Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
навчальний посібник мова КупріковаГ.В. .rtf
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

6. Установіть відповідність між терміном та дефініцією.

Термін

1 категорія числа

2 категорія відмінка

3 категорія особи

4 категорія роду

Дефініція

А граматична категорія дієслова, якою передається взаємовідношення суб’єкта й об’єкта в процесі виконання дії

Б граматична категорія іменних частин мови, яка виражає їхні синтаксичні зв’язки та семантико-синтаксичні відношення до інших слів у реченні

В несловозмінна граматична категорія, що є однією з морфологічних ознак іменника; полягає у поділі іменників на класи

Г лексико-граматична категорія особових займенників, яка виражається окремими словами

Д граматична категорія, властива іменникові, прикметникові, дієслову, яка виражає інформацію про кількість предметів

7. Установіть відповідність між відміною та іменниками, що належать до неї.

Відміна

1 перша відміна

2 друга відміна

3 третя відміна

4 четверта відміна

Іменники

А належать іменники чоловічого роду без закінчення (з основою на приголосний), а також із закінченням в називному відмінку однини; іменники середнього роду із закінченнями -о, -я ,-е в називному відмінку однини (крім тих, у яких при відмінюванні з'являються суфікси -ат-, -ят-, -ен-)

Б належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням, а також іменник мати.

В належать іменники середнього роду, що в називному відмінку однини мають закінчення -а (-я),а при відмінюванні з'являються суфікси -ат-, -ят-, -ен-

Г до цієї відміни належать іменники, що мають форму лише множини, а також субстантивовані іменники

Д до цієї відміни належать іменники жіночого, чоловічого й спільного роду, що в називному відмінку однини мають закінчення -а, -я

8. Установіть відповідність між виділеним словом у реченні та його частиномовною належністю

Слово, виділене в реченні

1 Мені наче сниться: хтось хитає мене у колисці, а місяць сміється наді мною тихесенько.

2 На сонячному пагорбі, неподалік уже давним-давно запустілого старовинного маєтку, стоїть школа, мурована з червоної вогнетривкої цегли.

3 Є ланцюги, що їх не можна рвать, немов у тілі вен або артерій.

4 Фрукти й овочі сьогодні містять менше вітамінів і мінералів, ніж містили п’ятдесят років тому.

Частина мови

А займенник

Б частка

В сполучник

Г прислівник

Д прийменник

9. До якої групи за лексичним значенням належать наведені іменники?

Значення

1 назви опредмеченої дії

2 назви опредмеченої ознаки

3 назви осіб

4 назви речей

Іменники

А екран, ліжко

Б доброта, синява

В ремонт, стрілянина

Г жук, ведмідь

Д лікар, бабуся

10. Установіть відповідність між іменником та його родовою належністю

Іменник

1 пальто

2 памперо

3 ладо

4 салямі

Рід

А чоловічий, жіночий, середній

Б середній

В чоловічий

Г жіночий

Д не має категорії роду, тому що вживається тільки в множині

Тести, відповіді на які передбачають тільки два варіанти – «так» чи «ні»

1. Іменники в українській мові поділяються на відміни за ознакою належності до істот чи неістот.

2. Іменники в сполученні із дробовими числівниками вживаються в називному відмінку множини.

3. Морфологічне засвоєння іншомовних слів полягає зокрема в написанні їх літерами української абетки.

4. Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як кількісні числівники.

5. В українській мові до жодної з відмін не входять іменники жіночого роду з нульовим закінченням у називному відмінку однини, множинні іменники.

6. Атрибутивні займенники змінюються за відмінками, родами і числами.

7. Ступені порівняння утворюються від якісних прикметників.

8. Іменники в сполученні з числівниками два, три, чотири вживаються в називному відмінку множини.

9. Категорії роду не мають іменники, що вживаються тільки в множині.

10. Більшість числівників змінюється за відмінками.