Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KP.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.85 Mб
Скачать

3 Організація функціонування транспортно-складської

ПІДСИСТЕМИ

3.1 Особливості каналів розподілу товарів

В межах курсової роботи необхідно порівняти роботу транспорту в логістичній системі для двох варіантів: при функціонуванні системи без розподільчого центру і з розподільчим центром (рис.3.1). Використання розподіль­чого центру призводе до появи каналу розподілу другого рівня (рис.3.2) і змінює характеристики роботи транспорту на каналі розподілу першого рівня.

Рисунок 3.1 – Особливості роботи транспорту в логістичній системі.

Рисунок 3.2 – Канали розподілу товарів: а) першого рівня б) першого і другого рівня

В роботі наведені схеми каналів розподілу - при використанні розподі­льчого центру і без використання розподільчого центру. Схеми виглядають таким чином: від пунктів відправлення вантажу проставляються стрілки до пунктів споживання вантажів. На схемах відображаються лише учасники логістичної системи (проміжні транспортні вузли наносити не потрібно). Схеми наведені на рис. 3.3, 3.4.

Умовні позначення:● - магазин; – постачальник; → товаропотік

Рисунок 3.3 – Схема каналів розподілу без використання розподільчого центру

3.2 Визначення варіанту роботи транспортно-складської підсистеми

Використання розподільчого центру дозволяє змінювати не лише напрямок руху товарів від постачальників до споживачів і зменшувати транспортні витрати, але й змінювати витрати на складування товарів.

В роботі пропонується визначити найбільш раціональний варіант роботи транспорту і складських підсистем на ділянці другого каналу розподілу товарів – „постачальник – розподільчий центр". Для кожного варіанту роботи транспорту і складських підсистем проводяться розрахунки витрат за наступною формулою:

, (3.1)

де – відповідно витрати на збереження товарів у постачальників

товарів і оптового торговця (розподільчий центр), грн;

С3 – витрати на виконання замовлення, грн;

Стр – витрати на транспортування товарів від постачальників товарів

до розподільчого центру, грн.

Умовні позначення:● - магазин; - постачальник; ○ - розподільчий центр; → товаропотік

Рисунок 3.4 – Схема каналів розподілу з використанням розподільчого центру

Витрати на збереження товарів у постачальників товарів і оптового то­рговця визначаються за наступними формулами:

, (3.2)

, (3.3)

де – обсяг зберігання товарів за період, що розглядається відповідно у

постачальників товарів і оптового торговця, т;

– час зберігання однієї тони товарів за період, що розглядається

відповідно у постачальників товарів і оптового торговця, доб;

– вартість збереження однієї тони товару протягом однієї доби

відповідно у постачальників товарів і оптового торговця,

грн/тдоб.

Витрати на виконання замовлення визначаються по наступній формулі:

, (3.4)

де К – вартість виконання одного замовлення, грн;(К=37)

т – кількість замовлень за період, що розглядається, од.

Витрати на транспортування товарів визначаються по наступній формулі:

, (3.5)

де Стрі – витрати на транспортування товарів від i – го постачальника

товару, грн. Визначається за формулою:

, (3.6)

де q – вантажопідйомність транспортного засобу, т;

Цт – вартість 1л палива, грн. Задається за вихідними даними;

tобі – час оберту на маршруті по обслуговуванню i - го маршруту, год.;

п – кількість обертів на маршруті перевезення, од. Визначається по

формулі:

, (3.7)

де п – кількість обертів на маршруті по обслуговуванню постачальни­ка товарів при j - му замовленню, од. Визначається за формулою:

, (3.8)

де Qj – обсяг замовлення товарів розподільчим центром при j-му замовленню,

т. Визначається на основі даних про обсяги замовлень товарів в

коробках.

Час оберту на маршруті визначається за формулою:

, (3.9)

де li – відстань між i -м постачальником товару і розподільчим центром,

км. Визначається згідно матриці найкоротших відстаней;

Vt – технічна швидкість, км/год. Задається за вихідними даними;

t1н-р – час навантаження-розвантаження 1 тонни вантажу, хв. Задається за

вихідними даними.

