Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
179.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
900.61 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки

до лабораторних робіт з дисципліни

"Метали і зварювання в будівництві"

(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання

спеціальності 7.092.103 "Міське будівництво і господарство")

Харків - ХНАМГ – 2004

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Метали і зварювання в будівництві" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092.103 "Міське будівництво і господарство").

Укл.: Бабічева О.Ф., Рябов А.В. - Харків: ХНАМГ, 2004. - 43 с.

Укладачі: О.Ф. Бабічева,

А.В. Рябов

Рецензент: А.Г. Клемешев, доцент кафедри міського електричного, транспорту, к.т.н.

Рекомендовано кафедрою МЕТ, протокол № 7 від 25.12.2003 р.

ЗМІСТ

Стор.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Дослідження макроструктури металів…..

4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 Дослідження мікроструктури сталі й чавуну………………………………………………………………………………..

7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Дослідження впливу пластичної деформації і рекристалізації на механічні властивості металів…………………..

12

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Вивчення обладнання для газового зварювання і різання металів…………………………………………………….

17

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Вивчення обладнання для дугового зварювання………………………………………………………………………..

23

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Дослідження мікроструктури звареного шва……………………………………………………………………………..

28

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 Дослідження механічних властивостей звареного шва…………………………………………………………………

31

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 Контроль якості зварених швів………….

35

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 Контроль міцності зварених з'єднань……

39

ВСТУП

Методичні вказівки написані до програми курсу „Метали і зварювання в будівництві” для студентів машинобудівельних та будівельних спеціальностей.

Мета курсу – дати студентам знання об основних технологічних методах формоутворення деталей, ознайомить їх із можливостями сучасного машинобудування, а також з перспективами розвитку та удосконалення технологічних методів обробки.

Кожна лабораторна робота містить мету, методи та засоби поставленої мети, методичні вказівки та порядок проведення роботи, а також опис використовуємого обладнання та приладів. Це дозволяє студентам при мінімальних витратах часу самостійно підготувати та виконати лабораторну роботу.

Всі розрахунки, графіки, ескізи та отримані експериментальні дані студенти зобов’язані оформити у вигляді протоколу в журналі лабораторних робіт та подати викладачу звіт.

Перед виконуванням роботи студенти зобов’язані вивчити теоретичний матеріал , що вказаний в методичних вказівках.

Лабораторна робота № 1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]