Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
K_r_-ZTTP_2.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
644.1 Кб
Скачать

Завдання № 1

Підприємство випускає вироби трьох видів: I, II, III, використовуючи сировину трьох типів: . Норми витрат кожного з типів сировини на один виріб і обсяг витрат сировини за один день задано таблицею.

Вид сировини

Норми витрат на один виріб, умов. од.

Витрати сировини за один день, умов.од.

I

II

III

Знайти щоденний обсяг випуску виробів кожного виду.

Варіанти завдань

№ варіанта

Вид сировини

Норми витрат на один виріб, умов. од.

Витрати сировини за один день, умов.од.

I

II

III

1

2

5

8

1

4

7

9

6

4

1750

2700

2800

2

1

3

5

2

4

6

5

3

2

1100

1800

2600

3

1

4

6

5

3

1

2

7

1

630

2700

440

4

2

4

6

7

5

3

1

2

1

390

420

350

5

9

7

5

3

1

2

4

6

2

270

270

150

6

1

9

8

7

3

2

6

4

2

540

720

540

7

5

3

1

2

10

3

9

7

5

350

490

180

8

1

10

2

7

4

3

6

5

9

460

420

470

9

6

5

2

1

4

1

8

3

10

530

490

430

10

7

6

5

2

3

4

9

10

1

340

340

240

11

9

8

7

7

6

5

1

2

1

270

280

210

12

1

2

3

6

5

4

2

1

10

280

250

1020

13

1

9

10

8

7

6

5

4

3

880

1050

1070

14

1

10

1

5

6

7

8

1

3

450

720

450

15

1

5

6

5

8

1

2

9

1

630

1310

1440

16

2

5

8

1

4

7

9

6

4

1750

2700

2800

17

1

3

5

2

4

6

5

3

2

1100

1800

2600

18

1

4

6

5

3

1

2

7

1

630

2700

440

19

2

4

6

7

5

3

1

2

1

390

420

350

20

9

7

5

3

1

2

4

6

2

270

270

150

Завдання № 2

Обсяг продукції U, виготовленої підприємством впродовж робочого дня, задано функцією U=U(t), , де t – робочий час, год. Знайти:

  1. продуктивність праці;

  2. при якому значенні t після початку роботи продуктивність праці є максимальною.

Варіанти завдань:

Завдання № 3

Знайти інтеграли:

1. а) б)

2. а) б)

3. а) б)

4. а) б)

5. а) б)

6. а) б)

7. а) б)

8. а) б)

9. а) б)

10. а) б)

11. а) б)

12. а) б)

13. а) б)

14. а) б)

15. а) б)

16. а) б)

17. а) б)

18. а) б)

19. а) б)

20. а) б)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]