Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / Тематичний план сем_нарських занять для в_тчизняних студент_в.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
104.96 Кб
Скачать

Тема 2. Політична система суспільства. Влада і політичний режим. (2 год.)

  1. Сутність та структура політичної системи, призначення кожної з

підсистем.

2.2. Функції політичної системи.

  1. Влада як підвалинна основа політичної системи суспільства.

   1. Політична влада: сутність та особливості.

   2. Державна влада, її властивості та функції.

   3. Шляхи досягнення державної влади.

   4. Політичний режим його основні типи.

    1. Сутність політичного режиму. Що визначає тип політичного режиму (за Ж..–Л. Кермонном).

    2. Сутнісна характеристика демократичного режиму та його ознаки.

    3. Тоталітаризм як крайня форма авторитаризму.

    4. Закономірності переходу від тоталітаризму до демократії.

Висновок по темі заняття.

Тема 6. Держава і громадянське суспільство (2 год.)

   1. Поняття держави у етнографічному та політичному розумінні. Що становить визначальну ознаку держави?

6.1.2. Особливості держави як структури політичної системи суспільства.

6.1.3. Чим визначається виняткове місце держави у політичній системі суспільства.

6.1.4. Головні ознаки держави.

6.1.5. Типологія держав за формами правління.

6.1.6. Форми державного устрою.

6.1.7. Головні функції держави.

   1. Становлення концепції правової держави.

   2. Визначення правової держави:

– панування права;

– конституційність політичного режиму;

– розвиненість правової системи;

– ефективність судової влади;

– розподіл та взаємодія влади;

 • дієвість громадянського контролю влади.

6.2.3. Принципи правової держави:

– первинність і верховенство права;

– відповідність закона праву;

– формальної рівності;

– суверенітету;

 • розподілу влади.

6.3.1. Сутність громадянського суспільства.

6.3.2. Умови формування громадянського суспільства та їх реалізація в Україні.

Питання для самостійної роботи:

1. Сутність, форми та функції держави.

2. Концепції походження держави:

- патріархальне;

- суспільного договору;

- теологічне;

- насильницьке;

- марксистське;

- інституційне.

3. Становлення української державності:

- Київська Русь;

- Козацька держава;

- становлення державності на початку ХХ ст.;

- незалежна Україна.

4. Правова держава.

5. Концепція громадянського суспільства.

6. Об’єктивні передумови виникнення концепції громадянського суспільства.

7. Г. Гегель, К. Маркс, В. Липинський про громадянське суспільство.

8. Загальний висновок по темі: об’єктивна необхідність створення держави та створення громадянського суспільства в Україні.

Тема 7. Політичні партії та рухи. Політичне лідерство (2 год.)

   1. Політичні партії як визначальна ознака сучасної політичної системи.

   2. Чинники виникнення і розвитку політичних партій.

   3. Сутність політичної партії та її призначення у політичному житті суспільства.

   4. Визначальні ознаки партії.

   5. Місце партії у політичній системі суспільства.

   6. Функції політичної партії.

   1. Сутність та класифікація партійних систем.

   2. Однопартійна система: сутність, умови виникнення, характерні риси.

   3. Партократія як політичний результат розвитку однопартійної системи. Її особливості і наслідки.

   4. Двопартійні системи: сутність, риси, види, вплив на розвиток політичної системи.

   5. Багатопартійні системи: сутність, риси, вплив на політичну систему суспільства.

   6. Ефективність партійних систем.

   1. Умови виникнення політичних рухів.

   2. Сутність та функції політичних рухів. Їх відміни від політичних партій.

   3. Роль політичних рухів у суспільно-політичному житті України.

   1. Об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення політичних лідерів. Лідери і керівники.

   2. Політичний лідер і його визначальні риси.

   3. Політичне лідерство і культ особи.

   4. Політичне лідерство і становлення сучасної України.