Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МР,_АГД,_Костюк_В.О.,_печатн.,26.05.08-2.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
513.54 Кб
Скачать

Тема 9. Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємств міського господарства

Значення і джерела аналізу прибутку та рівня рентабельності. Аналітичні показники, що використовуються під час аналізу прибутку. Аналітична схема взаємозв’язку показників прибутку підприємства. Оцінка ступеня виконання плану та аналіз динаміки прибутку за ряд періодів.

Аналіз складу й структури прибутку. Порівняльний аналіз показників при- бутку. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну величини прибутку.

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (послуг). Аналітичні схеми і мультиплікативні моделі прибутку і основних чинників, що впливають на його зміну в розрізі окремих підприємств міського господарства. Методика розрахунку впливу окремих факторів на зміну прибутку в розрізі окремих підприємств міського господарства.

Маржинальний підхід до вивчення прибутку підприємств. Логічна схема і математична модель взаємозв’язку прибутку, маржинального доходу і факторів, що впливають на їх зміну.

Порівняльний аналіз динаміки співвідношень фінансових показників під- приємства: доходів, витрат і прибутку. Аналітичне дослідження співвідношень індексів чисельності працівників, основних фондів, обсягу продукції (послуг) і прибутку підприємства.

Аналіз рівня рентабельності. Показники – індикатори, які використовуються для аналізу рентабельності виробництва, капіталу, активів, продукції, інвестиційних проектів та ін.

Фактори, що впливають на зміну рівня рентабельності виробництва. Розробка факторних моделей для аналізу рентабельності виробництва. Принципові схеми взаємозв’язку факторних і аналізованих показників рентабельності. Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну рівня рентабельності виробництва. Побудова графіка рентабельності (беззбитковості) роботи підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства.

1.2. Тематичний план (розподіл часу за темами, формами і видами навчальної роботи)

Зміст навчальної дисципліни

(теми, підтеми)

Обсяг у годинах

Денне навчання

Заочне навчання

Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

Тема 1 Суть, предмет, зміст і завдання еконо- мічного аналізу підприємств міського гос- подарства

2

-

-

5

1

-

-

5

Тема 2. Метод і основні прийоми економіч- ного аналізу

4

6

-

10

2

1

-

15

Тема 3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу

2

2

-

5

1

-

-

5

Тема 4. Аналіз виконання виробничої про- грами підприємств міського господарства

4

4

-

10

1

1

-

10

Тема 5. Аналіз ефективності використання основних фондів комунальних підприємств

2

2

-

5

1

1

-

9

Тема 6. Аналіз ефективності використання праці

2

2

-

5

1

1

-

10

Тема 7. Аналіз собівартості продукції (послуг)

2

2

-

4

1

-

-

9

Тема 8. Аналіз доходів підприємств міського господарства

2

2

-

4

1

1

-

9

Тема 9. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств міського гос- подарства.

4

4

-

12

1

1

-

20

Разом

24

24

-

60

10

6

-

92

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.