Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 урнь кра.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
38.68 Кб
Скачать
 1. Соціалізація особистості - це:

  1. Виховання у сім’ї.

  2. Отримання освіти.

  3. Навчання у школі.

  4. *Процес адаптації людини у суспільстві, оволодіння людиною культурою.

  5. Народження людини

 2. Давньогрецький ідеал людини передбачав:

  1. Людини-аскета.

  2. Гармонійне поєднання красивого тіла, інтелекту та духовного розвитку.

  3. Сміливого та мужнього правителя.

  4. Хороброго воїна.

  5. Філософа на троні.

 1. Основою економічного розвитку перших цивілізацій Сходу було:

  1. Мануфактура.

  2. Ремісництво.

  3. Торгівля.

  4. Розвиток промисловості.

  5. *Сільське господарство.

 2. Закони царя Хамураппі - це пам’ятка давньої культури:

  1. Індії.

  2. *Месопотамії.

  3. Риму.

  4. Китаю.

  5. Греції.

 3. До великих географічних відкриттів, здійсненим у добу Відродження, належать:

  1. Подорож А. Нікітіна навколо світу.

  2. Відкриття північного морського шляху.

  3. *Подорож Ф. Магеллана навколо світу.

  4. Відкриття Антарктиди.

  5. Шлях «з варяг у греки».

 4. Становлення національної літератури у західноєвропейських країнах відбулося у період:

  1. Античності.

  2. Нового часу.

  3. Просвітництва.

  4. *Відродження.

  5. Новітнього часу.

 5. Головна ідея геліоцентричної ідеї Коперника полягає у тому, що:

  1. Життя на землі з’явилася завдяки Богу.

  2. Сонце обертається навколо Землі.

  3. Життя існує і на інших планетах Сонячної системи.

  4. Землю тримають три слони й черепаха.

  5. *Земля, як і інші планети, обертається навколо Сонця.

 6. В основі культури Візантії лежало:

  1. Язичництво.

  2. *Християнство.

  3. Іслам.

  4. Буддизм.

  5. Політеїзм.

 7. Доба Просвітництва принесла такі ідеї:

  1. *Розуму, рівність людей перед законом, секуляризація.

  2. Рівності людей перед Богом, релігійність.

  3. Теоцентризму, трагізму людського життя у зв’язку з численними війнами.

  4. Політеїзму, виникнення писемності, міст тощо.

  5. Віра у багатьох богів.

 8. Основою сюрреалізму є:

  1. Об’єктивне відображення дійсності.

  2. Найближче майбутнє.

  3. *Підсвідомість, сни, галюцинації.

  4. Геометричні предмети.

  5. Агресивний колір.

 9. «Потік свідомості» - це художній метод, який використовується в:

  1. Класицизмі.

  2. Рококо.

  3. Готиці.

  4. *Модернізмі.

  5. Масовій культурі.

 10. Постмодернізм - це явище культури, яке з’явилося:

  1. У роки 2 світової війни.

  2. *У кінці XX століття.

  3. У 20-30-ті роки ХХ століття.

  4. У кінці ХІХ століття.

  5. На початку ХІХ століття.

 11. Для того, щоб викупити Т. Шевченко з кріпацтва, була написана картина художником:

  1. самим Т. Шевченко.

  2. І. Айвазовським.

  3. C.*К. Брюлловим.

  4. І. Рєпіним.

  5. Д. Левицьким.

 12. До складу членів Кирило-Мефодіївського братства входили:

  1. М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич.

  2. І. Франко, Леся Українка, Л. Глібов.

  3. М. Грушевський, В. Винниченко.

  4. *П. Куліш, Т. Шевченко, М. Костомаров.

  5. І. Мазепа, П. Орлик.

 13. До складу членів «Руської трійці» входили:

  1. І. Франко, Леся Українка, Л. Глібов.

  2. *М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич.

  3. П. Куліш, Т. Шевченко, М. Костомаров.

  4. М. Грушевський, В. Винниченко.

  5. І. Мазепа, П. Орлик.

 14. Доба гетьманщини хронологічно збігається з періодом культури Західної Європи:

  1. Архаїчної культури.

  2. Античності.

  3. Відродження.

  4. Середніх віків.

  5. *Просвітництва.

 15. Помітними представниками української культури XVIII століття у галузі літератури були:

  1. Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель.

  2. Г. Сковорода, Ф. Прокопович, П. Орлик.

  3. *Г. Грабянка, С. Величко, Г. Сковорода.

  4. М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра.

  5. І. Франко, Л. Українка, В. Винниченко.

 16. Відомими представниками української музики XVIII століття були:

  1. *Д. Бортнянський, м. Березовський, а. Ведель.

  2. Г. Грабянка, С. Величко.

  3. Г. Сковорода, ф. Прокопович, п. Орлик.

  4. М. Грушевський, в. Винниченко, с. Петлюра.

  5. П. Чайковський, М. Глінка

 17. Видатними представниками української літератури у XIX столітті були:

  1. Д. Левицький, Т. Шевченко, С. Васильківський.

  2. М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Вербицький.

  3. М. Кропивницький, М. Садовський, П. Саксаганський.

  4. М. Гоголь, О. Пушкін, М. Лермонтов.

  5. *І. Котляревський, Т. Шевченко, Леся Українка

 18. Видатними представниками українського образотворчого мистецтва у XIX столітті були:

  1. М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Вербицький.

  2. *Д. Левицький, Т. Шевченко, С. Васильківський, І. Айвазовський.

