Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kobylyakova.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
228.45 Кб
Скачать

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2010 рік

Напрямки видатків

тис. грн.

%

Адміністративні та судові видатки

13 881 076,80

4,72

Соціально-економічні

225 787 563,80

76,74

Освіта і культура

25 903 220,90

8,8

Витрати на оборону

16 689 930,20

5,67

Інші

11 983 591,90

4,07

Всього

294 245 383,60

100

рис.6

Найбільша частина видатків 2010 року направлена на соціально-економічні потреби, що видно на рис. 6. А саме, майже 76,74% від загальної кількості. Видатки на всю освіту – 8,8%, трохи менше на оборону – 5,67% і 4,72% адміністративні та судові видатки.

Доходи Державного бюджету України на 2011 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно

Всього

%

з класифікацією доходів бюджету

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

278 956 124,20

% від заг. кільк.

% в розрізі розділу

10000000

Податкові надходження

234 288 826,30

83,99

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

51 110 037,20

 

21,81

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

6 766 237,20

 

2,89

11020000

Податок на прибуток підприємств

44 343 800,00

 

18,93

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1 888 214,70

 

0,81

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

86 946,90

 

0,04

13020000

Збір за спеціальне використання води

511 849,00

 

0,22

13030000

Плата за користування надрами

1 289 418,80

 

0,55

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

149 416 900,00

 

63,77

14010000

Податок на додану вартість

108 330 000,00

 

46,24

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

34 868 900,00

 

14,88

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

6 218 000,00

 

2,65

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

9 644 876,00

 

4,12

15010000

Ввізне мито

9 266 000,00

 

3,95

15020000

Вивізне мито

378 876,00

 

0,16

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

18 598 050,30

 

7,94

17010000

Рентна плата

14 177 798,30

 

6,05

17050000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

2 600 000,00

 

1,11

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

1 820 252,00

 

0,78

19000000

Інші податки та збори

3 630 748,10

 

1,55

19010000

Екологічний податок

893 456,10

 

0,38

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

655 000,00

 

0,28

19070000

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

757 886,00

 

0,32

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

1 324 406,00

 

0,57

20000000

Неподаткові надходження

42 965 055,40

15,4

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

16 976 106,00

 

39,51

21010000

Частина чистого прибутку державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

2 117 496,40

 

4,93

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

9 671 885,00

 

22,51

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей

65 869,10

 

0,15

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

169 956,30

 

0,4

21080000

Інші надходження

4 950 899,20

 

11,52

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1 953 810,30

 

4,55

22010000

Плата за ліцензії

75 672,00

 

0,18

22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

145 000,00

 

0,34

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

189 616,30

 

0,44

22070000

Виконавчий збір

125 000,00

 

0,29

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

655 000,00

 

1,52

22090000

Державне мито

483 522,00

 

1,13

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон

176 000,00

 

0,41

22200000

Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

104 000,00

 

0,24

24000000

Інші неподаткові надходження

6 671 002,20

 

15,53

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

46 447,00

 

0,11

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

6 392,00

 

0,01

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України

50

 

0

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України

1 543 678,10

 

3,59

24060000

Інші надходження

1 053 851,90

 

2,45

24090000

Портовий (адміністративний) збір

74 296,00

 

0,17

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

348 832,90

 

0,81

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

136 499,00

 

0,32

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

3 460 955,30

 

8,06

25000000

Власні надходження бюджетних установ

17 364 136,90

 

40,41

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

17 320 411,80

 

40,31

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

43 725,10

 

0,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

636 154,80

0,23

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

21 945,00

 

3,45

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

18 445,00

 

2,9

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

3 500,00

 

0,55

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

419 787,40

 

65,99

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

418 787,40

 

65,83

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

1 000,00

 

0,16

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

194 422,40

 

30,56

40000000

Офіційні трансферти

898 287,70

0,32

 

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

898 287,70

 

100

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту та персоналу у миротворчих операціях

150 423,70

 

16,75

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

747 864,00

 

83,25

50000000

Цільові фонди

167 800,00

0,06

 

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

167 800,00

 

100

Якщо проаналізувати структуру доходів 2011 року, то тенденція більшої частини із податкових та неподаткових надходжень зберігається. Але в цьому році податкові надходження мали більшу питому вагу(з 76,63% до 83,99%), аніж в 2010 році, за рахунок зменшення неподаткових надходжень із 22,56 до 15,4. Доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти та цільові фонди як і раніше – менше 1%, але питома вага цільових фондів зменшилась до 0,06% з 0,22 (хоча і відсотки дуже малі, в грошовому вимірі це 167 800 тис. грн. та 537 147 тис. грн.). Графічно структура доходів за 2011 рік зображена на рис.7.

рис.7

Знову таки, структура в розрізі кожного з цих розділів.

Серед податкових надходжень більшу частину займають внутрішні податки на товари та послуги. Вони складають майже 63%. Велику частину, а саме близько 21 % (як і торік), склали податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості. Це видно на рис. 8.

рис.8

Із неподаткових надходжень (рис. 9), значно зросли власні надходження бюджетних установ четверной частини до 40,41% за рахунок зменшення доходів від власності та підприємницької діяльності із 46,06 до 39,51%. А також за рахунок їх зменшення зросли інші неподаткові надходження. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного на побічногопродажу змінились не істотньо: із 3% в питомій вазі неподаткових надходжень до 4,5%.

рис.9

На рис. 10 та рис. 11 показані структури питомої ваги показників в розрізі доходів від операцій з капіталом та офіційних трансфертів відповідно. Більшу частину перших склали надхождення від реалізації державних запасів товарів (майже 60%), а других – надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу (83,25%). А цільові фонди склали 167 800 тис. грн., тобто в 4 рази мненше порівняно з 2010 роком (680 464,3 тис. грн.).

рис.10

рис.11

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]