З розглянутих варіантів роботи транспорту і складських підсистем обирається той, який має найменші витрати.

До варіантів включаються схеми з кількістю замовлень 5, 4, 3, 2, 1. Вантажопідйомність транспортних засобів приймається: 5т, 10т, 15т, 20т.

Результати розрахунку зводяться до таблиць (табл. 3.1-3.3).

Таблиця 3.1 – Потреба у товарах

Тип товару

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Всього

Товар 1

7,35

5,93

5,58

7,66

6,61

33,13

Товар 2

6,2

6,72

6,6

8,83

6,53

34,88

Товар 3

6,57

6,55

6,24

7,05

7,23

33,64

Таблиця 3.2 – Характеристики зберігання товарів у учасників логістичної системи

Учасник системи

Кількість поставок

Термін зберігання товарів на складах учасників по дням тижня (,тсут)

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

Всього

Постачальник 1

5

25,78

19,85

14,27

6,61

-

66,51

4

24,85

16,57

8,28

-

-

49,70

3

22,09

11,04

-

-

-

33,13

2

16,57

-

-

-

-

16,57

1

-

-

-

-

-

-

Постачальник 2

5

28,68

21,96

15,36

6,53

-

72,53

4

26,16

17,44

8,72

-

-

52,32

3

23,25

11,63

-

-

-

34,88

2

17,44

-

-

-

-

17,44

1

-

-

-

-

-

-

Постачальник 3

5

27,07

20,52

14,28

7,23

-

69,1

4

25,23

16,82

8,41

-

-

50,46

3

22,43

11,21

-

-

-

33,64

2

16,82

-

-

-

-

16,82

1

-

-

-

-

-

-

Розподільчий центр

5

20,12

19,2

18,42

23,54

20,37

101,65

4

25,41

30,71

36,92

43,91

20,37

157,32

3

33,88

47,65

62,33

43,91

20,37

208,14

2

50,83

81,53

62,33

43,91

20,37

258,97

1

101,65

81,53

62,33

43,91

20,37

309,79

Таблиця 3.3 – Результати розрахунку витрат на ділянці «постачальник товарів – розподільчий центр»

