Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
K_r_-ZTTP_2.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
644.1 Кб
Скачать

Пояснювальна записка

В сучасній науці і техніці математичні методи дослідження, моделювання, проектування набувають все більшого значення. Відбувається математизація всіх наук, математика глибоко проникає у всі галузі господарства. Це зумовлено перш за все швидким зростанням обчислювальної техніки, завдяки якій суттєво розширюються можливості успішного застосування математики при розв’язуванні конкретних задач.

Математика є фундаментальною дисципліною. Її викладання передбачає:

  • розвиток логічного і алгоритмічного мислення;

  • оволодіння основними методами дослідження і розв’язування математичних задач;

  • формування вмінь самостійно розширювати математичні знання і здійснювати математичний аналіз прикладних задач.

Курс вищої математики є фундаментом математичної освіти спеціаліста і має важливе значення для успішного вивчення спеціальних дисциплін, які передбачені навчальними планами відповідних спеціальностей.

В процесі вивчення предмету «Вища та прикладна математика» студенти заочної форми навчання напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» виконують контрольну роботу, яку подають в інститут у термін, передбачений навчальним планом .

Контрольна робота складена на основі програми курсу «Вища та прикладна математика». Вона містить 20 варіантів.

Контрольну роботу слід виконувати самостійно і лише після того, як опрацьовано відповідний теоретичний матеріал. Так як кожній темі відповідає задача, то контрольну роботу слід виконувати поступово по ходу вивчення матеріалу. При розв’язуванні потрібно обґрунтувати кожен крок розв’язку, виходячи з теоретичних основ курсу. Не слід застосовувати формули, які не входять у програму. Розв’язання повинно бути доведене до кінцевої відповіді.

Загальні рекомендації студенту-заочнику по опрацюванню курсу «Вища і прикладна математика»

Основною формою навчання студента-заочника є самостійна робота над навчальним матеріалом, яка полягає у вивченні навчального матеріалу по підручниках, розв’язуванні задач, самоперевірці, виконанні контрольної роботи. Ця робота вимагає не тільки великої наполегливості, але і вміння читати, розуміти прочитане і вміти застосувати на практиці – це суть вміння роботи з навчальними посібниками.

Перш за все необхідно ознайомитись із змістом програми. Після цього слід вибрати підручник. Опрацьовуючи матеріал, потрібно переходити до наступного питання лише після правильного розуміння попереднього. Особливу увагу слід приділяти визначенню основних понять. Потрібно детально розглянути приклади, які пояснюють означення, щоб уміти наводити аналогічні приклади самостійно.

При вивченні матеріалу по підручнику корисно вести конспект, у який бажано вписувати означення, формулювання теорем, формули, рівняння і т.д. Записи слід вести акуратно, пам’ятаючи про те, що вони зроблені для того, щоб ними можна було надалі скористатись. На полях конспекту доцільно виділяти питання, які потребують консультації викладача.

Потрібно вчитись самоконтролю. Для студента-заочника це важлива форма перевірки правильності розуміння і засвоєння матеріалу.

Розв’язування задач – це найкращий спосіб закріплення матеріалу. При розв’язуванні задач потрібно обґрунтовувати кожен етап, опираючись на теоретичні положення курсу. Якщо задача має декілька способів розв’язування, то слід вибрати найбільш раціональний.

Не варто приступати до розв’язування задачі, якщо до кінця не продумана умова і не знайдений план розв’язування.

Знайшовши хід розв’язування, потрібно виконати його. Тоді переконатись в необхідності і правильності кожного кроку, здійснити перевірку знайденого розв’язку і, якщо потрібно, його дослідження.

Якщо задачу розв’язати не вдається, потрібно знайти у навчальній літературі розв’язану задачу, яка є схожою на дану, розглянути уважно готовий розв’язок, намагаючись знайти щось корисне для розв’язування своєї задачі.

Розв’язування задач певного типу слід продовжувати до набуття твердих навиків у їх розв’язанні.

Після опрацювання певної теми курсу і розв’язування необхідного мінімуму задач, можна приступати до виконання контрольної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]