Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка микро ЭП, ОА изд..doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Тема 5.1. Загальна рівновага та економіка добробуту

Зміст теоретичної частини заняття

 1. Аналіз загальної рівноваги. Система рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Закон Вальраса.

 2. Загальна рівновага за Парето.

 3. Обмін та розподіл ресурсів. Парето-оптимальний розподіл.

 4. Діаграма Еджуорта (Еджворта).

 5. Теорія загальної рівноваги й політика в галузі економіки добробуту.

Запитання для обговорення

 1. Сутність загальної рівноваги.

 2. Яка система рівнянь описує загальну рівновагу за Вальрасом? Поясніть закон Вальраса.

 3. У чому полягає загальна рівновага за Парето?

 4. У чому полягає ефект зворотного зв’язку?

 5. Поясніть Парето-оптимальний розподіл ресурсів.

 6. Побудуйте та поясніть діаграму Еджуорта.

 7. Оптимум та квазіоптимум ринкової системи.

 8. Визначити критерії оцінки добробуту.

Практична частина заняття

Задача 1. Обмежена кількість ресурсів (капіталу – 50 одиниць, праці – 100 одиниць) розподіляється між виробництвом товарів А і В. Залежність випуску продуктів А від обсягу використання праці і капіталу задається виробничою функцією QA=K0,5L0.5, залежність випуску продукції B — QB=K0.2L0.8. Побудуйте криву виробничих контрактів.

Задача 2. Олена має 8 стаканів молока і 2 булочки. Андрій має 2 стакани молока і 4 булочки. За таких умов гранична норма заміни молока на булочки у Олени становить 3, а в Андрія – 1. Накресліть діаграму Еджворта і покажіть, чи є такий розподіл ефективним.

Задача 3. Крива виробничих потужностей описується рівнянням Х2+Y2=450. Функція корисності суспільства U(X,Y)=X х Y. Визначте оптимальний обсяг виробництва товарів. Чи може комбінація товарів X і Y, з точки зору суспільства бути технічно ефективною, але неефективною економічно?

Тема 5.2. Інституціональні аспекти ринкового господарювання

Зміст теоретичної частини заняття

1. Сутність і форми прояву зовнішніх ефектів.

2. Методи корекції зовнішніх ефектів.

Запитання для обговорення

1. Зовнішні ефекти: негативні й позитивні.

2. Адміністративне регулювання зовнішніх ефектів.

3. Податкове регулювання зовнішніх ефектів.

4. Аналоги ринкових механізмів.

5. Приватне вирішення проблеми зовнішніх ефектів.

6. „Трагедія общин”.

7. Суспільні блага і ефективність.

8. Оптимізація суспільного вибору. Економічна оцінка суспільних проектів.

Практична частина заняття

Задача 1. На околиці мешкають дві родини. Попит першої родини на освітлення околиці QD1 = 10 – р , а попит другої – QD2 = 10 – 2р. Граничні витрати на виробництво електроенергії становлять 5 грошових одиниць.

Визначити:

1. Функцію попиту на освітлення околиці.

2. Суспільно оптимальний обсяг освітлення околиці.

ІІ. Типові задачі та їх розв’язання

ЗМ 1. Теорія поведінки споживача

Задача 1

Визначити ціни товарів А і В, скласти рівняння бюджетної лінії, якщо величина доходу I=100 гр. од., а бюджетна лінія виглядає в такий спосіб:

A

10

В

40

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.