146 643 000,00

 

50,80

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

36 149 000,00

 

12,52

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

7 274 000,00

 

2,52

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

12 052 000,00

 

4,18

15010000

Ввізне мито

11 660 000,00

 

4,04

15020000

Вивізне мито

392 000,00

 

0,14

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

21 081 018,40

 

7,30

17010000

Рентна плата

16 182 810,10

 

5,61

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

2 500 000,00

 

0,87

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

2 398 208,30

 

0,83

19000000

Інші податки та збори

3 087 446,00

 

1,07

19010000

Екологічний податок

1 180 602,00

 

0,41

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1 075 000,00

 

0,37

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

830 656,00

 

0,29

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

1 188,00

 

0,00

20000000

Неподаткові надходження

43 610 756,30

13,06

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

15 222 445,60

 

34,91

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

2 419 302,90

 

5,55

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

9 600 000,00

 

22,01

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей

73 380,60

 

0,17

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

174 538,40

 

0,40

21080000

Інші надходження

2 955 223,70

 

6,78

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

3 614 437,30

 

8,29

22010000

Плата за ліцензії

196 684,00

 

0,45

22030000

Судовий збір

1 878 248,80

 

4,31

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

234 764,50

 

0,54

22070000

Виконавчий збір

140 000,00

 

0,32

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

660 000,00

 

1,51

22090000

Державне мито

211 740,00

 

0,49

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

210 000,00

 

0,48

22200000

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

83 000,00

 

0,19

24000000

Інші неподаткові надходження

7 620 852,00

 

17,47

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

49 281,00

 

0,11

24020000

Плата за адміністративні послуги

513 651,60

 

1,18

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

8 037,00

 

0,02

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України

50

 

0,00

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту, а також недобудованого літака Ан-70

1 496 138,80

 

3,43

24060000

Інші надходження

1 203 473,10

 

2,76

24090000

Портовий (адміністративний) збір

78 301,00

 

0,18

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

384 750,80

 

0,88

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

152 798,00

 

0,35

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

3 734 370,70

 

8,56

24140200

Збір з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

57 309,30

 

0,13

24140300

Збір при відчуженні легкових автомобілів

1 191 498,10

 

2,73

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

341 203,60

 

0,78

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

2 144 359,70

 

4,92

25000000

Власні надходження бюджетних установ

17 153 021,40

 

39,33

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

17 121 687,30

 

39,26

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

31 334,10

 

0,07

30000000

Доходи від операцій з капіталом

841 400,50

0,25

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

15 983,00

 

1,90

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

12 083,00

 

1,44

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

3 900,00

 

0,46

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

577 615,00

 

68,65

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

576 615,00

 

68,53

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

1 000,00

 

0,12

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

247 802,50

 

29,45

40000000

Офіційні трансферти

762 379,00

0,23

 

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

762 379,00

 

100,00

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях

152 879,00

 

20,05

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

609 500,00

 

79,95

50000000

Цільові фонди

177 330,00

0,05

 

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

177 330,00

 

100,00

рис.13

В структурі доходів 2012 року податкові та неподаткові надходження знов складають більше 99%. Питома вага податкових надходжень стала мали ще більшу частину(в 2010р. – 76,63%, в 2011 –в 83,99%, а в 2012 – 86,41%). При цьому тенденція зменшення неподаткових надходжень збереглась за рахунок збільшення податкових (22,56 – 15,4 – 13,06% відповідно в 2010, 2011 і 2012р). Доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти та цільові фонди як і раніше – менше 1%, питома вага цільових фондів іще зменшилась (0,22 – 0,06 – 0,05%). Графічно структура доходів за 2011 рік зображена на рис.13.

Структура в розрізі кожного з цих розділів.

Серед податкових надходжень більшу частину займають внутрішні податки на товари та послуги. Вони склали майже 66%, тобто більше аніж в 2011 (близько 63%) році, але менше ніж в 2010 році (73%). Велику частину, а саме близько 21 % (як і в минулих роках), склали податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості. Це видно на рис. 8.

рис.14

Із неподаткових надходжень (рис. 15), власні надходження бюджетних установ зменшились (39,33) порівняно з минулим роком (40,41%), але збільшились порівняно з 2010р. (четверта частина). Зменшення доходів від власності та підприємницької діяльності із 46,06% та 39,51% до 34,91% відповідно в 2010, 2011 та 2012 роках. Зросли інші неподаткові надходження. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного на побічногопродажу зросли: із 3% та 4,5% до 8,29% та в питомій вазі неподаткових надходжень відповідно в 2010, 2011 та 2012 роках.

На рис. 16 та рис. 17 показані структури питомої ваги показників в розрізі доходів від операцій з капіталом та офіційних трансфертів відповідно. Більшу частину перших склали надхождення від реалізації державних запасів товарів (майже 69%), а других – надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу (79,95, трохи менше аніж в 2011р – 83,25%). А цільові фонди склали 177 330 тис. грн., тобто трохи мненше порівняно з 2011 роком (167 800 тис. грн.).

рис.15

рис.16

рис.17

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]