Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lektsy_TBO.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
709.12 Кб
Скачать

Полігони твердих побутових відходів

Стратегія поводження з ТПВ в Україні передбачає переважне полігонне захоронення ТПВ або їх частки, що не мають комерційної цінності і не віднесені до «особливих видів відходів». Можливими шляхами утилізації цієї частки є: компостування або термічна обробка у разі доцільності для одержання тепла або електроенергії.

Полігони – це природоохоронні споруди, призначені для складування ТПВ і забезпечуючі захист від забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних і поверхневих вод, перешкоджаючі розповсюдженню патогенних мікроорганізмів за межі майданчика складування і забезпечуючі знезараження ТПВ біологічним способом. На полігонах можлива утилізація органічної складової ТПВ шляхом уловлювання біогазу.

Термін служби полігону повинен бути не менше 15–20 років. Розміщувати полігони необхідно з урахуванням вимог санітарних норм, з віддаленням від найближчої житлової забудови на відстань не менше 500 м. До полігону повинна бути підведена дорога з твердим покриттям. По всьому периметру майданчика, відведеного для полігону, повинна бути влаштована захисна лісосмуга завширшки не меньше 20 м. Рівень ґрунтових вод під днищем полігону повинен знаходитися на глибині більше 2 м. На майданчику полігону не повинні знаходитися виходи водних джерел. Категорично забороняється використовувати під полігони акваторії річок, озер, стариць і боліт. Загальний вид полігону представлений на рис. 5.1

104.0

Рис. 5.1. – Загальний вид полігону

( I- IY) - черги експлуатації полігона.

1 - під'їзна дорога; 2- в'їзд на полігон з пунктом радіометричного контролю; 3 - адміністративно- господарська зона; 4 - нагірний канал; 5 - огородження полігона; 6 - лісосмуга; 7 - кавальєри мінерального та родючого ґрунту; 8 - внутрішньогосподарська дорога

Захист від забруднення ґрунтів і ґрунтових вод здійснюється шляхом установки спеціального протифільтраційного екрану, укладеного по всьому днищу і бортам полігону, системи перехоплення, відведення і очищення фільтрату, а також системи наглядових свердловин для контролю якості ґрунтових вод.

Захист від забруднення ґрунтів і повітряного басейну здійснюється шляхом щоденного перекриття заповнених робочих карт полігону шарами ґрунту, організації системи збору, відведення і утилізації біогазу, устаткування робочих карт переносними сітками для перехоплення легких фракції (папір, плівки), рекультивації поверхні заповнених ділянок полігону.

Контрольні питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте існуючі схеми збору і видалення ТПВ;

 2. Назвіть систему збору відходів , прийняту в Україні;

 3. Наведіть основні типи сміттєзбірників;

 4. Поясніть принцип дії, конструкцію та призначення сміттєпроводу;

 5. Охарактеризуйте транспорт для збору та транспортування ТПВ

 6. Проаналізуйте існуючі системи збору відходів;

 7. Основні принципи сортування відходів;

 8. Закордонний досвід з організації роздільного збору сміття;

 9. Охарактеризуйте призначення полігонів, їх основні функції;

 10. Наведіть основні правила влаштування полігонів;

 11. Назвіть основні принципи захисту атмосфери, гідросфери та літосфери від шкідливого впливу полігонів;

 12. Інфраструктура полігону;

 13. Назвіть принципи стратегії скорочення обсягів утворення відходів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]