Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичні вказівки - охорона праці в галузі.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
449.54 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В.І. Заіченко,

І.О. Мікуліна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201-“Менеджмент організацій”)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201-“Менеджмент організацій”) / Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2008. - 24с.

Укладачі: Заіченко Віктор Іванович, Мікуліна Ірина Олексіївна

Рецензент: Ю.І. Жигло

Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 17 від 27.06.2008 р.

ЗМІСТ

Стор.

1.Загальні відомості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2.Порядок виконання семестрового завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

3.Зміст семестрового завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.Задача №1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.Задача №2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3.Задача №3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.Задача №4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5.Задача №5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6.Задача №6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7.Задача №7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8.Задача №8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.9.Задача №9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.10.Задача №10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

5

6

7

7

9

11

16

18

20

21

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

1. Загальні відомості

Робоча навчальна програма дисципліни “Охорона праці в галузі” на для студентів денної форми навчання напряму “Менеджмент” передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Індивідуальне семестрове завдання є складовою частиною самостійної роботи студента на рівні підготовки спеціалістів і магістрів, воно сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності.

Мета виконання індивідуального семестрового завдання (ІСЗ) – доповнення і закріплення знань, набутих при вивченні теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань створення безпечних та нешкідливих умов праці у виробничій діяльності.

Вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі” здійснюється в 9-му семестрі навчання в академії, тобто на завершальному етапі перед роботою над дипломним проектом. Характерним для роботи над дипломним проектом є те, що студент самостійно вирішує чисельні питання, які потрібні для повноти і якості проекту. Тому ці методичні вказівки передбачають самостійне опрацювання студентами таких важливих питань, як управління охороною праці і її завдання на окремих об'єктах галузі, аналіз умов праці за показниками шкідливості й небезпечності, важкості й напруженості трудового процесу. В ході виконання індивідуального семестрового завдання студенти повинні навчитися обґрунтовувати за допомогою розрахунків вибір заходів і засобів захисту від шкідливостей і небезпечностей на потенційно небезпечних об'єктах.