Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ к пр ОТП .doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

Акт виміру довжини маршруту

Комісія в складі: голови_____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________________________________________

членів __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________________________________________

„ ” 200__р. зробила вимір між зупиночних відстаней і загальної довжини маршруту ______________________________________________

Шляхом контрольного виміру на автомобілі марки ____________________________

Державний №__________________ шляховий лист №__________________________

Водій___________________________________________________________________

стандартної, а також шляхом звірення з паспортом дороги комісія встановила: загальна довжинf маршруту, відповідно до показання лічильника спідометру, склала ______ км, а від кінцевого пункту маршруту до автотранспортного підприємства ______ км.

Відстань між проміжними зупинками склали:

У прямому напрямку

Найменування зупиноч-них пунктів

У зворотному напрямку

Показан-ня спідо-метра

Відстань між зупиноч-ними пунктами

Відстань від почат-кового пункту

Показан-ня спідо-метра

Відстань між зупиноч-ними пунктами

Відстань від почат-кового пункту

Примітка: місця встановлених знаків на автобусних зупинках.

З ДАІ УЗГОДЖЕНО

Голова комісії ( )

Члени комісії ( )

( )

Практичне завдання 9

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ

Мета роботи - надбати практичні навички обробки результатів таблично-опитувальним методом.

Вихідні дані представлені у таблицях обстеження. Час початку 4-х рейсів відповідно дорівнює: 6 г. 52 хв., 7 г. 08 хв., 7 г. 24 хв., 7 г. 32 хв. Експлуатаційні параметри та характеристики приймається з паспорту.

Порядок виконання роботи

  1. Провести зведення рейсової інформації у таблицю кореспонденції.

  2. Визначити пасажирообмін зупинок. Побудувати епюру годинного пасажиропотоку по протяжності маршруту.

  3. Визначити обсяг перевезень, пасажирооберт, середню відстань поїздки пасажира та коефіцієнт змінності пасажирів.

  4. Визначити коефіцієнти нерівномірності пасажиропотоків за про­тяжністю маршруту та за напрямками перевезень.

  5. Зробити висновки по роботі.

Вказівки до виконання завдання

1. Визначити зупинки, на яких пасажири ввійшли у салон автобуса у годину "пік" (700 - 800). Визначення пунктів проводимо шляхом аналізу часу прибуття tприб в і-му пункті за формулою

, год.,

де tвідп - час відправлення автобуса, год.;

li, - відстань до і-ої зупинки (згідно акту заміру маршруту), км;

Vе - експлуатаційна швидкість руху (згідно розрахунків з другого завдання), км/год.

Відібрану інформацію зводять у годину - таблицю кореспонденцій.

2. Пасажирообмін зупинок визначаємо по входу та виходу, складаючи відповідні стовпця та строки годинної матриці кореспонденцій. Епюру пасажиропотоків будуємо в одному напрямку - по кореспонденціям, в другому - без виділення кореспонденцій за залежністю

де Пі-(і-1) - пасажиропотік на попередньому перегоні, пас;

Пі-(і+1) - пасажиропотік на наступному перегоні, пас;

Кві, Ксі - відповідно кількість пасажирів, які увійшли і вийшли на і-ої зупинки, пас.

  1. Обсяг перевезень Q' визначити за кількістю пасажирів, що увійшли (вийшли)

де Qij - обсяг кореспонденцій між і-ою і j-ою зупинкою, пас;

Р - кількість кореспонденцій.

Обсяг транспортної роботи на маршруті за годину

або

де lij - відстань між пунктами і та j кореспонденції Qi-j, км;

lі-(і+1) - відстань перегону, км;

п - кількість перегонів маршруту, км.

Середня відстань поїздки пасажира ln визначити як за напрямком, так і за годину за формулою

, км.

Коефіцієнт змінності пасажирів kзм визначити з залежності

  1. Коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків за напрямком визначаємо за формулою

де Ппр, Пзвор - відповідно пасажиропотік у прямому та зворотному напрямку, пас.

Коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків по протяжності маршруту

де Пmax - максимальний пасажиропотік на одному з перегонів, пас;

Пср - середньоарифметичне значення пасажиропотоку на маршруті, пас.

Середнє значення коефіцієнта нерівномірності маршруту

5. У висновках визначити особливості пасажиропотоків, дати аналіз об ефективності роботи автобусів, дати рекомендації по удосконаленню перевезень в час, який аналізується.