Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА Экономика труда.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
81.92 Кб
Скачать

2. Діагностичні

2.1 Виконати порівняльний аналіз тарифної сітки. У таблиці наведені годинні тарифні ставки для робочих, грн.

Вихідні дані

Система оплати

Тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

Відрядна

0,96

1,05

1,17

1,34

1,56

1,72

Погодинна

0,74

0,82

0,91

1,04

1,21

1,35

Необхідно визначити тарифні коефіцієнти, діапазон тарифних коефіцієнтів, рівень абсолютного та відносного росту тарифних коефіцієнтів.

Зробіть висновки.

2.2. Проаналізуйте зміну фондовіддачі за рахунок зміни продуктивності праці та фондоозброєності, якщо відомо, що випуск продукції складає: по плану - 3500 грн., фактично - збільшився на 1,5%, фактична чисельність працюючих збільшилась в зрівнянні з планом (420 чол.) на 5 чоловік, середньорічна вартість основних виробничих фондів за планом дорівнює 800 тис.грн., фактично - 815тис.грн.

Зробіть висновки та перевірку в абсолютних і відносних величинах.

2.3. Проаналізуйте вплив зміни чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік і середньої тривалості робочого дня на зміну фонду робочого часу за наступними даними: середньорічна чисельність робітників по плану складає 1600 чол., фактично - 1650, відпрацьовано за рік одним робітником по плану - 240 днів, фактично - 230, середня тривалість робочого дня по плану - 7,95 год., фактично - 7,8 год.

Зробіть висновки та перевірку в абсолютних і відносних величинах.

2.4. У нижчеподаній таблиці представлені заплановані та звітні показники роботи підприємства.

Показники

Звітний період

план

звіт

Випуск продукції, тис.грн.

55568

56120

Середньообліковий склад працюючих, чол.

4025

4080

у т.ч. робочих, чол.

3140

3174

Відпрацьовано усіма робочими:

тис. чол.-днів

тис. чол.-годин

690

6578

765

6900

Необхідно визначити всі показники у плановому і звітному періоді, що характеризують продуктивність праці: середньорічну продуктивність праці одного робітника, середньорічну продуктивність праці одного робочого, середньоденну продуктивність одного робочого, середньогодинну продуктивність одного робочого. За всіма показниками вихідної таблиці і по розрахункових показниках продуктивності праці необхідно визначити динаміку їхньої зміни в абсолютних і відносних величинах. Зробіть висновки.

2.5. На підприємстві планують підвищення річного випуску продукції з 50 млн.грн. до 55,2 млн.грн., а виробітку продукції на одного працюючого - з 13,0 тис.грн. до 15,2 тис.грн.

Необхідно визначити вплив продуктивності праці та чисельності персоналу на обсяг виробництва продукції. Розрахунки по всіх показниках виконати в абсолютних та відносних величинах.

Зробіть висновки та перевірку в абсолютних і відносних величинах.

2.6. Проаналізуйте вплив чисельності робітників та середньої заробітної плати на фонд оплати праці за наступними даними: середньорічна чисельність робітників за планом складає 800 чол., фактично - відбулося зростання робітників на 2%; планова середня заробітна плата встановлює 450 грн., фактична - збільшилась на 3%.

Зробіть висновки та перевірку в абсолютних і відносних величинах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.