Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Частина_3.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.98 Mб
Скачать

Тема 13. Кратні інтеграли

ІЗ – 13.1

1

Змінити порядок інтегрування

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

2

Розставити границі інтегрування двома способами, якщо область

D подана зазначеними лініями

2.1. ;;

2.2. ;

2.3. ;;

2.4. ;;;

2.5. ;

2.6. ;

2.7. ;;;

2.8. -2;

2.9. ;;;

2.10. ;;

2.11. ;;

2.12. ;

2.13. ;;

2.14. ;;

2.15. ;;;

2.16. ;;

2.17. ;;

2.18. ;

2.19. ;;;

2.20. ;;;

2.21. ;;

2.22. ;;;

2.23. ;

2.24. ;;;

2.25. ;;;

2.26. ;;

2.27. ;;;

2.28. ;;

2.29. ;;

2.30. ;;;

3

Обчислити подвійний інтеграл по області D, обмеженої вказаними

лініями

3.1.

3.2.

3.3.

;

3.4.

3.5.

; ;

3.6.

;

3.7.

;

3.8.

;

3.9.

; ;

3.10.

; ;

3.11.

;

3.12.

; ;

3.13.

;

3.14.

; ;

3.15.

; ;;

3.16.

;

3.17.

;

3.18.

;

3.19.

; ;

3.20.

;

3.21.

;

3.22.

; ;

3.23.

; ;;

3.24.

; ;

3.25.

; ;

3.26.

; ;;

3.27.

; ;

3.28.

;

3.29.

;

3.30.

; ;

4

Обчислити подвійний інтеграл у полярних координатах

4.1. 4.2.

4.3. 4.4.

4.5. 4.6.

4.7. 4.8.

4.9. 4.10.

4.11.4.12.

4.13.4.14.

4.15. 4.16.

4.17. 4.18.

4.19. 4.20.

4.21. 4.22.

4.23. 4.24.

4.25. 4.26.

4.27. 4.28.

4.29. 4.30.

5

Обчислити площу плоскої фігури D, обмеженої зазначеними

лініями

5.1. 5.2.

5.3. 5.4.

5.5. 5.6.

5.7. 5.8.

5.9. 5.10.

5.11 5.12

5.13 5.14

5.15 5.16

5.17 5.18

5.19 5.20

5.21 5.22

5.23 5.24

5.25 5.26

5.27 5.28

5.29 5.30

6

За допомогою подвійних інтегралів обчислити у полярних

координатах площу плоскої фігури, обмеженої зазначеними

лініями (а > 0)

6.1. 6.16.

6.2. 6.17.

6.3. 6.18.

6.4 6.19.

6.5. 6.20.

6.6. 6.21.

6.7. 6.22.

6.8. 6.23.

6.9. 6.24.

6.10. 6.25.

6.11. 6.26.

6.12. 6.27.

6.13. 6.28.

6.14. 6.29.

6.15. 6.30.

7

Обчислити об’єм тіла, обмеженого зазначеними поверхнями

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

ІЗ – 13.2

1

Розставити границі інтегрування в потрійному інтегралі

, якщо область V обмежена зазначеними

поверхнями. Побудувати область інтегрування

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

2

Обчислити потрійний інтеграл від функції по області

2.1.

,

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

3

Обчислити потрійний інтеграл від функції по області

за допомогою циліндричної або сферичної систем координат

3.1.

;

3.2.

;

3.3.

; ;;

3.4.

; ;

3.5.

; ;

3.6.

; ;;

3.7.

; ;

3.8.

; ;;

3.9.

; ;;

3.10.

;

3.11.

; ;;

3.12.

; ;;

3.13.

; ;

3.14.

; ;;

3.15.

; ;;

3.16.

; ;

3.17.

; ;;;

3.18.

; ;;;

3.19.

; ;;

3.20.

; ;;;;

3.21.

; ;;

3.22.

; ;;

3.23.

; ;;

3.24.

; ;

3.25.

; ;;

3.26.

; ;;

3.27.

; ;;;

3.28.

; ;

3.29.

; ;;

3.30.

; ;

4

За допомогою потрійного інтеграла обчислити об’єм тіла,

обмеженого зазначеними поверхнями. Побудувати тіло

4.1. ,

4.2. ,,,

4.3. ,,

4.4. ,,,,

4.5. ,,

4.6. ,,,

4.7. ,,,

4.8. ,,,,

4.9. ,,,,

4.10. ,,,,

4.11. ,,

4.12. ,,,,

4.13 . ,,,,

4.14. ,,,

4.15. ,,

4.16 . ,,

4.17 . ,,

4.18 . ,,,

4.19. ,,,,

4.20. ,,

4.21. ,,

4.22. ,,,,

4.23. ,,

4.24. ,,,

4.25. ,,,

4.26. ,,,

4.27. ,,,,

4.28. ,,,,

4.29. ,,

4.30. ,,,

ІЗ – 13.3

1

Обчислити масу неоднорідної матеріальної пластини D,

обмеженої зазначеними лініями, якщо поверхнева щільність в

кожній її точці

1.1.

,

1.2.

, ,

1.3.

, ,,

1.4.

1.5.

, ,,

1.6.

1.7.

1.8.

, ,

1.9.

,,,

1.10.

,

1.11.

, ,

1.12.

, ,

1.13.

,

1.14.

, ,

1.15.

,

1.16.

,

1.17.

,

1.18.

, ,,

1.19.

, ,,

1.20.

, ,

1.21.

,

1.22.

, ,

1.23.

,

1.24.

,

1.25.

, ,,

1.26.

, ,

1.27.

,

1.28.

, ,

1.29.

, ,

1.30.

, ,

2

Обчислити статичний момент однорідної матеріальної пластини

D, обмеженої зазначеними лініями відносно поданої вісі

координат, використовуючи полярні координати

Вісь

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29

2.30.

3

Обчислити координати центра мас однорідного тіла , обмеженого

зазначеними поверхнями

3

Обчислити момент інерції однорідного тіла V відносно зазначеної

вісі координат, обмеженого поданими поверхнями. Щільність

тіла дорівнює 1

Вісь

Вісь

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ТЕМА 10.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

ТЕМА 11.

ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ . . .

15

ТЕМА 12.

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ . . .

32

ТЕМА 13.

КРАТНІ ІНТЕГРАЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Навчальне видання

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Частина 3

Укладачі: Печеніжський Юрій Євгенович

Станішевський Степан Олександрович

Данилевський Микола Прокопович

Кадець Михайло Йосипович

Відповідальний за випуск А.І. Колосов

Редактор М.З. Аляб’єв

План 2007, поз. 30 М

_____________________________________________________________

Підписано до друку 25.09. 2007 р. Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умов. друк. арк. 3,7 Обл.-вид. арк. 4,0

Тираж 300 прим. Зам. №

_____________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.