Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_бакалавр_новое.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до підготовки і проведення комплексного державного іспиту

за фахом “Облік і аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання бакалаврів за спеціальністю 6.050100 - “Облік і аудит”)

Харків – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом “Облік і аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050100 “Облік і аудит”, спеціалізація – “Облік і аудит”). Укл.: Петрова В.Ф., . Андренко О. А. – Харків: ХНАМГ, 2007 - 46с.

Укладачі: к.е.н., доц. каф. ЕУБ і МГ В.Ф. Петрова,

О. А. Андренко

Рецензент: к.е.н., проф. кафедри Правового регулювання економіки В.Д.Понікаров (ХНЕУ)

Рекомендовано кафедрою економіки управління будівництвом і міського господарства, протокол № 1 від 30.08.2006р.

Затверджено Вченою Радою ХНАМГ протокол №1 від 29 вересня 2006 р.

ЗМІСТ

I. ПІДГОТОВКА ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ " ОБЛІК І АУДИТ " 4

1.1. Вихідні положення Стандарту вищої освіти МОН України про комплексний державний іспит за фахом „ Облік і аудит " 4

1.2. Цілі й функції комплексного державного іспиту 4

1.3.Загальні вимоги до організації державного іспиту за фахом 5

„Облік і аудит" в ХНАМГ 5

1.4. Формування Державних екзаменаційних комісій (ДЕК) 6

1.5. Про перелік документів та їх підготовку для ДЕК 6

1.6. Розклад комплексного держіспиту та формування складу екзаменаційних студентських груп 6

1.7. Вибіркова тематика оглядових лекцій за фахом „Облік і аудит" 7

1.8. Методика проведення консультацій ( індивідуальних і групових) 8

1.9. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних білетів 9

1.10. Підготовка і характер екзаменаційних білетів 10

ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ “ОБЛІК І АУДИТ” 10

2.1. Вихідні умови Положення про комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит” в ХНАМГ 10

2.2. Методичні поради студенту з підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета 11

2.3. Про форму проведення державного іспиту 11

2.4. Єдині критерії екзаменаційних оцінок і методика оцінки результатів державного іспиту 12

А. Критерії екзаменаційних оцінок 12

Б. Методика оцінки результатів державного іспиту 13

2.5.Оформлення результатів держіспиту 14

ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖІСПИТУ 14

3.1. Методика аналізу і оголошення результатів комплексного держіспиту 15

3.2. Звіт про результати іспиту 15

3.3. Реалізація висновків і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії 15

IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ „ ОБЛІК І АУДИТ” 16

V. ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ 24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 43

I. Підготовка до комплексного державного іспиту за фахом " облік і аудит "

1.1. Вихідні положення Стандарту вищої освіти мон України про комплексний державний іспит за фахом „ Облік і аудит "

Відповідно до Стандарту вищої освіти МОН України у ХНАМГ вибрано структуру завдань державної атестації випускників згідно з варіантом державний іспит з економічної теорії та комплексний державний іспит за фахом.

Комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит" включає завдання з нормативних дисциплін "Фінансовий облік 1", "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік" і дисципліни "Організація та методика аудиту".