Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГЗ абэлешов.doc
Скачиваний:
262
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
948.74 Кб
Скачать

3. Визначення часу початку аварiйно-вiдновлювальних робiт при ремонтi системи опалення будiвлi

Вихідні дані:

Параметр

Номер варіанта (кінцева цифра шифру залікової книжки)

№ 9

, º С

- 28;

- 18;

- 8º С

, м²

11

Тип опалювального приладу

Конвектор

Конструкція зовнішніх

стін

Трьохшарові панелі з ефективною теплоізоляцією

Систему опалення призначено для забезпечення необхiдної температури повітря в середині приміщень незалежно від температури зовнішнього повітря.

Для визначення часу початку аварiйно-вiдновлювальних робіт при ремонті системи опалення будiвлi zp (tн) необхідно зробити графік зниження температури повітря від оптимального значення до допустимого у представницькому примiщеннi будiвлi в результаті припинення подачі теплоносія. Як представницьке приймають куткове примiщення, розташоване на проміжному поверху.

Температуру повітря в примiщеннi tв(z) через z годин після припинення подачі теплоносія визначають за формулою

tb(z)=, (3.1)

де

- розрахункова температура повітря в примiщеннi до аварії (оптимальна), приймають 20оС;

tну

- умовна температура зовнішнього повітря з урахуванням додаткових побутових теплових надходжень в приміщеннях будiвлi, приймають за формулою (3.2);

А

- коефiцiєнт, приймають за формулою (3.3);

е

- число, е  2,718;

m

- темп охолоджування опалювального приладу, 1/год, приймають згідно з табл. 4.1.;

kt

- коефiцiєнт, який враховує особливості конвективно-променевого теплообміну в примiщеннi, приймають згідно з табл. 4.1.;

- показник теплостiйкостi примiщення, годин, приймають згідно з табл. 3.2.

tну = tн + qб.F/qп, (3.2)

де

tн

- розрахункова температура зовнішнього повітря, приймають згідно з варіантом завдання;

qб

- питома величина побутових теплових надходжень, приймають 21 Вт/м2;

F

- площа представницького приміщення, м2, приймають згідно з варіантом завдання;

qп

- питомі теплові втрати приміщення, Вт/оС, приймають згідно з табл. 3.2.

Коефiцiєнт А визначається за формулою

А = , (3.3)

Таблиця 3.1 - Величини m i kt

Тип опалювального приладу

m, 1/год

kt

Радіатор чавунний секційний

1,4

0,93

Конвектор, радіатор стальний панельний

24

0,93

Радіатор бетонний панельний

0,35

0,98

Таблиця 3.2 - Величини qп i

Конструкція зовнiшних стін

qп, Вт/оС

, год

Цегляні стіни товщиною в дві цеглини

48

65

Керамзитобетонні панелі

46

50

Трьохшаровi панелі з ефективною теплоiзоляцiєю

45

43

В даному випадку:

Тип опалювального приладу – конвектор.

Конструкція зовнішніх стін - трьохшарові панелі з ефективною теплоізоляцією

Тобто

m = 2,4 ( 1/год);

kt = 0,93;

 = 43 год.;

qб = 21 Вт/м2;

qп = 45 Вт/оС.

Коефiцiєнт А:

А = = -0,00097.

Умовна температура зовнішнього повітря з урахуванням додаткових побутових теплових надходжень в приміщеннях будівлі:

При tн = -28 оС

tну = -28 + 21×11/45 = -22,9 оС.

При tн = -18 оС

tну = -18 + 21×11/45 = -12,9 оС.

При tн = -8 оС

tну = -8 + 21×11/45 = -2,9 оС.

Для створення трьох графiкiв зміни температури повітря в примiщеннi tв(z) в результаті аварiї системи опалення розрахунок здійснюють через інтервал часу в дві години при трьох різних значеннях температури зовнішнього повітря (в даному випадку tн = -28, -18, -8 оС).

Температуру повітря в примiщеннi tв(z) через z годин після припинення подачі теплоносія визначаємо за формулою (3.1). Розрахунки робимо в Excel.

Результати розрахунків та графіки.

