Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
країнознавство 6-10.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
44.36 Кб
Скачать

Варіант 6.

Завдання 1. Тести:

  1. Вкажіть на що була спрямована основна увага вивчення французької школи.

Г) людина.

  1. Вкажіть функції країнознавства.

Г) всі вищеназвані.

  1. Дайте визначення поняття демаркація.

  2. Вкажіть представника наукового напрямку географічний детермінізм”.

Демаркація - проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням його спеціальними прикордонними знаками згідно з договорами про делімітацію кордонів і доданими до них картами та описами.

В) Ф. Ратцель;

  1. Вкажіть вченого, який є одним із засновників ідеї євразійства.

А) Х. Трубецькой;

  1. Дайте визначення закономірності неминучого розпаду імперій. Наведіть приклади.

Закономірності це науці специфічні вияви загальних законів буття на яких ґрунтується країнознавство.

За цією закономірністю будь-яка багатонаціональна імперія неминуче приречена на розпад. Виникнення, існування та взаємодія країн на політичній карті світу і окремих їхніх частин є наслідком дії (впливу, реалізації) як об'єктивних (незалежних від волі людини) законів і закономірностей.Наприклад: Австро-Угорська імперія.

  1. Яка із країн за формою правління є монархією?

Б) Велика Британія;

8. Вкажіть унітарну державу.

А) Польща;

9.Яка із країн належить до субрегіону Західна Європа?

Б) Мальта;

  1. Яка із країн належить до субрегіону Південно-Західна Азія?

Г) Іран.

Завдання 2. Теоретичне питання.

Районування, як основний метод країнознавчого дослідження в туризмі. Принципи та критерії районування в туризмі.

- Основою для виділення різних регіонів світу є відмінності одних частин нашої планети від інших. За найзагальнішими критеріями ці відмінності можна об'єднати в три групи: природні, історичні і соціально-економічні.Природні відмінності визначаються об'єктивними геологічними, географічними та біологічними особливостями окремих частин Землі. Зокрема, поділ світу на материки ні в кого не викликає сумніву, бо в природі насправді існують реально відокремлені частини суходолу, роз'єднані морями й океанами. Такий реально існуючий природно-геологічний поділ світу є однією з багатьох підстав для його регіоналізації.

Дія географічних і біологічних чинників у виділенні регіонів світу не менш важлива. Загальновідомо, що географічна оболонка землі має низку закономірностей. До найважливіших з них належать: цілісність, ритмічність, висотна поясність і горизонтальна зональність. Останні дві закономірності і служать підставами регіонального поділу світу.

Завдання 3. Теоретичне питання.

Туристична характеристика клімату в країні.

Клімат – це багаторічний режим погоди в державі,який базується на спостереженнях.

Погода- це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в данному місці.

Характеристика кліматичних умов, використовувана при опису того чи іншого району, являє собою комплекс середніх добових, місячних і річних значень усіх метеорологічних величі, а також даних про їхню мінливість. Кожна метеорологічна величина безпосередньо впливає на інші характеристики стану атмосфери, що у сполученні і взаємодії і створюють те, що ми називаємо «кліматичними умовами". Будь-які зміни, у визначених границях, кліматичних умов навіть в одній і тій же кліматичній області впливають на рослинний і тваринний світ, що пристосовується до кліматичних умов даної області. Діяльність людини і його самопочуття також залежать від кліматичних умов. Нарешті, економічне й особливо сільськогосподарське значення кожного географічного району безпосередньо визначається його кліматом.

Клімат гір і плоскогір'їв. Вплив рельєфу на клімат помітніше всього в гірських районах і особливо на плоскогір'ях. Температура повітря, звичайно, знижується зі збільшенням висоти місця над рівнем моря. Опади в гірських районах частіше випадають на висотах у середньому до 2100 м, вище сезонні суми опадів сильно зменшуються. Висхідний рух повітря по схилах гір зменшує амплітуду коливання його температури і згладжує міжсезонне її контрасти. На плоскогір'ях повітря перемішується слабко і стає досить стійким, унаслідок чого амплітуда змін його температури тут значно більше, ніж над рівнинами. Якщо повітря змушене підніматися по схилах гір, його властивості сильно змінюються. Це приводить до того, що повітряні маси, що формуються на навітряних і на підвітряних схилах гір, сильно розрізняються.

Завдяки снігу в Андах є можливість розвивати зимовий туризм та облаштовувати лижні центри. Інші кліматичні особливі зони створюють умови для розвитку туризма у таких відомих місцях як Валье-де-ла-Пунілья у Кордові або Мерло у Сан-Луїсі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.