Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методКАРТОГРАФИЯ-укр.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Основи картографії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

(для студентів денної форми навчання спец.

7.070908 ”Геоінформаційні системи та технології”

7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Харків- 2005

Основи картографії (Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спец. 7.070908 ”Геоінформаційні системи та технології”, 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” ). Укл. Войславський Л.К. Харків: ХНАМГ. 2005. – 39 с.

Укладачі: доц.., к.т.н. Л.К.Войславський

Рецензент: В.Д.Шипулін

Рекомендовані кафедрою геоінформаційних систем і геодезії,

протокол № 1 від 31.08.2004 р.

ЗМІСТ

вступ……………………………………………………………..

4

1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАРТУ………………………….

5

1.1 Елементи карти…………………………………………………

5

1.2 Властивості карти………………………………………………

6

1.3 Функції карти…………………………………………………..

7

1.4 Класифікація карт……………….…………………………….

7

2 КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ…

9

2.1 Основи теорії картографічного проектування

9

2.2 Класифікація картографічних проекцій за характером деформацій........................................................................................

12

2.3 Класифікація проекцій за способом розгорнення сфери на площину………..…………………………………………………..

13

2.4 Циліндричні проекції……………………………….…………

15

2.5 Конічні проекції…………………….………………………….

18

2.6 Азимутальні проекції…………….……………………………

22

3 СПОСОБИ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ..………….

25

3.1 Спосіб локалізованих значків……..…………………………

26

3.2 Спосіб лінійних значків…..…………………………………...

27

3.3 Спосіб ізоліній……..…………………………………………...

27

3.4 Спосіб якісного фону..................................................................

27

3.5 Спосіб кількісного фону.............................................................

28

3.6 Спосіб локалізованих діаграм……………..…………………..

28

3.7 Точковий спосіб..........................................................................

29

3.8 Спосіб ареалів………..…………………………………………

29

3.9 Спосіб знаків руху…………………………………………..….

30

3.10 Спосіб картодиаграм…..……..………………………………

31

3.11 Спосіб картограм…....………………………………………..

31

3.12 Написи на картах…………..……...…………………..………

32

4 КАРТОГРАФІЧНА ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ…………………..…….

34

4.1 Сутність і зміст генералізації…………………..……………..

34

4.2 Фактори, що визначають генералізацію……….…………….

35

4.3 Способи генералізаціъ…..……………………………………..

36

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...................................................................

39

вступ

Картографіяобласть науки, техніки і виробництва, що охоплює вивчення, створення і використання картографічних творів.

Картографічний твір це твір, головною частиною якого є картографічна модель реального світу.

Картографічне моделювання базується на трьох головних принципах:

математичної формалізації, що забезпечує перехід від сферичної поверхні Землі до площини за допомогою картографічних проекцій;

картографічної символізації, тобто на використанні систем умовних знаків;

картографічної генералізації, тобто на доборі основного й сутєвого, а також його доцільному узагальненні відповідно до призначення, тематики і масштабу карти.

На сьогодні з картографічних моделей найбільш уживаними є:

Картазменшене узагальнене зображення поверхні землі у картографічній проекції;

Атлассистематизовані зібрання карт з пояснювальним текстом, об'єднаних загальною програмою, виданих у вигляді тому або набору окремих карт.

Отже предметом картографії є вивчення, складання, видання і використання карт та інших картографічних творів.

Картографія як наука складається з таких розділів:

1. Теоретична картографія, у тому числі математична картографія, тобто наука про картографічні проекції.

2. Історія картографії – вивчає основні етапи і закономірності в розвитку картографії.

3. Картознавство – наука про карту; розглядає зміст карт і способи відображення на картах об'єктів реального світу.

4. Проектування та складання карт.

5. Використання карт і картографічний метод дослідження, у тому числі картометрія – наука про вимірювання на карті.

За галузевим принципом картографія може бути поділена на загальногеографічну, включаючи топографічне картографування і тематичну.

Тематична картографія, у свою чергу, може бути поділена за конкретними темами: геологічна, кліматична, міська, транспортна, екологічна, природоохоронна й ін.