Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостійна робота 8(соціологія).doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
115.2 Кб
Скачать

Висновки

Каїрська конференція (1994) закликала всі країни до 2015 року забезпечити загальну доступність служб планування сім'ї на основі існуючих систем первинної медико-санітарної допомоги в умовах більш широкого комплексу заходів щодо зміцнення репродуктивного здоров'я, які б забезпечували охорону здоров'я жінок до, під час та після пологів, профілактику абортів та їх ускладнень, хвороб, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД, лікування безплідності та ускладнення після абортів. Програма дій цієї конференції закріплює право чоловіків і жінок на одержання інформації та закликає всі країни до 2015 року забезпечити універсальний доступ до всього спектру безпечних і надійних методів планування сім'ї та відповідних послуг з репродуктивного здоров'я.

В Декларації Асамблеї Тисячоліття ООН - "Саміту Тисячоліття" (2000) значна увага приділяється збереженню репродуктивного здоров'я. Серед 40 цілей Тисячоліття три мають безпосереднє відношення до вирішення проблем охорони репродуктивного здоров'я: зменшення до 2015 р. на дві третини смертності дітей віком до п'яти років, материнської смертності на - три четвертини та обмеження поширення ВІЛ/СНІДу.

Головною метою державної політики в Україні є досягнення нової якості життя громадян через запровадження соціальних, економічних та демократичних європейських стандартів життєдіяльності людини і суспільства. У центрі уваги - людина, задоволення її культурних, духовних та освітніх потреб, надання їй якісних медичних послуг, забезпечення реалізації демократичних прав і свобод.

Основним завданням політики Уряду щодо сім'ї, жінок, дітей та молоді є подолання тенденцій скорочення населення, посилення інституту сім'ї, державна підтримка народжуваності.

3.3 Матеріали для самоконтролю

а) Питання для самоконтролю:

  1. Зміни в шлюбності та їх вплив на народжуваність.

  2. Чинники та мотиви демографічної поведінки.

  3. Тенденції демографічного розвитку сім’ї та їх наслідки.

  4. Процеси, що впливають на демографічний розвиток сім’ї.

  5. б) Тести для самоконтролю:

1. Репродуктивні норми — це:

a) обов’язок мати дітей;

b) кількість дітей, яка вважається нормою у конкретному суспільстві або у соціальній групі;

c) система охорони здоров’я.

2. Перша теорія планування народжуваності:

a) мальтузіанство;

b) неомальтузіанство;

c) «теорія перешкод».

3. Репродуктивна поведінка скерована на:

a) народження дітей;

b) створення сім’ї;

c) реалізацію сімейних функцій у комплексі.

4. Репродуктивні мотиви поділяються на:

a) економічні, соціальні, психологічні;

b) рекреаційні та комунікативні;

c) виховні, соціалізаційні.

в) Задачі і завдання для самоконтролю:

Завдання 1.

На підставі основних положень Програми "Репродуктивне здоров'я нації 2006-2015" складіть таблицю:

Головні питання Програми "Репродуктивне здоров'я нації

2006-2015".

Відповідь на головні запитання Програми "Репродуктивне здоров'я нації 2006-2015".

Сучасний стан репродуктивного здоров’я в Україні

Проблемні питання репродуктивного здоров’я

Чинники, які впливають на репродуктивне здоров’я

Складові здорового образу життя

Завдання 2

Дайте перелик основних термінів, характеристик, які повинен засвоїти студент

поняття

значення

Гражданське здоров’я

Репродуктивне здоров’я

Безпліддя

Демографічна криза

Якість життя

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.