Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Robocha_programa_TEM.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
202.24 Кб
Скачать

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Кам’яний вік на українських землях

2

2

Античні міста Північного Причорномор’я

2

3

Школа та культура Київської Русі

2

4

Значення найдавніших пам’яток для розвитку туризму

2

5

Українські землі у складі Польщі,Литви та Угорщини

2

6

Виникнення козацтва на землях України

2

7

Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького

2

8

Гетьманське правління І.Виговського

2

9

Поширення влади російського царизму на українських землях у XVIII ст.

2

10

Галичина у складі Австрійської імперії

2

11

Падіння кріпосного права в Австрії та в Росії

2

12

Центральна Рада

2

13

Українська Народна Республіка

2

14

Спортивні та військові товариства Західної України

2

15

Голодомор та репресії в СРСР

2

16

Створення ОУН-УПА

2

17

Хрущовська відлига

2

18

Розвал СРСР та виникнення незалежних держав

2

Разом

36

9. Індивідуальні завдання:

1.Зародження та розвиток релігійних вірувань у кам’яному віці.

2.Культурна спадщина трипільців.

3.Скарби кочових племен раннього залізного віку Північн. Причорномор’я.

4. «Руська земля».

5.Літописання на Русі.

6.Запровадження християнства на Давньоруських землях.

7.Формування та розвиток правових стосунків на Русі («Руська правда»).

8.Литовські статути.

9.Українське козацтво.

10.Гетьманування Б.Хмельницького.

11.Ліквідація Запорізької Січі Катериною ІІ.

12.Австрійська влада в Галичині.

13.Реформи цісаря Йосифа на галицьких землях.

14.Національне відродження на українських землях.

15.Падіння кріпосного права в Галичині.

16.Спортивні товариства «Пласт» та «Сокіл».

17.Українське січове стрілецтво у І Світовій війні.

18. Українська Галицька армія.

19. Українська Народна Республіка.

20.Організація Українських Націоналістів.

21.Українська Повстанська армія.

22.17 вересня 1939 року в житті Західної України.

24.Більшовицькі репресії проти мирного населення на західноукраїнських землях в 1939-1941 рр.

25.Визволення України від фашизму.

26.Повоєнна боротьба ОУН.

27.Боротьба за незалежність в УРСР в 60-80 рр. ХХ ст.

28. Десиденський рух.

29.Народний рух України.

30.Україна на сучасному шляху до євроінтеграції.

31.Україна і Митний Союз.

32.Історичні пам’ятки могогалицького села, міста, містечка (за вибором студента)та можливість їх використання в туризмі.

33.Історико-культурні пам’ятки краю – важливі туристичні ресурси українського Прикарпаття.

34.Історична наука та її значення для розвитку туризму та туристичної індустрії.

10. Методи навчання

Навчальний курс з «Історії України» має орієнтацію на застосування інтенсивної методики у навчальному процесі. Для цього передбачається комплексне використання як апробованих традиційних та новітніх методів навчання.

В основу навчального процесу покладено словесний метод, котрий в процесі логічного та послідовного викладу навчального матеріалу повинен дати студенту загальну цілісну уяву про об’єкт, подію чи явище суспільного життя.

Паралельно при потребі поглибленого засвоєння матеріалу додатково будуть застосовані індуктивні (від одиничного до загального) та дедуктивні (від загального до одиничного) методи навчання.

Враховуючи певні знання студентів з історії, які були здобуті у школі, специфіку майбутнього фахівця важливе місце серед навчальних методів займе метод евристичної бесіди.

Для закріплення та кращого засвоєння навчального матеріалу особливе значення буде відведено технічним засобам навчання, зокрема, застосуванню комп’ютера, мультимедійного проектора, відеофільмів, картографічних матеріалів, схем, таблиць тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]