  3. И. Котляревський, Т. Шевченко, Леся Українка.

  4. М. Кропивницький, М. Садовський, П. Саксаганський.

  5. Г. Курбе, Ж.Ф. Міллє.

 19. Видатними представниками української музики у XIX столітті були:

  1. Д. Левицький, Т. Шевченко, С. Васильківський.

  2. І. Котляревський, Т. Шевченко, Леся Українка.

  3. *М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Вербицький.

  4. М. Кропивницький, М. Садовський, П. Саксаганський.

  5. Н. Паганіні, Д. Верді, Дж. Пучіні.

 20. Діаспора - це:

  1. Напрямок модерністського мистецтва.

  2. Форма міжкультурної комунікації.

  3. Підкоренні одній думці.

  4. *Проживання значної кількості населення за межами країни походження.

  5. Відповіді B та C.

 21. Плюралізм - це:

  1. Віра у багатьох богів.

  2. *Численність поглядів.

  3. Підкорення одній думці.

  4. Колективна думка.

  5. Інакомислення.

 22. Для політики сталінізму стосовно української культури було характерно:

  1. Вільний розвиток української культури.

  2. Процеси українізації.

  3. Заборона українцям займати керівні посади.

  4. Плюралізм.

  5. *Політичні процеси над українською інтелігенцією, боротьба з інакомисленням.

 23. Греко-католицька церква у Радянській Україні була поставлена під заборону у:

  1. 1921 р.

  2. *1946 р.

  3. 1994 р.

  4. 1805 р.

  5. 1930 р.

 24. Представниками українського «розстріляного відродження» були:

  1. Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч.

  2. В. Чорновіл, А. Горська, Є. Сверстюк.

  3. *М. Яловий, Л. Курбас, М. Зеров, О. Вишня.

  4. М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич.

  5. Т. Шевченко, М. Грушевський, С. Петлюра.

 25. Представники українських письменників-шестидесятників:

  1. М. Яловий, Л. Курбас, М. Зеров, О. Вишня.

  2. В. Чорновіл, А. Горська, Є. Сверстюк.

  3. М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич.

  4. *Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч.

  5. Т. Шевченко, М. Костомаров.

 26. Представники українського дисидентства:

  1. М. Яловий, Л. Курбас, М. Зеров, О. Вишня.

  2. *В. Чорновіл, А. Горська, Є. Сверстюк.

  3. Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч.

  4. М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич.

  5. Т. Шевченко, М. Костомаров.

 27. Жанри образотворчого мистецтва сформувалися остаточно у:

  1. *Добу Відродження.

  2. Період первісного суспільства.

  3. Часи античності.

  4. Новий час.

  5. Добу середньовіччя.

 28. У понятті образотворчого мистецтва поєднуються:

  1. Опера, балет.

  2. Кіно, телебачення.

  3. Рисунок, рельєф, плакат.

  4. Фотографія.

  5. *Живопис, скульптура, графіка.

 29. Література як мистецтво слова склалося у:

A. Добу Відродження.

B. *Період цивілізацій.

C. Архаїчний період.

D. Середні віки.

E. Добу нового часу.

 1. Жанр ікони в українському образотворчому мистецтві зародився у:

A. Литовсько-польський період.

B. Період нового часу.

C. *Період Київської Русі.

D. Період гетьманщини.

E. Добу козаччини.

 1. Книжкова мініатюра - це:

A. Складання картин з маленьких шматочків кольорового скла.

B. Нанесення фарби на штукатурку.

C. Оформлення поштових марок.

D. Малюнок та заголовні літери у рукописній книзі.

E. Ілюстрація у друкованій книзі.

 1. Для скіфо-сарматського мистецтва характерний:

A. Бароко.

B. *«Звіриний стиль».

C. Готика.

D. Романський стиль.

E. Рококо.

 1. В літературі Київської Русі з’являються такі жанри:

A. *Літопис, ораторська проза, житія святих.

B. Полемічна література, віршування, мемуарно-історична проза, шкільна драма.

C. Євангеліє, житія святих.

D. Роман, повість, есе.

E. Хроніка, ораторська проза.

 1. У литовсько-польський період в українській літературі з’являються нові жанри:

A. Євангеліє, житія святих.

B. Літопис, ораторська проза, житія святих.

C. Роман, повість, есе.

D. Хроніка, ораторська проза.

E. *Полемічна література, віршування, мемуарно-історична проза, шкільна драма.

 1. В українській літературі 20-х років ХХ століття були представлені художні напрями:

A. Кубізм, сюрреалізм, акмеїзм.

B. Романтизм, класицизм, бароко.

C. Готика, романський стиль.

D. *Пролеткульт, неокласицизм, футуризм, символізм.

E. Класицизм, романтизм, реалізм.

 1. Українізація, культурна революція, плюралізм характеризували розвиток української культури у період:

A. 30-х рр. ХХ ст.

B. 40-х - сер. 50-х рр. ХХ ст.

C. *20-х рр. ХХ ст.

D. сер. 50-х - сер. 60-х рр. ХХ ст.

E. сер. 80-х - 1991 р.

 1. Наступ ідеології сталінізму на культуру, «жданівщина», нова хвиля репресій характеризували розвиток української культури:

A. 20-х рр. ХХ ст.

B. *40-х - сер. 50-х рр. ХХ ст.

C. 30-х рр. ХХ ст.

D. сер. 50-х - сер. 60-х рр. ХХ ст.

E. сер. 80-х - 1991 р.