Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Robocha_programa_TEM.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Допоміжна

  1. Петренко С.М. Археографічна спадщина Миколи Костомарова. – Полтава : АСМІ, 2008. –191 с.

  1. Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України і системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884-1927 рр.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 162 с.

  1. Петренко С.М., Зенкова Л.М., Оніпко Т.В. Історія України. Путівник по історичних місцях Полтави для студентів МІПК. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 320 с.

  2. Політичні репресії в Україні ( 1927 – 1980 -ті рр.) : бібліограф, покажчик / упоряд.: С. Калитко, С. Рубльов, Р. Подкур. – К.; Житомир : Полісся, 2007. –

456 с.

  1. Смолій В.А. Ступанков B.C. Політична система українського суспільства у роки Національної революції XVII століття. – К.: Ін-т історії України, 2008. –

120 с.

  1. Україна в революційних процесах перших десятиліть XX століття: – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень HAH України імені І. Ф. Кураса, 2008.– 571 с.

7.100 найвідоміших українців / за заг. редакцією Ю.Павленка. – К.: «Автограф», Книжковий дім «Орфей», 2005. – 640 с.

15. Інформаційні ресурси

http: // lib.onu.edu.ua/ - електронна бібліотека Одеського національного університету ім.І.Мечнікова.

http: // www. onu.edu.ua/ru/index – офіційний сайт бібліотеки Одеського національного університету ім.І.Мечнікова.

http: // www.nbuv.gov.ua - електронна бібліотека ім. В.Вернадського.

http: // lib-gw.univ.kiev.ua/ - електронна бібліотека ім.М.Максимовича КНУ імені Т.Шевченка.

http: // www.filosof.com.ua – Інститут філософії ім.Г.Сковороди.

http: // www.inst-ukr.lviv.ua – Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАНУ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]