Вантажопід-йом-ність транс-порт-ного засо

бу, т

Кількість поставок за тижден

Витрати на транспортування і збереження товарів

Постачальник товарів 1

Постачальник товарів 2

Постачальник товарів 3

збереження на РЦ

Всього

транспортування

Збере-ження

Замовлення

транспортування

Збере-ження

замовлення

транспортування

Збере-ження

замовлення

5

5

450,59

1529,73

205

389,06

1668,19

205

573,04

1589,3

205

1728,05

8542,96

4

400,52

1142,99

164

311,25

1203,36

164

458,43

1160,58

164

2674,36

7843,49

3

300,39

761,99

123

233,44

802,24

123

343,82

773,72

123

3538,38

7122,99

2

300,39

380,995

82

233,44

401,12

82

343,82

386,86

82

4402,41

6695,04

1

300,39

0

41

233,44

0

41

343,82

0

41

5266,43

6267,09

10

5

363,43

1529,73

205

307,63

1668,19

205

399,62

1589,3

205

1728,05

8200,95

4

290,74

1142,99

164

246,11

1203,36

164

319,70

1160,58

164

2674,36

7529,82

3

218,06

761,99

123

184,58

802,24

123

239,77

773,72

123

3538,38

6887,74

2

290,74

380,995

82

246,11

401,12

82

319,70

386,86

82

4402,41

6673,92

1

218,06

0

41

184,58

0

41

239,77

0

41

5266,43

6031,84

15

5

476,53

1529,73

205

420,73

1668,19

205

512,72

1589,3

205

1728,05

8540,25

4

381,22

1142,99

164

336,59

1203,36

164

410,18

1160,58

164

2674,36

7801,26

3

285,92

761,99

123

252,44

802,24

123

307,63

773,72

123

3538,38

7091,32

2

190,61

380,995

82

168,29

401,12

82

205,09

386,86

82

4402,41

6381,37

1

190,61

0

41

168,29

0

41

205,09

0

41

5266,43

5953,42

20

5

589,63

1529,73

205

533,83

1668,19

205

625,82

1589,3

205

1728,05

8879,55

4

471,70

1142,99

164

427,07

1203,36

164

500,66

1160,58

164

2674,36

8072,70

3

353,78

761,99

123

320,30

802,24

123

375,49

773,72

123

3538,38

7294,90

2

235,85

380,995

82

213,53

401,12

82

250,33

386,86

82

4402,41

6517,09

1

235,85

0

41

213,53

0

41

250,33

0

41

5266,43

6089,14

Графік зберігання товарів у постачальників та на розподільчому центрі представлено на рис. 3.5. Графіки зберігання товарів у учасників логістичної системи для кількості поставок – 4, 3,2 і 1 наведені у додатку Е.

На основі даних табл. 3.3 визначити сумарні витрати на транспортування (за формулою 3.5). Результати звести до таблиці (табл.3.4).

Таблиця 3.4 – Витрати на транспортування

Вантажопідйомність, т

Витрати на транспортування при кількості поставок за тиждень

1

2

3

4

5

5

877,66

877,66

877,66

1170,21

1412,69

10

642,41

856,54

642,41

856,54

1070,68

15

563,99

563,99

845,99

1127,98

1409,98

20

699,71

699,71

1049,57

1399,42

1749,28

По даним табл. 3.3 будуємо графік залежності загальних витрат (на транспортування, збереження товарів, замовлення) від кількості поставок (рис. 3.6). На основі даних цього графіку обираємо вантажність автомобіля.

По даним табл. 3.4 будуємо графік залежності транспортних витрат від кількості поставок. Для обраної вантажності автомобіля на графіку проставляємо значення витрат (рис. 3.7).

а)

б)

Рисунок 3.5 – Графік зберігання товарів у постачальника (а) та на роз­подільчому центрі(б)

Рисунок 3.6 – Графік залежності загальних витрат (на транспортування, зберігання товарів, замовлення) від кількості поставок

Рисунок 3.7 – Графік залежності витрат на транспортування від кількості поставок

ВИСНОВКИ

Ця курсова робота дозволила освоїти методику організації роботи логістичної системи на стадії розподілу товарів. Також придбати практичні навички з розташуванням розподільчого центру. В ходи чого були розраховані координаті остаточного розподільчого центру (X-25,Y-12), після чого з’ясувалося, що через розподільчий центр обслуговується 28 із 30 магазинів, а інші 2 напряму від постачальників. Навчилась обирати транспортного перевізника, що є найбільш розповсюдженою задачею в логістичній системі. Після проведення всіх необхідних розрахунків складалися графіки, за допомогою яких був обраний перший перевізник. Потім я освоїла організацію функціонування транспортно-складської підсистеми, де було розглянуто і порівняно два варіанти роботи логістичної системи:

- при функціонуванні системи без розподільчого центру

- при функціонуванні системи з розподільчим центром

Де поданим табл. 3.3 було побудовано графік залежності загальних витрат (на транспортування, збереження товарів, замовлення) від кількості поставок (рис. 3.6). На основі даних цього графіку був обраний автомобіль вантажопідйомністю 1,5т.

З’ясувалося, що використання розподільчого центру дозволяє змінювати не лише напрямок руху товарів від постачальників до споживачів, але і зменшувати транспортні витрати й змінювати витрати на складування товарів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В. Н. Маркетинг и логистика фирмы. - М.: «Издательство ПРИОР», 2000. - 128 с.

2. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. – 2-ге вид. – Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 472с.

3. Маркетинговые исследования. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Киев: Наукова думка, 1995. – 145с.

4. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 231 с

5. Майкл Р.Линдерс, Харольд Е.Фирон. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер с англ. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2002. – 768с.

6. Чеботаев А. А. Логистика. Логистические технологии: Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2002. — 172 с.

7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений – 4-е изд. – М.:Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2001. – 396с.

8. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А.Аникина. – 3-е изд., перераб.и доп. – М,:ИНФРА-М, 2003. – 368с. – (Серия «Высшее образование).

9. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2001. – 608с.

10. Лукинский В.С. и др. Логистика автомобильного транспорта. Учеб. Пособие. – М.:Финансы и статистика, 2004. – 368с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]