Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
навчальний посібник мова КупріковаГ.В. .rtf
Скачиваний:
24
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Тести на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між терміном та його дефініцією

Термін

1 лексикологія

2 синтаксис

3 морфологія

4 словотвір

Дефініція

А розділ граматики, що вивчає словосполучення та речення, їх будову, типи й об’єднання в надфразні одиниці, роль і значення частин мови та граматичних форм у реченні в синхронному й діахронному (історичному) аспектах;

Б розділ мовознавства, що вивчає поділ слова на морфеми, вичленування морфів у слові, аломорфію морфеми, межі аломорфії, перетворення на морфеми, швах, спрощення, перерозклад у морфемі, ідентифікацію морфем;

В розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови;

Г розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення;

Д розділ граматики, що вивчає внутрішню граматичну будову слова і граматичні класи слів.

2. Установіть відповідність між відміною та словом.

Відміна

1 І відміна

2 ІІ відміна

3 ІІІ відміна

4 ІV відміна

Слово

А ступінь

Б папороть

В рілля

Г таксі

Д ім’я

3. Установіть відповідність між терміном та дефініцією.

Термін

1 прикметник

2 частка

3 вигук

4 прийменник

Дефініція

А незмінювана особлива частина мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх

Б службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами в реченні

В самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка

Г це службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення

Д службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткових відтінків або служить для творення деяких граматичних форм і нових слів

4. Установіть відповідність між терміном та дефініцією.

Термін

1 субстантивація

2 нумералізація

3 ад’єктивація

4 прономіналізація

Дефініція

А вид конверсії (різновиду транспозиції), що полягає у переході слів з іншої частини мови у прикметник

Б вид конверсії, що полягає у переході окремих прислівників та іменників у числівник

В вид конверсії, що полягає в переході слів з інших іменних частин мови до класу займенників

Г перехід інших частин мови в частку, тобто набуття функцій та категоріального значення частки (додаткова семантика).

Д вид конверсії, що полягає в переході слів (словоформ) з інших частин мови до класу іменників

5. Установіть відповідність між терміном та дефініцією.

Термін

1 присвійні прикметники

2 морфологічна категорія

3 ступені порівняння

4 словозміна

Дефініція

А словозмінна категорія прикметників і прислівників, у якій виявляється здатність вияву ознаки шляхом співвідносної характеристики

Б лексико-граматична категорія якісних прикметників і якісно-означальних прислівників, яка означає інтенсивність вияву ознаки в предметі без порівняння її з такою ж ознакою в іншому предметі

В лексико-граматичний розряд прикметників, які передають ознаку предмета як належну живій істоті – людині або рідше – тварині

Г творення всіх можливих граматичних форм слова, що виражають його відношення до інших слів у словосполученні й реченні, але при цьому не змінюють його лексичного занчення

Д узагальнена характеристика певного розряду слів, яка проявляється в системі протиставлених один одному рядів граматичних форм з однорідним граматичним значенням