При tн = -28 оС

z

tb(z)

1

16,12

2

15,22

3

14,35

4

13,49

5

12,65

6

11,84

7

11,04

Рисунок 3.1 - Температура повітря в примiщеннi tв(z) через z годин після припинення подачі теплоносія (tн = -28 оС)

При tн = -18 оС

z

tb(z)

1

17,02

2

16,34

3

15,67

4

15,01

5

14,37

6

13,74

7

13,13

Рисунок 3.2 - Температура повітря в примiщеннi tв(z) через z годин після припинення подачі теплоносія (tн = -18 оС)

При tн = -8 оС

z

tb(z)

1

17,93

2

17,45

3

16,98

4

16,53

5

16,08

6

15,64

7

15,22

8

14,80

9

14,39

10

14,00

Рисунок 3.3 - Температура повітря в примiщеннi tв(z) через z годин після припинення подачі теплоносія (tн = -8 оС)

Величина zp (tн) - це час, за який температура повітря в примiщеннi при аварiї системи опалення зменшиться від оптимального значення = 20оС до допустимого tв(z) = 14 оС.

Усунення несправностей елементів системи опалення можна здійснити двома способами: а) заміною на запасний елемент; б) ремонтно-вiдновлювальними роботами на мiсцi. Той чи iнший спосіб усунення несправностей елемента обирають на основі заповнення табл. 3.3. Вибір полягає у порiвняннi раніше визначеної з графiкiв величини zp (tн) із сумою часу відновлення працеспроможностi елемента zp (яким-небудь з двох способів) i часу від моменту відмови елемента до початку робіт z0. Величина z0 залежить від оснащеності служби технічними засобами для виявлення відмови елемента, швидкості надходження iнформацiї про аварію й інших чинників органiзацiї праці. Величину z0 доцільно прийняти рівною одній годині. У цьому випадку повинна виконуватися умова:

zp + z0 < zp (tн), (3.4)

Якщо час відновлення працеспроможностi елемента системи опалення способом ремонту на мiсцi більше часу zp (tн), тоді приймають більш швидкий спосіб - заміну на запасний.

Таблиця 3.3 - Аналіз шляхів усунення несправності елементів системи опалення будiвлi

Елемент

Час відновлення працеспроможностi елемента zp, годин

z0 =1 годин

zp (tн)*, годин

Спосіб усунення несправностей

заміна на запасний

ремонт на мiсцi

-28оС

-18 оС

-8 оС

-28оС

-18 оС

-8 оС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Насос масою до 100 кг

4,5

>11

1

3,3

5,5

10

заміна на запасний

заміна на запасний

заміна на запасний

Насос масою до 200 кг

6

>14

1

3,3

5,5

10

заміна на запасний

заміна на запасний

заміна на запасний

Засувки діаметром 100-200 мм

2,5-6

> 6,5-14

1

3,3

5,5

10

заміна на запасний

заміна на запасний

заміна на запасний

Зворотній клапан діаметром 50-200 мм

1,9-5,3

> 6,5-14

1

3,3

5,5

10

заміна на запасний

заміна на запасний

заміна на запасний

Регулятор витрат РР-50 i РР -100

1,5 i 3

> 6,5-14

1

3,3

5,5

10

заміна на запасний

заміна на запасний

заміна на запасний

Водонагрівач діаметром 89-325 мм у блоці з кiлькiстю секцiй:

-2

6,6-11

-

1

3,3

5,5

10

заміна на запасний

заміна на запасний

заміна на запасний

- 4-5

14-24

-

1

3,3

5,5

10

заміна на запасний

заміна на запасний

заміна на запасний

Внутрiшньоквартальна теплова мережа діаметром

- 100 - 200 мм

-

5

1

3,3

5,5

10

ремонт на мiсцi

ремонт на мiсцi

ремонт на мiсцi

- 350 мм

-

9

1

3,3

5,5

10

ремонт на мiсцi

ремонт на мiсцi

ремонт на мiсцi

Опалювальний прилад:

- радіатор сталевий

4

-

1

3,3

5,5

10

заміна на запасний

заміна на запасний

заміна на запасний

- радіатор бетонний

-

7

1

3,3

5,5

10

ремонт на мiсцi

ремонт на мiсцi

ремонт на мiсцi

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.