Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Облік в банках 2008.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
467.97 Кб
Скачать

Вправа 26. Комерційний банк здійснив інвестицію, купивши довгострокові акції у відкритих ат за номінальною вартістю:

прості акції ВАТ "Торжок" - на суму 15000 грн.;

привілейовані акції ВАТ" Будівельник" - на суму 24000 грн.

Наприкінці року ринкова вартість акції ВАТ "Торжок" склала 18000 грн., ВАТ"Будівельник" - 25000 грн. 31 грудня ВАТ звітували про чистий прибуток у сумі 8000 грн., з якого банк зараховує 25% як одноразове збільшення своїх вкладень на інвестиції.

Складіть бухгалтерські проводки.

Запитання для самоперевірки:

 1. Наведіть класифікацію кредитних операцій і зміст окремих їх видів.

 2. Які Ви знаєте форми позичкових рахунків?

 3. Як побудовані рахунки для обліку кредитних операцій в балансі?

 4. Розкрийте суть і методику обліку факторингових операцій.

 5. Розкрийте суть і методику обліку лізингових операцій.

6. Охарактеризуйте методику обліку операцій з нарахування відсотків за користування кредитами.

7. Охарактеризуйте зміст депозитної операції і види строкових депозитів.

8. Наведіть класифікацію рахунків для обліку строкових і ощадних депозитів.

9. Наведіть методику обліку внесення коштів на депозит та їх вилучення з депозиту.

10. Охарактеризуйте методику обліку операцій з нарахування відсотків за користування депозитними коштами.

11. Що відноситься до грошових коштів банку?

 1. Назвіть систему документів, на основі яких здійснюються приймання і видача грошей в касі банку.

13. У чому полягає синтетичний облік операцій з надходження та видачі готівки грошей

14. Перерахуйте види цінних паперів.

 1. Наведіть методику обліку придбання облігацій державної внутрішньої короткострокової позики.

 2. Наведіть методику обліку придбання акцій невласної емісії.

 3. Який порядок обліку продажу акцій невласної емісії за ціною, нижчою від придбання, з ціною, вищою від придбання.

 4. Охарактеризуйте відображення в обліку дивідендів з придбання облігацій

 5. Що відноситься до грошових коштів банку?

 6. Назвіть систему документів, на основі яких здійснюються приймання і видача грошей в касі банку.

Вправа 27.Визначити суму відсоткових платежів за терміновим депозитом у сумі 500 грн., який розміщений на строк з 21 жовтня до 10 листопада під відсоткову ставку 14% річних. Розрахунок суми відсоткових платежів (доходів) зробити за різними методами визначення кількості днів, що приймаються при нарахуванні відсотків.

ЗМ 4. Облік господарських операцій банку

Тема 1.Облік основних засобів, нематеріальних активів, знос

Економічний зміст основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів та господарських матеріалів щодо передачі їх вартості та витрати банків. Документальне забеспечення обліку. Облік надходження, зносу, вибуття , передачі в оренду та під заставу основних засобів і нематеріальних активів.

Тема 2. Облік господарських матеріалів, інвентаризації

матеріальних цінностей

Порядок відображення в обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання, безкоштовне одержання, оприбуткування надлишків господарських матеріалів. Об’єкт витрат. Відображення в обліку виявлених інвентаризацією нестач. Методика відображення в бухгалтерському обліку операції з реалізації господарських матеріалів.