Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Внутр_шня медицина

.rtf
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
452.29 Кб
Скачать

B р-н строфантину

C р-н еуфіліну

D інсулін

E папаверін

160

У пацієнтки К., 39 років, гострий інфаркт міокарда, перший день. Вкажіть, який режим

фізичної активності призначите їй.

A * суворий постільний

B постільний

C напівпостільний

D палатний

E загальний

161

У пацієнтки 44 років, гіпертонічна хвороба. Хворіє 10 років. Останнім часом з’явилися

сильні болі в ділянці серця, оніміння лівої руки, що триває більше години. Вкажіть

ускладнення.

A * інфаркт міокарда

B гостра судинна недостатність

C перикардит

D інсульт

E міокардит

162

Пацієнтці 23 роки, вагітна. Скаржиться на слабкість, схуднення, пітливість, особливо

вночі, погіршення апетиту. Об’єктивно: t- 37,2оС, шкіра бліда, АТ 100/70 мм рт.ст. Дихання ослаблене справа над верхівкою. Тони ритмічні, пульс 98/хв, ритмічний. Визначте захворювання, яке можна запідозрити.

A * туберкульоз

B рак легень

C пневмонія

D бронхіт

E плеврит

163

Пацієнтка Ш., 30 років, скаржиться на надмірну дратливість, серцебиття, схуднення при

підвищеному апетиті. Об’єктивно: витрішкуватість, тремор рук, підвищення систолічного

артеріального тиску, позитивний симптом Грефе. Вкажіть, яке захворювання можна

запідозрити?

A * тиреотоксикоз

B невроз

C мікседема

D гіпертонічна хвороба

E цукровий діабет

164

Жінку 35 років укусила бджола. Розвився анафілактичний шок. Визначте, який препарат

необхідно зразу ввести?

A * гідрокартизон

B кордіамін

C фурацилін

D анальгин

E папаверін

165

У пацієнтки К., 47 років, відмічається кашель на лівому боці з виділенням великої

кількості (300 мл.) харкотиння “повним ротом” з неприємним запахом. Про яке

захворювання можна подумати?

A * абсцес легень

B рак

C інфаркт легень

D бронхіальна астма

E крупозна пневмонія

166

У пацієнтки Н., 25 років, при лабораторному дослідженні виявлено: загальний аналіз

крові – еозинофілія , в харкотинні – спіралі Куршмана та кристали Шарко – Лейдена.

Вкажіть, для якого захворювання характерні ці ознаки.

A * бронхіальна астма

B хронічний бронхіт

C рак легень

D крупозна пневмонія

E абсцес легень

167

Пацієнтка 23 роки, вагітна, хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет, перехворіла на

ангіну, після чого посилена спрага, з’явилась нудота, блювання, сонливість. Пульс 125/хв, АТ – 80/45 мм рт. ст. Шкіра суха, дихання шумне, запах ацетону з роту. Визначте, яке ускладнення розвинулось?

A * кетоацидотична кома

B гіпоглікемічна кома

C сепсис

D уремічна кома

E печінкова кома

168

Вкажіть, який метод обстеження завжди підтверджує наявність кровотечі з виразки

шлунка або 12-палої кишки.

A * виявлення прихованої крові в калі

B загальний аналіз крові

C фракційне дослідження шлункового вмісту

D збільшення ретикулоцитів в периферичній крові

E рентгенографія шлунка

169

Пациентка Н. 22-х лет обратилась на ФАП с жалобами на приступы экспираторного

удушья, которые возникают второй год во время цветения амброзии. Ваш

предположительный диагноз?

A *Бронхиальная астма

B Хронический бронхит

C Екссудативный плеврит

D Туберкулёз лёгких

E Внегоспитальная пневмония

170

Какой метод раннего выявления заболеваний органов дыхания используется при

диспансеризации персонала лечебно-профилактических учреждений?

A *Флюорография

B Бронхоскопия

C Рентгенография

D Спирометрия

E Томография

171

Беременной женщине 25-ти лет, поступившей на лечение в пульмонологическое

отделение по поводу внегоспитальной пневмонии, назначено лечение, включающее

антибиотик. Что нужно сделать, прежде чем вводить антибактериальный препарат

внутримышечно?

A *Провести пробу на чувствительность к антибиотику

B Подсчитать частоту дыхательных движений за 1 минуту

C Измерить АД

D Произвести спирографию

E Информировать больную о возможных побочных действиях

172

У пациентки К. 27-ми лет, состоящей на диспансерном учёте по поводу ревматизма,

диагностирован острый тонзиллит. Какие лекарственные средства следует назначить

для профилактики обострения основного заболевания?

