Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lektsy_TBO.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
709.12 Кб
Скачать

Список використаних джерел

 1. В.А.Батлук «Основи екології»: Підручник.-К.:Знання, 2007.

 2. Г.О.Білявський та ін. «Основи екології»:Підручник.-К.: Либідь, 2004.

 3. В.С.Джигирей «Екологія та охорона навколишнього природнього середовища»:Навч.посіб.-5-те вид. випр. і доп.-К.: Т-во «Знання», 2007.

 4. ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99). Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, викладення і пра­вила внесення змін. - На заміну ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93).

 5. Про відходи: закон України від 1998р № 36-37.

 6. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: закон України від, 1995р, № 12.

 7. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 2000р, № 27.

 8. Про державний контроль за використанням та охороною земель: закон України від 2003, № 39.

 9. Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами: Закон України від 2000р № 44.

 10. Про екологічну експертизу: закон України від 1995, № 8.

 11. Про охорону навколишнього природнього середовища: закон України від, 1991 р № 41;

 12. Про охорону земель: закон України «» ВВР, 2003, № 39.

 13. «Про металобрухт: закон України» ВВР, 1999, № 25.

 14. Про пестициди і агрохімікати: закон України «» ВВР, 1995, № 14.

 15. Про поводження з радіоактивними відходами: закон України «»ВВР,1995, № 27.

 16. Про ратифікацію Поправок до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар: закон України від, 1997, № 5.

 17. Про Державну програму поводження з радіоактивними відходами: постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 480.

 18. Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів: постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360

 19. Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів: постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1217

 20. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 30.

 21. Про основні напрями державної політики України в області охорони навколишнього природнього середовища,використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: постанова Верховної Ради від 1998р №38-39.

 22. Про Програму припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин: постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р. № 1274

ЗМІСТ

ВСТУП

3

ЗМ 1.1.Основні властивості і класифікація твердих побутових відходів

4

Тема 1.

Поняття відходів, класифікація відходів;

4

Тема 2.

Норми накопичення ТПВ. Джерела і причини утворення газоподібних, рідких і твердих відходів. Токсичність відходів.

11

Тема 3.

Законодавчі і нормативно-правові аспекти управління відходами. закон України “Про відходи ”. міжнародна торгівля відходами.

17

Тема 4.

Поняття, склад і структура вторинних ресурсів.

21

ЗМ 1.2. Методи підготовки і переробки твердих побутових відходів

26

Тема 5.

Збір, транспортування та захоронення твердих побутових відходів. Сортування твердих побутових відходів. полігони для захоронення ТПВ.

26

Тема 6.

Методи поводження з ТПВ, їх переробка та знешкодження.

34

Тема 7.

Похідні експлуатації полігонів (смітників) дренажні води, біогаз. Вплив функціонування полігонів на навколишнє середовище.

41

Тема 8.

Вилучення цінних компонентів ТПВ. Закордонний досвід поводження з відходами.

53

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

59

ДОДАТОК

62

Додаток

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]