Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / Тематичний план сем_нарських занять для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
104.96 Кб
Скачать

Питання для самостійної роботи.

1. Становлення державної політики в галузі охорони здоров’я і медицини:

 • Античний період;

 • Середні віки;

 • Формування державної медицини на території України.

2. Типи організації та ознаки державної політики в галузі охорони здоров’я (ДПОЗ).

Загальні висновки по темі: необхідність розробки та проведення цільової, комплексної державної політики в галузі охорони здоров’я, сутність та принципи формування ДПОЗ в Україні.

Тема 1. Історія становлення політичної думки

та політичної науки.

План лекції.

 1. Політологія як наука, її предмет методи дослідження. (10 хв.)

 2. Світова політична думка від античності до Нового часу. (50 хв.)

 3. Становлення політичної думки в Україні.

Короткий комплекс лекції.

І. 1.1. Політика в житті людини її сутність.

1.2. Що вивчає політологія: на основі аналізу політичного явища та процесів політичної системи та закономірності, її формування і розвиток.

1.3. Методи дослідження: а) діалектичний, системний; б) історичний порівняльний, емпіріко–соціологічний, біхевіоральний та ін.

1.4. Функції політології: пізнавальна–світоглядна, методологічна, виховна.

ІІ. 2.1.Виникнення політичної діяльності як засобу організації життя суспільства і захисту і примноження власності: особистої, суспільної.

2.2. Ідея рівності Птаххетена і його структура суспільства у державі.

2.3. Китайські концепції: конфуціанство та легізм.

2.4.Аналіз форм правління державою, поділ їх на “правильні” і “неправильні” та закономірність переродження “прав” → “неправ” → “прав”

ідея Платона

ідея Арістотеля

ідея Ціцерона

  1. Середньовічна проблема верховенства церковної і світської влади.

  2. Погляди Н. Макіавеллі.

4.1 Утвердження капіталізму, реалізація ідеї свободи людини і виникнення ідеї демократизації суспільства:

 • консерватори Т. Гоббс, В.Г.Ф. Гегель;

 • ліберали Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, І.Кант

 • радикали соц-утопісти Ж.Ж.Руссо, К.Маркс.

ІІІ 3.1 Початок відродження політичної думки в Україні та виникнення Кирило-Мефодіївського братства. Політичні ідеї Костомарова.

3.2. Поглиблення політичних досліджень В. Антоновича.

3.3.Від народництва до ґрунтовних політичних концепцій –М.Драгоманов.

3.4. Проблема державності у політичних дослідженнях новонародників (М.Грушевський), консерваторів (В.Липинський), та націонал–державників (О, Ейхельман).

Тема 2. Політична система суспільства. Влада і політичний режим. План лекції.

 1. Політична система суспільства, її структура та функції.

 2. Політична влада, її типологія та шляхи досягнення.

 3. Політичні режими. Демократія і авторитаризм.

Короткий конспект лекції.

 1. Політична система суспільства, її структура та функції.

  1. Сутність та роль політичної системи в житті суспільства.

  2. Структура політичної системи: політичні інститути, політико-правові норми, інфраструктура, культура і ідеологія.

  3. Найважливіші функції політичної системи.

 2. Політична влада, її типологія та шляхи досягнення.

  1. Політична влада і її складові елементи. Типи політичної влади.

  2. Особливості політичної влади та сутнісні риси.

  3. Державна влада та властиві їй риси: публічний характер, монополія на примус та насильство, територіальність, монополія на юридичне закріплення, обов’язковість владних розпоряджень.

  4. Шляхи досягнення політичної влади: традиційний, демократичний, насильницький. Види насильницького захоплення влади: революція, контрреволюція, мілітаристський шлях, перевороти: державний, двірцевий, путч, військова змова.

 3. Політичні режими. Демократія і авторитаризм.

  1. Чинники політичного режиму за Ж.-Л. Кермонном: легітимність влади, структура політичних інститутів, партійних систем, форма держави.

  2. Визначення політичного режиму.

  3. Демократичний режим, його сутність, ознаки та різновиди.

  4. Авторитарні режими: їх підґрунтя, сутність, різновиди.

  5. Тоталітаризм – крайня форма авторитаризму.