A *Антибактериальные

B Противовоспалительные

C Жаропонижающие

D Общеукрепляющие

E Сердечные гликозиды

173

Пациентка К. 42-х лет, состоящая на диспансерном учёте по поводу гипертонической

болезни в течение 10 лет, обратилась на ФАП с жалобами на новые симптомы, которые

развились постепенно: одышку при небольшой физической нагрузке, сердцебиение,

отёки на ногах. Какое осложнение развилось у больной?

A *Хроническая сердечная недостаточность

B Острая сердечная недостаточность

C Порок сердца

D Острая сосудистая недостаточность

E Гипертонический криз

174

Больной К. 42-х лет жалуется на давящие боли за грудиной, перебои в области сердца,

слабость. Тоны сердца глухие, экстрасистолия, АД-90/60мм. рт. ст. На ЭКГ – дуга Парди.

Тактика акушерки?

A *Полный покой, нитроглицерин, затем аспирин под язык, срочный вызов скорой помощи

B Покой, корвалол или валокордин в каплях, наблюдение

C Создание возвышенного положения, анальгин в таблетках или в/м

D Покой, нитроглицерин п/язык, вызов участкового врача

E Введение 1 мл строфантина в/в струйно на физиологическом растворе

175

Пациентка С. 39-ти лет обратилась на ФАП за советом всвязи с тем, что несколько её

родственников наблюдаются по поводу ишемической болезни сердца, отец перенёс

инфаркт миокарда. На какие меры профилактики ИБС следует обратить внимание пациентки?

A *Исключение вредных привычек, рациональное питание, физическая активность,

контроль массы тела

B Ограничение простых углеводов и белков

C Интенсивные физические нагрузки, приём анаболических препаратов

D Ограничение растительных жиров, снижение физической активности

E Приём успокаивающих средств, витаминов

176

При обследовании у пациентки Т. 30-ти лет выявлена недостаточность митрального

клапана. Ранее патологии со стороны сердечно-сосудистой системы не было. Укажите

ведущую причину приобретённых пороков сердца и меры профилактики.

A *Ревматизм, введение бициллина-5

B ИБС, лечение нитратами

C Гипертоническая болезнь, приём препаратов, снижающих АД

D Хроническая сердечная недостаточность, соблюдение режима, приём мочегонных

средств

E Инфаркт миокарда, срочная госпитализация

177

Пациентка Р. 48-ми лет наблюдается на ФАПе по поводу гипертонической болезни в

течение 12-ти лет. Несколько раз за последние 3 месяца наблюдались приступы

удушья, по поводу которых вызывала скорую помощь. Дайте рекомендации по

профилактике данного осложнения в дальнейшем.

A * Диспансерное наблюдение, исключение факторов риска, адекватная гипотензивная терапия

B Назначение противосклеротических препаратов, физическая активность

C Избегание переохлаждения, приём бронхолитиков и витаминов

D Профилактический приём нитратов, соблюдение диеты

E Режим труда и отдыха, назначение сердечных гликозидов

178

Пациентка 36-ти лет через 20 минут после стресса почувствовала сильную головную

боль в затылочной области, сердцебиение, дрожь во всём теле. При обследовании

возбуждена, тремор кистей рук, тахикардия, АД – 180/90 мм. рт.ст. Неотложная помощь?

A *Физический и психический покой, успокаивающие средства, анаприлин (20-40 мг) или

нифедипин (10 мг) под язык

B Покой, 4 мл лазикса внутривенно, 10 мл 25% сернокислой магнезии в/м

C Успокоить, 1 мл строфантина на 5% растворе глюкозы в/в струйно

D 1-2 мл 1% мезатона в/м

E Седуксен в/в – 5мл, папаверин в таблетках внутрь

179

У больной, длительно состоящей на учёте по поводу хронического гепатита,

планируется обследование для дифференциальной диагностики хронического гепатита

и цирроза печени. Какое из исследований наиболее информативно?

A * УЗИ печени

B Общий билирубин

C Общий анализ крови

D Фиброгастроскопия

E Дуоденальное зондирование

180

Пациентке, страдающей ревматизмом, которая находится на диспанцерном учете,

назначено профилактическое лечение. Какой из препаратов Вы используете?

A *Бицилин-5

B Анальгин

C Пенициллин

D Преднизолон

E Ортофен

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]